Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwrot nienależny

 

zwrot nienależny 6 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4518-7/15-2/IZ
     ∟dotyczy uznania za zaległość podatkową kwoty otrzymanego zwrotu podatku

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-875/14-2/JK
     ∟W którym zeznaniu rocznym Wnioskodawczyni powinna ująć zwrócone świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-952/11/MM
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien postąpić, by uzyskać zwrot podatku?

2010.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1477/10-2/SJ
     ∟Od jakiej daty powinny zostać naliczone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej, która powstanie w momencie złożenia przygotowanej korekty deklaracji VAT-7?

2007.10.24 - Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim - DG–415–285–7/07
     ∟Czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy podatnika jest zaległością podatkową?

2004.01.29 - Urząd Skarbowy w Legnicy - US-PD-I/415-3/04
     ∟Czy ma zastosowanie przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji zwrotu prowizji do PZU w okresie nie prowadzenia działalności gospodarczej ?Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowany...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj