Interpretacje do przepisu
art. 67 ustawy o podatku akcyzowym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


9/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 67 ustawy o podatku akcyzowym

1

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.179.2019.1.MAZ
     ∟Brak zwolnienia od akcyzy przechowywanego alkoholu etylowego, nienadającego się do zużycia zgodnie z przeznaczeniem, w przypadku jego zniszczenia.

2010.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-95a/10/TJ
     ∟Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki obligacji.

2009.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-232/09-2/SM
     ∟obowiązek produkcji w składzie podatkowym suplementu diety z wykorzystaniem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą

2008.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-29/07-3/TW
     ∟Czy wewnątrzwspólnotowe dostawy wyprodukowanego w składzie podatkowym ginu do składów podatkowych mieszczących się w innych państwach członkowskich mogą być dokonane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy za administracyjnym dokumentem towarzyszącym?

2008.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-28/07-3/TW
     ∟1. Czy akcyza uiszczona przez Spółkę przy imporcie koncentratu alkoholowego, który jest nabywany przez kontrahenta amerykańskiego z przeznaczeniem do produkcji ginu, czyli napoju alkoholowego destylowanego, podlega – zgodnie z § 3 rozporządzenia o rozliczeniu akcyzy – odliczeniu od akcyzy należnej z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę napojów alkoholowych destylowanych?2. Czy prawo do odliczenia, wspomnianej w pytaniu pierwszym kwoty akcyzy uiszczonej przez Spółkę przy imporcie koncentratu alkoholowego, powstaje z chwilą uzyskania dowodu zapłaty kwoty akcyzy wynikającej z dokumentów celnych, o czym mowa w § 9 pkt 2 rozporządzenia o rozliczeniu akcyzy?3. Czy przysługujące Wnioskodawcy, na podstawie § 3 rozporządzenia o rozliczeniu akcyzy, odliczenie kwoty akcyzy...

2007.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-184/07-3/GD
     ∟Przy zawieszenia poboru akcyzowego nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy wówczas, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, a stawka podatku akcyzowego dla tych wyrobów jest zerowa, należy uznać, że w takim przypadku produkcja tych wyrobów nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

2006.11.27 - Urząd Celny w Zamościu - 303000-PA-9106-30/06
     ∟1. Czy import alkoholu etylowego korzysta ze zwolnienia od akcyzy na podstawie §18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r.w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego oraz czy warunki zawarte w ww. przepisie mają zastosowanie do importu zwolnionych od akcyzy towarów,2. Czy import zwolnionego od akcyzy alkoholu etylowego odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy stosownie do art. 26 ust. 3 z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm) tj. ze względu na przeznaczenie towaru czy też wymagane jest stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzenia składu akcyzowego stosownie do art. 26 ust.2...

2006.10.16 - Urząd Celny I w Warszawie - 441000-PAI-9100I-28A/06/2948/EU
     ∟Czy sos do potraw (kod CN 2103 90 90, PKWiU 15.87.12-70.00) produkowany z koniaku spożywczego klasyfikowanego do kodu CN 2103 90 90 jest wyrobem akcyzowym?

2006.10.16 - Urząd Celny I w Warszawie - 441000-PAI-9100I-28/06/2948/EU
     ∟Czy sos do potraw produkowany z koniaku stanowiącego alkohol etylowy jest wyrobem akcyzowym?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj