Interpretacje do przepisu
art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


40/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.354.2019.1.KK
     ∟Prawo do opodatkowania w systemie VAT-marża sprzedaży pojazdów samochodowych wykorzystanych w prowadzonej działalności jako środki trwałe.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.353.2019.1.ISK
     ∟Opodatkowanie w systemie VAT-marża sprzedaży pojazdów samochodowych wykorzystanych w prowadzonej działalności jako środki trwałe.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.361.2019.1.JG
     ∟opodatkowanie w systemie VAT-marża sprzedaży pojazdów samochodowych wykorzystanych w prowadzonej działalności jako środki trwałe

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.108.2019.2.AK
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża dla sprzedaży samochodów używanych.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.38.2019.1.MT
     ∟zastosowanie procedury VAT-marża do sprzedaży używanych samochodów

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.37.2019.1.AW
     ∟Ustalenie kwoty nabycia używanego samochodu osobowego w celu zastosowania przy jego odprzedaży procedury opodatkowania marży.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.753.2018.1.SM/MT
     ∟dokonywanie dostawy towarów używanych przez Wnioskodawczynię w procedurze VAT marża w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni będzie dokonywała nabycia tych towarów od dostawców, którzy sprzedawane przez siebie towary opodatkowują na zasadzie marży oraz mają swoje siedziby na terytorium Unii Europejskiej, jednak poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy towar kupowany jest przez Wnioskodawczynię i dostarczany przez sprzedawcę do Polski (pyt. nr 1)

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.728.2018.1.JN
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.511.2018.1.JG
     ∟możliwość opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.555.2018.2.PRP
     ∟ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.192.2017.2.ISZ
     ∟w zakresie opodatkowania czynności wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej w postaci prywatnej kolekcji obrazów (pyt. nr 1), w zakresie zastosowania przez Spółkę której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, procedury VAT-marża do sprzedaży obrazów (pyt. nr 3), w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania sprzedawanych obrazów przez Spółkę, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca (pyt. nr 4) oraz w zakresie określenia stawki podatku dla sprzedawanych obrazów przez Spółkę, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca (pyt. nr 5)

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.94.2017.1.NL
     ∟możliwość zakwalifikowania usług, o których mowa we wniosku do usług wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustalenia, czy Wnioskodawczyni powinna opodatkować powyższe usługi podatkiem u źródła

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.162.2017.2.AB
     ∟Zastosowanie procedury opodatkowania marży dla samochodu.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.126.2017.3.ALN
     ∟Określenie prawidłowości naliczenia podstawy opodatkowania dla procedury VAT marża.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.43.2017.2.AB
     ∟zastosowanie procedury opodatkowania marży dla dostawy kombajnu zbożowego.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.83.2017.1.JG
     ∟w zakresie zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży używanych samochodów, które zostały przewłaszczone od kredytobiorców, oraz w zakresie określenia kwoty nabycia tych samochodów

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.44.2017.2.AB
     ∟Opodatkowanie dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża.

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.15.2017.2.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wliczenia do kwoty nabycia stosowanej w celu wyliczenia podatku należnego z tytułu sprzedaży samochodu używanego objętego procedurą VAT-marża kwoty nabycia samochodu, kosztu poręczenia dokumentów, kosztu odbioru samochodu i transportu, w przypadku w którym usługa transportowa wykonana jest przez sprzedawcę samochodu, oraz niewliczenia do kwoty nabycia akcyzy i usługi transportowej świadczonej przez inny podmiot niż sprzedawca samochodu, a także w zakresie nieuznania usługi poręczenia dokumentów, usługi odbioru samochodu oraz usługi transportowej, w przypadku w którym jest ona wykonana przez sprzedawcę samochodu, za import usług i niewykazywania ich w deklaracji VAT-7, a także w zakresie wliczenia do kwoty nabycia stosowanej w celu wyliczenia podatku należnego z tytułu sprzedaży samochodu używanego objętego procedurą VAT-marża kwoty opłaty za aukcję oraz w zakresie nieuznania usługi aukcyjnej za import usług i niewykazywania jej w deklaracji VAT-7.

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.221.2017.2.KM
     ∟Określenie kwoty nabycia stosowanej w celu wyliczenia podatku należnego z tytułu sprzedaży samochodu używanego objętego procedurą VAT-marża oraz rozpoznanie importu usług

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.218.2017.2.KB
     ∟Określenie kwoty nabycia stosowanej w celu wyliczenia podatku należnego z tytułu sprzedaży samochodu używanego objętego procedurą VAT-marża oraz rozpoznanie importu usług.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.1007.2016.2.AZe
     ∟zakresie określenia prawidłowości naliczenia podstawy opodatkowania dla procedury VAT marża poprzez powiększenie kwoty nabycia o opłaty aukcyjne.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.3.2017.1.DG
     ∟Podstawa opodatkowania w procedurze VAT marża sprzedaży samochodu używanego;

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.900.2016.1.JJ
     ∟określenie czy prawidłowe jest wliczenie kosztów pobocznych tj. opłaty parkingowej i opłaty aukcyjnej do wartości samochodu przy wyliczeniu VAT marża

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.776.2016.1.PS
     ∟Prawo zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży samochodu używanego.

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.767.2016.2.ICz
     ∟Ustalenie kwoty nabycia do wyliczenia podstawy opodatkowania dla czynności dostawy samochodu w systemie VAT-marża.

2016.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.641.2016.3.JJ
     ∟ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT-marża

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-620/16-2/MT
     ∟Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo zastosować opodatkowanie w systemie marży dla dostaw używanych części samochodowych określonych w powyższym podpunkcie?

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-304/16-1/IK
     ∟stosowanie procedury VAT – marża, określenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-213/16/DK
     ∟zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania na zasadzie VAT marża, sposób obliczenia marży; rozliczenie i opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą towarów w systemie VAT marża

2016.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-161/16/EB
     ∟Możliwość zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży używanej biżuterii z metali szlachetnych oraz używanego sprzętu elektronicznego.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj