Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: architektura

 

architektura 47 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.475.2019.2.SM
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do sprzedaży działki

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.505.2019.1.MS
     ∟1) Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od realizowanej w ramach projektu inwestycji ? 2) Czy Gmina będzie miała prawo do odzyskania podatku VAT od inwestycji pn. „…”?

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.416.2019.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji polegającej na kształtowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości P.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.188.2019.2.MR
     ∟Opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.129.2019.1.AMS
     ∟Prawo do odzyskania podatku VAT

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.164.2018.2.IP
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w ramach realizacji projektu w zakresie Zadania 1. Roboty drogowe, Zadania 2. Roboty sanitarne, Zadania 3. Roboty elektryczne oraz Zadania 4. Roboty budowlane.

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.207.2017.2.AL
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIB1-2.4010.81.2017.1.KP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wybudowaniem obiektów małej architektury

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-351/12/16-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu.

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-683/15-4/KP
     ∟Czy wykonywane usługi dotyczące zakładania ogrodów ziemnych i ogrodów pionowych czyli wertykalnych-PKWiU 81.30.10.0 stanowi usługi kompleksowe podlegające całościowo stawce 8%?

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-627/15/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji projektu polegającego na zagospodarowaniu terenu w centrum Gminy

2015.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-469/15/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji przez Gminę projektu polegającego na rewitalizacji Parku

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-255/15/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego na rewitalizacji obszaru po dzikim wysypisku śmieci

2014.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-969/14/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku przy realizacji projektu lider-partner polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół kopalni i zbiornika wodnego

2014.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-773/14/BS
     ∟Stawka podatku przy świadczeniu usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-963/14/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji przez Wnioskodawcę projektu, ze względu na brak związku poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-714/14/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

2014.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-519/14-2/AO/KK
     ∟Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych w związku z realizowanymi projektami polegającymi na organizacji pikniku - imprezy plenerowej oraz warsztatów szkoleniowych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tym samym nie będzie miał możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

2013.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1078/13/BS
     ∟Stawka podatku- zagospodarowanie terenów zielonych.

2012.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-351/12-2/EK
     ∟Czy Oddział postąpi(ł) prawidłowo, zaliczając do przychodów za miesiąc luty 2011 r. na podstawie art. 12 ust. 3 w poł. z ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę w wysokości 41.875,00 zł za wykonanie ww. usługi, która została potwierdzona w wystawionej przez Oddział na rzecz Zamawiającego fakturze?

2012.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1040/12/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

2011.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-344/11-4/AS
     ∟Czy ODDZIAŁ postąpi prawidłowo, zaliczając do przychodów za miesiąc luty 2011 r. na podstawie art. 12 ust. 3 w poł. z ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwotę w wysokości X zł za wykonanie ww. usługi, która została potwierdzona w wystawionej przez ODDZIAŁ na rzecz Zamawiającego fakturze?

2010.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1450/10/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na zagospodarowaniu turystycznym terenu gminy i terenów gmin partnerskich

2010.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1591/10/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizację centrum kulturalnego miasta

2010.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1087/10/EJ
     ∟Odsprzedaż usług przez Lidera na rzecz partnera projektu.

2010.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1263/10/EJ
     ∟dwuetapowe rozliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT jak i czynnościami niepodlegającymi VAT

2010.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-697/10/KT
     ∟Stawka podatku obowiązująca dla usług dotyczących małej architektury.

2010.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1045/11/EJ
     ∟odliczenie przez Gminę podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT, jak i niepodlegającymi VAT

2010.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-784/10/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego za rewitalizacji centrum Gminy

2010.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-840/10/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na rewitalizacji placu

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj