Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.186.2019.1.AP
     ∟amortyzacja jachtu oraz możliwość zaliczenia wydatków związanych z eksploatacją ww. jachtu do kosztów uzyskania przychodów

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.236.2019.1.RR
     ∟możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zaliczania tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów oraz sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.61.2019.2.KU
     ∟ustalenia wartości początkowej środka trwałego

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.134.2019.1.EC
     ∟W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przebudową sieci gazowej.

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.642.2018.2.AC
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.587.2018.1.MT
     ∟Mając na uwadze powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie jest możliwe uznanie, że lokal mieszkalny zakupiony przez Wnioskodawcę w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, stanowi ulepszony środek trwały w rozumieniu art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji brak jest możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do tego lokalu po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.212.2018.1.BC
     ∟Określenie wartości początkowej środka trwałego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.194.2018.2.BC
     ∟1. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wyburzonego budynku, 2. Możliwość zaliczenia do wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego kosztów rozbiórki wyburzonego budynku.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.287.2018.1.MH
     ∟Opodatkowania przychodów z dzierżawy sieci kanalizacyjnej

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.67.2018.1.DB
     ∟Zakres przeprowadzonych prac mających na celu przystosowanie budynku gospodarczego do wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieści się w kategoriach „ulepszenia” środka trwałego w rozumieniu art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.84.2018.1.WM
     ∟Czy po zakończonej inwestycji budowy domu weselnego Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć poniesione wydatki z majątku prywatnego dokonane w latach 2012-2016 w kwocie 388.975 zł 16 gr do wartości początkowej środka trwałego i czy odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.16.2018.1.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego oraz zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.393.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.408.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.394.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.338.2017.2.GG
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na wyburzenie budynku oraz koszty rozliczenia jego wartości można na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznać za koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę jednoosobową działalnością gospodarczą ?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.212.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: - ustalenia wartości początkowej środka trwałego, - zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.162.2017.1.KO
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od urządzeń przekazanych kontrahentom

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.107.2017.2.AG
     ∟Ustalenie wartości początkowej samochodu specjalistycznego (kempingu) stanowiącego środek trwały na podstawie wyceny.

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.90.2017.2.AG
     ∟Czy mając na uwadze fakt rzeczywistego przeznaczenia kredytu, tj. na zapłatę faktur/rachunków dokumentujących wydatki na budynek biurowo-usługowy (czyli inwestycję), Wnioskodawca powinien zaliczyć zapłacone do dnia przyjęcia środka trwałego odsetki do kosztów inwestycji, a te zapłacone po tym dniu do kosztów finansowych stanowiących koszty bieżącego okresu, bez względu na nazwę umowy kredytowej i zapis umowy o finansowaniu bieżącej działalności?

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.58.2017.2.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.87.2017.2.WM
     ∟W jakiej wysokości ustalić wartość początkową budynku: czy na podstawie wyceny, z uwzględnieniem wyceny biegłego rzeczoznawcy, która odpowiada aktualnej wartości tej nieruchomości?

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.28.2017.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-718/13/17-S/IM
     ∟1) Od jakiego momentu Spółka będzie uprawiona do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prawa ochronnego do Znaku, jeśli Znak w momencie jego nabycia przez Spółkę będzie znajdował się w procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym?2) Jaka będzie wartość początkowa prawa ochronnego do Znaku, będąca podstawą odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę, które dla Wnioskodawczyni będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1063.2016.2.KS1
     ∟w zakresie możliwości uznania budynku użytkowego (kamienicy) za środek trwały i możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenia wartości początkowej tego budynku

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.563.2016.2.WRz
     ∟sposób ustalenia wartości początkowej skazanych we wniosku składników majątku (budynek, oraz parking.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.967.2016.1.DR
     ∟Czy na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, można wprowadzić opisany budynek w części usługowej do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj