Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: artykuł

 

artykuł 19 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-958/13-2/IF
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do właściwego źródła.

2012.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-303a/12/DP
     ∟Czy zakupione przez Wnioskodawcę w grudniu 2011 roku artykuły kosmetyczne należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 jako pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pod datą 2 stycznia 2012 r. (rozpoczęcia działalności gospodarczej). Tym samym czy Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywać spisu z natury tych artykułów, gdyż nie spełniają definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zmianami)?

2012.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-87/08/12-19/S/AS
     ∟możliwość zaliczenia do k.u.p. wydatków związanych z:- organizacją przez Spółkę oraz na zlecenie Spółki szkoleń, seminariów, konferencji, - uczestnictwem polskich lekarzy w konferencjach krajowych i zagranicznych organizowanych przez inne podmioty.

2011.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1161/10-4/KT
     ∟zastosowania obniżonej stawki podatku dla sprzedawanych towarów (artykuły dla dzieci)

2010.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-913/10/AK
     ∟Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na usługi gastronomiczne w restauracjach nabywane podczas spotkań biznesowych z kontrahentami? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4, zdarzenie przyszłe)

2010.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-244/10-2/AM
     ∟zakup towarów handlowych należy wprowadzić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie faktury. Dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

2010.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-483/10/AK
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia całości wydatków na organizację imprez z okazji 4 grudnia do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 w części przypadającej na przedstawicieli kontrahentów, przedstawicieli instytutów naukowych kooperujących z branżą górniczą oraz przedstawicieli władz państwowych)

2009.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-762/09-4/SM
     ∟nabycie wewnątrzwspólnotowe art. spożywczych zawierających w swoim składzie alkohol etylowy

2007.09.17 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-132/07/JB/1
     ∟Czy stanowią koszty uzyskania przychodów:1.wydatki na nabycie przedmiotów opatrzonych logo Spółki, przekazywanych kontrahentom Spółki, ich klientom, wykonawcom robót budowlanych i architektom,2.wydatki na refundację części albo całości kosztów poniesionychprzez jej kontrahentów na: a) udział w targach branżowych, na których wystawiają oni produkty swoichdostawców, w tym Spółki,b) przygotowanie i druk gazetek reklamowych zawierających ofertę handlową dostawców, w tym Spółki,c) przygotowanie, druk i kolportaż wśród swoich klientów ulotek zawierających reklamę Spółki i informację o jej produktach,d) nabycie plandek samochodowych, kalendarzy i innych materiałów reklamowych zawierających loga dostawców, w tym Spółki,e) zakup nagród dla swoich klientó...

2007.09.07 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/191/07/JB
     ∟dotyczy zaliczenia wydatków ponoszonych na zakup artykułów reklamowych takich jak np. latarki, długopisy, smycze, kubki, t-shirty i tym podobnych upominków, niosących informację o firmie i jej produktach, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

2007.08.27 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/247/07/AT
     ∟dotyczy zaliczenia wydatków poniesionych na wynajem sali w restauracji oraz poczęstunek albo na nabycie artykułów spożywczych z przeznaczeniem do spożycia przez uczestników szkoleń produktowych organizowanych przez Spółkę dla jej odbiorców, wykonawców projektów budowlanych, a także pracowników, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia wydatków poniesionych na wyn...

2007.08.09 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/166/07/AG
     ∟ dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu - na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. - wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych, piwa i alkoholu, przeznaczonych do prezentacji maszyn podczas targów i pokazów. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu - na podstawie art. 15 ust. 1 w ...

2007.07.23 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty - I/423-49-428/07/ZDB
     ∟Czy dokonanie wydatków związanych z zakupem artykułów żywnościowych takich jak: cukier, kawa, herbata, napoje, paluszki, ciastka jako wyroby cukiernicze, służących bieżącym potrzebom związanym z okazjonalnym poczęstunkiem na zebraniach organu stanowiącego Stowarzyszenia, tj. na zebraniach delegatów oraz na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i posiedzeniach Zarządu oraz na bieżące potrzeby związane z przyjmowaniem w siedzibie Stowarzyszenia kontrahentów i przedstawicieli współpracujących przedsiębiorstw, stanowi koszty uzyskania przychodów ?

2007.04.24 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-42/07/MK
     ∟Czy w świetle zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i Prawie farmaceutycznym są kosztami uzyskania przychodów wydatki na reklamę produktów leczniczych w rozumieniu art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, ponoszone przez Spółkę będącą częścią koncernu farmaceutycznego, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie umów zawartych z dostawcami leków z Grupy AZ świadczy usługi reklamy w celu zwiększenia zapotrzebowania na produkty lecznicze sprzedawane przez nich na rynku polskim? W zamian za usługi otrzymuje zgodnie z umowamia wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym w związku z ich wykonywaniem - wszelkie koszty ponoszone w związku z usługami są zwracane w ramach wynagro...

2006.12.21 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-772/06/KUP
     ∟W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka wystąpiła o potwierdzenie wła­snego stanowiska zgodnie, z którym:- poszczególne składniki opodatkowane podatkiem VAT podlegają opodatkowaniu zgodnie z przy­pisanymi im stawkami tego podatku lub są zwolnione z opodatkowania tym podatkiem, (we wniosku pytanie nr 3),- podstawę opodatkowania poszczególnych składników majątkowych opodatkowanych podatkiem VAT stanowi ich wartość netto wynikająca z ksiąg sprzedającego (we wniosku pytanie nr 4).

2006.07.17 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - PZ/415-57/06
     ∟Jaką stawkę podatku VAT zastosować na fakturze korygującej sprzedaż ze stawką 3%?

2006.06.14 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-126-181/06/AJ
     ∟Czy wydatki na: 1) nagrody promocyjne rzeczowe w loteriach promocyjnych dla biorących udział w grze bingo, przekazywane losowo zgodne z Regulaminem, 2) art. przemysłowe, nie będące małymi prezentami i próbkami, przekazywane w ramach programu lojalnościowego dla zawierających zakłady bukmacherskie, 3) artykuły spożywcze, wykorzystywane w siedzibie w trakcie spotkań z kontrahentami oraz w niektórych punktach sprzedaży, gdzie gracz może bezpłatnie się nimi poczęstować stanowią koszt uzyskania przychodów, czy koszty te są kosztami reklamy podlegającej limitowi czy też reklamy nielimitowanej?

2006.05.05 - Urząd Skarbowy w Pucku - NV/4406-1-15/04/06/KM
     ∟Czy wystawiając fakturę na podstawie paragonu z kasy fiskalnej prawidłowe jest umieszczanie ogólnej nazwy artykułu np. jako "artykuły spożywcze" z rozbiciem na stawki VAT?

2005.07.07 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NTR1/443-211/05/LS
     ∟Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje zakupów artykułów spożywczych: herbaty, kawy, wody mineralnej. Zakupione artykuły są zużywane w ramach działalności przedsiębiorstwa w trakcie spotkań jej pracowników z kontrahentami zewnętrznymi. W związku z powyższym Strona zwróciła się z pytaniem czy zużycie wspomnianych artykułów spożywczych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj