PKD 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
Polska Klasyfikacja Działalności | stan prawny 03.08.2020

 

1 2 3 4

    Reset

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- komputerów,
- urządzeń peryferyjnych,
- konsoli do gier wideo,
- oprogramowania standardowego, włącznie z grami wideo.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej czystych taśm i dyskietek, sklasyfikowanej w 47.63.Z.
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- sprzętu radiowo-telewizyjnego,
- sprzętu audiowizualnego,
- odtwarzaczy i nagrywarek CD i DVD itp.
47.5
Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- tkanin,
- przędzy dla celów dziewiarskich,
- przędzy do produkcji dywanów, kilimów, gobelinów lub haftów,
- wyrobów tekstylnych,
- wyrobów pasmanteryjnych, igieł, nici do szycia itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej odzieży, sklasyfikowanej w 47.71.Z.
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- drobnych wyrobów metalowych,
- farb, lakierów i werniksu,
- szkła płaskiego,
- pozostałych materiałów budowlanych, takich jak: cegły, drewno, sprzęt sanitarny itp.,
- płytek podłogowych z korka,
- okien i drzwi,
- artykułów i sprzętu dla majsterkowiczów,
- kosiarek do trawy, niezależnie od rodzaju napędu,
- saun.
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- dywanów i chodników,
- zasłon i firanek,
- pokryć ściennych i podłogowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej płytek podłogowych z korka, sklasyfikowanej w 47.52.Z.
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej sprzętu audiowizualnego, sklasyfikowanej w 47.43.Z.
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- mebli,
- wyrobów oświetleniowych,
- artykułów gospodarstwa domowego: naczyń, sztućców, wyrobów ze szkła, porcelany i ceramiki,
- wyrobów z drewna, korka i wikliny,
- urządzeń domowych innych niż elektryczne,
- instrumentów muzycznych i nut,
- systemów bezpieczeństwa, takich jak: urządzenia zamykające, sejfy i skarbce, z wyłączeniem instalacji i konserwacji,
- artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej antyków, sklasyfikowanej w 47.79.Z.
47.6
Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej książek używanych lub antykwarycznych, sklasyfikowanej w 47.79.Z.
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych, takich jak: pióra, ołówki, papier itp.
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- nagrań muzycznych, taśm wideo i audio, płyt CD i DVD,
- czystych taśm, płyt i dyskietek.
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną artykułów sportowych, sprzętu wędkarskiego, artykułów turystycznych, łódek i rowerów.
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną gier i zabawek, wykonanych z dowolnych materiałów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej konsoli do gier wideo, sklasyfikowanej w 47.41.Z,
- sprzedaży detalicznej oprogramowania standardowego, włączając gry wideo, sklasyfikowanej w 47.41.Z.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj