Interpretacje do przepisu
art. 54 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


10/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 54 § 1 Ordynacji podatkowej

1

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.111.2019.2.AP
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz krajowe dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.113.2019.2.KB
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz krajowe dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.237.2018.2.HS
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji możliwe jest nienaliczanie odsetek za zwłokę?

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.109.2018.1.WM
     ∟Skutki podatkowe wycofania samochodu z działalności gospodarczej.

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.616.2017.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca będzie uprawniony odliczyć podatek naliczony z tytułu transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym został wykazany podatek należny, niezależnie od faktu, że korekta deklaracji zostanie złożona później niż w terminie 3 miesięcy oraz zobowiązania do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.895.2016.1.IN
     ∟Termin przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zakładowy fundusz aktywności.

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-536/16-1/KJ
     ∟Czy z chwilą upływu trzech miesięcy od uchylenia decyzji i przekazania sprawy przez organ odwoławczy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, na podstawie art. 54 § 3 w zw. z art. 54 § 1 pkt. 7 Ordynacji podatkowej, nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowej od dnia tego przekazania do dnia doręczenia Wnioskodawcy nowej decyzji określającej wysokość jego zobowiązania podatkowego, z uwagi na brak działań po stronie organu?

2013.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1150/13/SD
     ∟Jeżeli należy skorygować in minus historycznie koszty uzyskania przychodów za lata 2011 i 2012 oraz uiścić odpowiednio podatek dochodowy od osób prawnych za te lata, to czy Wnioskodawca musi również naliczyć i wpłacić odsetki od zaległości podatkowych, które nieuchronnie powstaną w związku z bieżącą zapłatą podatku za okres miniony? (pytanie wymienione we wniosku jako drugie)

2013.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-45/13/TJ
     ∟Obowiązek zapłaty odsetek od podatku w przypadku nieterminowego wykonania zobowiązania.

2008.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-1164/08-4/SAP
     ∟VAT - w zakresie prawidłowego sposobu wykazania w deklaracji VAT-7 oraz rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wykorzystywanych przy realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych (pytanie nr 1) oraz w zakresie obowiązku zapłaty odsetek (pytanie nr 5)

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj