Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 63 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


11/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 63 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.452.2019.1.EC
     ∟W zakresie ustalenia podstawy obliczenia wartości przysługującego zwolnienia podatkowego w związku z prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej pozarolniczą działalnością gospodarczą.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2019.1.AA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania i odliczenia strat w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB14511.830.2016.1.WM
     ∟Czy odszkodowanie otrzymane przez Spółkę za utracone korzyści w związku z opóźnieniem oddania nowej linii produkcyjnej przez generalnego dostawcę stanowi - u wspólnika (osoby fizycznej) spółki jawnej - przychód podlegający zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63 a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1232/14-2/KS
     ∟Czy przychody oraz koszty związane ze sprzedażą Narzędzi/części zamiennych do narzędzi/ usług modernizacji we wszystkich wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym scenariuszach przypisane Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki powinny odpowiednio podwyższać i obniżać wynik na działalności gospodarczej Wnioskodawcy zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT?

2015.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1231/14-2/KS
     ∟Czy przychody oraz koszty związane ze sprzedażą Narzędzi/części zamiennych do narzędzi/ usług modernizacji we wszystkich wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym scenariuszach przypisane Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki powinny odpowiednio podwyższać i obniżać wynik na działalności gospodarczej Wnioskodawcy zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT?

2013.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-584/13-3/KS
     ∟Czy kwota dochodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię na podstawie działalności prowadzonej w ramach Spółki komandytowej, jeżeli wartość tego dochodu przekracza dopuszczalną wielkość pomocy publicznej udzielonej na podstawie zezwolenia, będzie mogła być uwzględniona w rozliczeniu z dopuszczalną wielkością niewykorzystanej pomocy publicznej w ramach zezwolenia na działalność w strefie udzielonego dla spółki X, której wspólnikiem będzie?

2013.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-585/13-3/KS
     ∟PIT - w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2008.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-199/07/AB
     ∟Sposób wyliczenia wartości pomocy publicznej przysługującej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2007.09.12 - Urząd Skarbowy w Sieradzu - US I/415/26/07/SŁ
     ∟Jak obliczyć wysokość zwolnienia z opodatkowania, przysługujacego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochdowym od osób fizycznych ? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 czerwca 2007r., uzupełnionego w dniu 10.09.2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ww. wniosku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca, działając pod firmą ... w dniu 04.11.2003 r. uzyskał zezwolenie nr ..., na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekon...

2005.10.21 - Urząd Skarbowy w Olecku - US.III-415/17/05
     ∟Czy po rozpoczęciu własnej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nakłady z tytułu zakupu nieruchomości będą wchodzić w zakres kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną i możliwością skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

2005.06.07 - Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie - PD-1/415/9/05/IJ
     ∟W jaki sposób podatnik prowadzący działalność gospodarczą - usługi w zakresie edukacji w oparciu o ustawę o systemie oświaty, korzystający ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 36) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - powinien poprawnie wypełniać formularze PIT-5 i PIT-36 - za rok 2004 (PIT-36) i za rok 2005 (PIT-5, PIT-36), które nie przewidują możliwości wykazania dochodu zwolnionego?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj