Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


209/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-644/15-2/AW
     ∟premia pieniężna jako rabat, dokumentowanie oraz prawo do odliczenia VAT

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-245/15/BW
     ∟- W którym miesiącu Wnioskodawca będzie miał obowiązek ująć korektę z tytułu zmiany ceny? oraz - Jakim kursem Wnioskodawca winien wycenić wystawione faktury korygujące z tytułu zmiany ceny?

2015.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-202/15/LSz
     ∟Dotyczy ustalenia: - charakteru i sposobu dokumentowania otrzymywanego przez Spółkę wynagrodzenia od Kontrahenta lub Spółek z Grupy Kontrahenta mających siedzibę w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej lub w krajach nienależących do Unii Europejskiej, - wyceny otrzymanych przez Spółkę not kredytowych, - momentu wykazania przez Spółkę w deklaracji VAT-7 obrotu z tytułu świadczenia usług na rzecz Kontrahenta lub Spółek z Grupy Kontrahenta mających siedzibę w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej lub w krajach nienależących do Unii Europejskiej.

2015.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-203/15/AZb
     ∟konsekwencje podatkowe otrzymania wynagrodzenia od Kontrahenta oraz Spółek z Grupy Kontrahenta

2015.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-403/15-2/MP
     ∟obowiązek wystawienia faktury korygującej z tytułu obniżki ceny, rozliczenie podatku z faktury korygującej w deklaracji VAT, prawo do zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni;

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-377/15-2/AW
     ∟obowiązek obniżenia kwoty podatku VAT naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu oraz termin obniżenia

2015.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-362/15-2/IGo
     ∟Konsekwencje podatkowe związane z udzieleniem rabatu promocyjnego.

2015.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-362/15-3/IGo
     ∟Konsekwencje podatkowe związane z udzieleniem rabatu promocyjnego.

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-217/15/MS
     ∟Fakturowanie i określenie podstawy opodatkowania.

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-211/15-2/AO
     ∟W zakresie nieuznania wypłaty premii pieniężnej za opust lub obniżkę ceny w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i prawidłowość jej dokumentowania za pomocą noty księgowej.

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-195/15/MN
     ∟Prawidłowość wystawiania faktury korygującej dokumentującej udzielony rabat dotyczący wszystkich dostaw w danym okresie oraz prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego.

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-15/15/MS
     ∟- stwierdzenie, że wypłata premii nie stanowi zdarzenia skutkującego u Wnioskodawcy możliwością obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT, - stwierdzenie, że wypłata premii nie powoduje skutków prawnych na gruncie podatku VAT ,

2015.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-62/15-4/BH
     ∟Ponieważ wystawione przez Spółkę zbiorcze faktury korygujące nie zawierały w swojej treści żadnych dat wystawienia oraz numerów faktur pierwotnych wystawionych w okresie, do którego odnosi się korekta, a jedynie jako nazwę towaru lub usługi Spółka podawała informację: Rabat zgodnie z regulaminem wraz z zakresem dat, którego rabat dotyczył, takie postępowanie należy uznać za nieprawidłowe. 

2015.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-230/15-2/AW
     ∟obniżenie obrotu na podstawie not księgowych

2015.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-75/15-2/MP
     ∟dokumentowanie udzielonego opustu, prawo do odliczenia podatku w przypadku braku udokumentowania opustu;

2015.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-167/15-3/AW
     ∟zbiorcze faktury korygujące – elementy faktury zbiorczej

2015.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1448/14-3/MPe
     ∟w zakresie prawidłowego dokumentowania rabatów

2015.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1117/14-2/NS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących udzielone rabaty.

2015.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1211/14/ES
     ∟sposób rozliczenia i udokumentowania rabatu w świetle art. 106j ust. 3 ustawy o VAT

2015.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1724/14/AK
     ∟Prawo do wystawienia przez spółkę, do której osoba fizyczna wniosła aportem przedsiębiorstwo, zbiorczej faktury korygującej dokumentującej udzielenie rabatu.

2015.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-785/14-4/ALN
     ∟Prawo do wystawienia faktury korygującej.

2014.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1210/14-2/KC
     ∟w zakresie prawidłowego rozliczenia wypłacanych bonusów pieniężnych na rzecz spółek CFM

2014.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-844/14/MS
     ∟prawa do rozliczenia opustów cenowych z tytułu nieterminowej dostawy P. poprzez obniżenie ceny P. dostarczanych aktualnie W. na mocy Nowej Umowy lub poprzez obniżenie ceny innych P. dostarczonych jeszcze na mocy Starej Umowy

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-848/14-2/DG
     ∟W zakresie możliwości, sposobu dokumentowania oraz terminu rozliczenia wypłacanych Podmiotom trzecim Premii stanowiących obniżkę ceny (rabat pośredni) sprzedawanych Produktów.

2014.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-781/14-4/JK
     ∟Dokumentowanie udzielonego rabatu posprzedażowego

2014.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-793/14-2/KB
     ∟W zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących

2014.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-793/14-2/KC
     ∟w zakresie prawidłowego rozliczenia udzielanych rabatów potransakcyjnych na rzecz aptek

2014.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-708/14-2/MR
     ∟podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku posiadania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej z tytułu udzielonego rabatu (skonta) oraz w zakresie braku obowiązku wysłania faktury korygującej kontrahentowi.

2014.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-837/14-2/ISZ
     ∟w zakresie możliwości i terminu obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów pośrednich, jak również sposobu ich dokumentowania

2014.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-837/14-3/ISZ
     ∟w zakresie możliwości i terminu obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów pośrednich, jak również sposobu ich dokumentowania

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj