Interpretacje do przepisu
§ 29 ust. 9 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


9/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu § 29 ust. 9 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.67.2019.4.DP
     ∟Czy w związku z tym, że na zakupionej działce Wnioskodawca wybuduje dom, który następnie sprzeda wraz z działką w ramach działalności gospodarczej, a sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, to czy cena netto zakupionej działki będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu?

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.265.2018.1.WM
     ∟Ewidencjonowanie wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz sporządzenie spisu z natury.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.349.2017.1.WM
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym wydatki na: nabycie gruntu, jego podział, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzbrojenie terenu oraz wybudowanie poszczególnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych poniesione od roku 2009 do dnia sprzedaży stanowią koszt uzyskania przychodu obciążający wynik działalności w roku sprzedaży?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.907.2016.2.IK
     ∟Ustalenie kwoty nabycia pojazdu, importu usług oraz ustalenia daty w celu przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na złote

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-871/16-4/RK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty zapłaconej małżonce przy podziale majątku

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4511-1-36/16-4/BC
     ∟Skutki podatkowe przekazania na cele jednoosobowej działalności gospodarczej działek uprzednio wycofanych z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej.

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-384/16-2/ES
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz momentu powstania przychodu

2011.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1080/10-2/MT
     ∟Sposób ustalenia wartości nabytych w ramach wspólności małżeńskiej, otrzymanych na podstawie umowy darowizny oraz spadku towarów handlowych, zaewidencjonowania ich w odpowiedniej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz uwzględnienia ich wartości przy obliczaniu dochodu za 2010 r.

2005.06.22 - Urząd Skarbowy w Płocku - 1419/UPO-415-73-3/PD/05/GS
     ∟Niektóre towary handlowe prowadzonego przez podatnika sklepu zalegają na półkach od 1995 r. Podatnik w związku z tym chce skorzystać z przepisu § 29 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i dokonać wyceny tych towarów stosując wskaźnik rynkowy, który mocno będzie odbiegał od cen zakupu.Czy prawidłowe są przeceny towarów oraz czy w spisie likwidacyjnym wycenia się towary uprzednio przecenione w cenach przecenionych, czy w cenach zakupu.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj