Interpretacje do przepisu
art. 106i ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


115/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106i ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.515.2019.1.KM
     ∟Prawidłowość wykazania w podatku należnego w deklaracji VAT-7 w miesiącu wystawienia faktur oraz termin dokonania korekty podatku należnego.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.23.2019.3.KBR
     ∟Możliwość anulowania faktury zaliczkowej oraz termin dokonania korekty podatku należnego.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.94.2019.1.APR
     ∟Uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy oraz moment powstania obowiązku podatkowego.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4512-539/14-8/KP
     ∟Rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów oraz przeliczenia na złote kwot określonych w walucie obcej.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.425.2018.3.AZ
     ∟obowiązek podatkowy z tytułu dostawy formy wtryskowej oraz dokumentowanie tej dostawy fakturą

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.135.2018.1.MPE
     ∟W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest w posiadaniu faktury, która została wystawiona z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy, tj. po upływie 30 dni od wystawienia faktury nie doszło do dostawy towaru (przedmiotu leasingu np. samochodu), zatem uznać należy, że w takiej sytuacji u wystawcy faktury stosownie do ww. art. 19a ust. 1 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-233/14-5/IT
     ∟Termin wystawienia faktury oraz moment powstania obowiązku podatkowego w związku z realizacją robót budowlanych.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.116.2018.1.BS
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.18.2018.1.PK
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.21.2018.1.BS
     ∟W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia przez Spółkę na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie?

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.499.2017.2.MGO
     ∟Dla określenia powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zastosowanie znajdzie przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.596.2017.1.JP
     ∟obowiązek podatkowy z tytułu usługi oddania Wartości Niematerialnych i Prawnych do odpłatnego korzystania w ramach umów leasingu, obowiązek podatkowy w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.427.2017.1.IP
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz prawidłowości sposobu ujmowania wystawianych faktur w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT-7.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.400.2017.2.MD
     ∟poprawność sposobu dokumentowania oraz rozliczania faktur zaliczkowych

2017.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.79.2017.1.PK
     ∟Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.363.2017.1.BW
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów opisanej we wniosku.

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-407/14-5/17-S/OS
     ∟Usługa kompleksowa/moment powstania obowiązku podatkowego.

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.212.2017.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia budynków i budowli wraz z gruntem na którym się znajdują i sposobu udokumentowania planowanej transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.24.2017.2.LG
     ∟Wystawienie faktury przez dokonaniem dostawy towarów

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.911.2016.2.LSz
     ∟Opodatkowanie opłat za korzystanie z przedmiotu przewłaszczenia i ustalenie obowiązku podatkowego, ustalenie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego zwrotnego wydania przedmiotu przewłaszczenia po całkowitej spłacie umowy pożyczki, sposób dokumentowania w podatku VAT obciążenia Pożyczkobiorcy podatkiem od nieruchomości.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1020.2016.2.EK
     ∟W zakresie wystawienia faktury za usługi serwisowe oraz uznanie tych usług za usługi ciągłe.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.846.2016.2.ICz
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej do zera fakturę pierwotną z 15 września 2014 r.?

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.953.2016.1.ICz
     ∟Obowiązek podatkowego z tytułu świadczenia usługi leasingu Środków trwałych lub Wartości Niematerialnych i Prawnych.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.938.2016.1.MPe
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego

2016.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.760.2016.1.LSz
     ∟Dotyczy określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.102.2016.2.IL
     ∟Faktury wystawione przez Wnioskodawcę przed otrzymaniem płatności, gdy płatności nastąpią po upływie 30 dni od daty ich wystawienia nie będą spełniać warunków uznania ich za „faktury dokumentujące otrzymanie części zapłaty”, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do pomniejszenia kwoty podatku na fakturze wystawianej po wydaniu towaru o sumę kwot podatku wykazanego na tych fakturach.

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.769.2016.1.EJU
     ∟W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-282/16/KO
     ∟w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki

2016.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-353/16-2/JL
     ∟Opodatkowania czynności rozłożenia płatności na raty.

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-168/16-4/AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu opłat za media pobieranych w formie zaliczek.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj