Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1574/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.360.2019.3.MJ
     ∟Czy w związku z tym, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania, zostały wpłacone na zakup własnościowego mieszkania, które będzie służyło tylko i wyłącznie moim celom mieszkaniowym stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.369.2019.3.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziały w nieruchomości

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.432.2019.1.AKR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze zamiany.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.473.2016.10.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.336.2019.1.MM
     ∟Wydatki poniesione - począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na: zakup działki budowlanej pod budowę domu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni w przyszłości zamierza realizować własne cele mieszkaniowe oraz spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonego na: - spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku X na mocy umowy kredytu mieszkaniowego na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej [tj. budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej oraz gruntu (udziału w gruncie) związanym z tym budynkiem], - sfinansowanie części nabycia tej nieruchomości z umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej z deweloperem oraz - wykończenie ww. budynku mieszkalnego (po nabyciu jego własności) uprawniają do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.397.2019.2.JG
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.468.2019.1.LZ
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 28 lutego 2017 r. na nabycie lokalu mieszkalnego w dniu 30 kwietnia 2017 r. oraz planowane nabycie udziału w nieruchomości, w których Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, mogą stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.482.2019.1.KK
     ∟Skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.354.2019.4.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziały w nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.342.2019.1.AS
     ∟Czy jeżeli Wnioskodawca nie ma z żoną rozdzielności majątkowej i w akcie notarialnym jest zapis, że dom wybudowany został wyłącznymi nakładami Wnioskodawcy i żony, inwestycja wydatków na remont budynku może być zaliczona jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.326.2019.3.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na budowę domu położonego na działce należącej do majątku odrębnego męża.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.439.2019.3.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.293.2019.2.AS
     ∟Czy dochód uzyskany z tytułu sprzedaży mieszkania podlega zwolnieniu z podatku, pod warunkiem wydania całego przychodu uzyskanego ze sprzedaży na spłatę kredytu mieszkaniowego, wydatków na doprowadzenie stanu deweloperskiego do stanu zamieszkania.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.339.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.327.2019.1.MD
     ∟Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że koszty poniesione na remont w 2018 r. własnego lokalu mieszkalnego w postaci zakupu i montażu instalacji klimatyzacyjnej, pełniącej również funkcję grzewczą, w tym urządzenia na ścianie, jednostki zewnętrznej oraz przewodów zasilających stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe. Wydatki te mieszczą się bowiem w dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy, tym samym ich poniesienie ze środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nabytych w spadku udziałów w nieruchomościach uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.296.2019.2.PS
     ∟ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE - WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – spłata kredytu i zakup paneli fotowoltaicznych

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.330.2017.10.S.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.428.2019.3.MK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – cele mieszkaniowe.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.458.2019.1.SR
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w darowiźnie oraz wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych z ww. odpłatnego zbycia na nabycie lokalu mieszkalnego od dewelopera, z którego będzie korzystać w sezonie wakacyjnym, a na stałe Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierzają w nim zamieszkać dopiero na emeryturze

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.232.2019.3.MS2
     ∟1. Czy w sytuacji, gdy w 2014 r. Wnioskodawczyni poniosła wydatki na cele mieszkaniowe przewyższające przychód ze sprzedaży nieruchomości, których również Wnioskodawczyni dokonała w 2014 r., a wydatki te poniosła na nabycie dwóch lokali mieszkalnych: pierwszego, który sprzedała jeszcze w tym samym roku 2014 przy ulicy (...), jak i drugiego, który Wnioskodawczyni posiada do dziś przy ulicy A - do wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy Wnioskodawczyni może zaliczyć nie tylko wydatki na nabycie lokalu przy ul. A, ale i wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. (...)? 2. Innymi słowy, czy pomimo faktu, że Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. (...) (w tym samym 2014 r., w którym go nabyła) może koszt jego nabycia i remontu potraktować jako wydatki na cele mieszkalne, które są uwzględniane w udziale wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, a nie jako koszt uzyskania przychodów?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.349.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości. Zwolnienie przedmiotowe – przeznaczenie przychodu ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.343.2019.3.MZ
     ∟Stwierdzić należy, że wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytych w 2016 r. oraz w 2017 r. - począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na kupno nowej nieruchomości, służącej realizacji własnych celów mieszkaniowych, może stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.431.2016.9.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.328.2019.2.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości. Zwolnienie przedmiotowe – przeznaczenie przychodu ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.360.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że wystawione na Wnioskodawczynię faktury oraz inne dowody zakupu (zawierające jej imię, nazwisko i adres), zapłacone ze środków pochodzących ze sprzedaży odziedziczonego w spadku przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości, dotyczące poniesionych wydatków na budowę nowego domu mieszkalnego, uprawnią Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udokumentowane wydatki na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Natomiast, jeżeli Wnioskodawczyni nie udokumentuje właściwie poniesionych przez siebie wydatków na budowę nowego domu (budynku mieszkalnego), wówczas nie będzie mogła skorzystać z powyższego zwolnienia.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.373.2019.2.MZ
     ∟Biorąc pod uwagę powyższe w sytuacji przedstawionej we wniosku samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia przeniesienia jego własności w ustawowym terminie nie przesądza o prawie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sprawie przeniesienie własności lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego na rzecz Wnioskodawczyni nastąpi do 30 czerwca 2020 r., czyli po upływie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości tj. po 31 grudnia 2019 r., zatem Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, należy również wskazać, że bez znaczenia pozostaje fakt wpłaty przez Wnioskodawczynię do 15 października 2019 r., czy też do końca 2019 r. ceny nabycia lokalu mieszkalnego.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.334.2019.1.KP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.377.2019.1.MG
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.331.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.384.2019.1.LS
     ∟Wydatki związane z wykupem lokalu mieszkalnego, nabyciem zaświadczeń oraz pośrednictwem biura nieruchomości, nie są nakładami zwiększającymi wartość nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Należy również wskazać, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać pomniejszony o koszty tj. koszty nabycia zaświadczeń oraz koszty pośrednictwa biura nieruchomości. Ponadto należy wskazać, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (po uwzględnieniu kosztów odpłatnego zbycia) które przeznaczy na transport samochodem, wywóz ziemi z dziury, przywóz materiałów budowlanych, wizyty kierownika budowy, na sprawdzenie wody w sanepidzie, zmianę szamba, monitoring i oświetlenie, modernizację studni głębinowej, na rozbudowę domu, na koszty projektów (architekt, geodeta, geolog) oraz na niwelację terenu, prace koparki wykopanie dziury, wykonanie - naprawę drenażu istniejącego domu, wykonanie - naprawę studni chłonnej - deszczowej, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do skorzystania ze zwolnienia nie uprawniają natomiast wydatki poniesione na sprawdzenie wody w sanepidzie, ponieważ nie spełniają wymogów dyspozycji zawartej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj