Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


313/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.536.2019.1.MJ
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej – nakłady przekraczające 30%, okres dłuższy niż 2 lata - sprzedaż budynków będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.451.2019.3.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.645.2019.2.EK
     ∟skutki podatkowe zbycia Nieruchomości

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.186.2019.3.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży na rzecz wnioskodawcy nieruchomości zabudowanej oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z jej nabyciem.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.188.2019.2.MR
     ∟Opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.160.2019.2.JC
     ∟Zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT oraz zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.15.2019.3.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki gruntu nr 10/11 dokonanej po wejściu w życie MPZP, a w konsekwencji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktury VAT dokumentującej transakcję nabycia działki gruntu nr 10/11 oraz w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktury VAT dokumentującej transakcję nabycia działki gruntu nr 10/11 w sytuacji, gdy cena sprzedaży zostanie podwyższona o koszty Renty Planistycznej.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.97.2019.1.BJ
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku przy sprzedaży budynków i budowli.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.57.2019.2.EK
     ∟Zbycie nieruchomości zabudowanej.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.794.2018.2.JO
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej Transakcji, opodatkowania planowanej Transakcji nabycia Nieruchomości według stawki podatku VAT w wysokości 23% oraz prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego na podatkiem VAT należnym.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.769.2018.3.JO
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości według stawki podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.941.2018.2.AB
     ∟zwolnienie z podatku VAT sprzedaży dwóch działek gruntu nr 10078/2 i nr 10078/3, na których znajdują się budynek i budowla wybudowane przez nabywcę.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.619.2018.2.MK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości oraz prawo do rezygnacji ze zwolnienia i wyboru opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.512.2018.3.DM
     ∟Przeniesienia z mocy prawa prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących majątek prywatny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przeniesienia z mocy prawa prawa własności nieruchomości gruntowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.544.2018.1.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy dostawy nieruchomości

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.234.2018.1.MT
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT do sprzedaży Nieruchomości.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.45.2018.2.JK
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży Nieruchomości.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.46.2018.2.KW
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej oraz udokumentowania tej czynności

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.588.2017.2.IK
     ∟w zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zwolnienia z VAT dostawy nieruchomości oraz prawa o obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu nieruchomości

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.294.2017.2.BC
     ∟Prawo podatkowe w zakresie stawki opodatkowania sprzedaży budynku przepompowni wody wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.42.2017.2.AR
     ∟Wzakresie: - opodatkowania podatkiem VAT obowiązkowych wpłat mieszkańców stawką 8% i 23% które wpłyną na rachunek Gminy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji - określenia podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych przez Gminę usług - prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami poniesionymi na realizację projektu

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.67.2017.1.IGO
     ∟Działka, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla danej działki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oznacza to, że działka przeznaczona jest pod zabudowę a więc planowana transakcja zbycia przedmiotowego gruntu nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT a podlegała będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4512.6.2017.2.ISK
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.174.2016.3.AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek niezabudowanych 7/5 i 7/7, w zakresie opodatkowania dostawy posadowionych na działce 7/9 budynków, budowli oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym są one posadowione oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości.

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.985.2016.1.MK
     ∟Co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. W przedmiotowej sprawie wystąpi sytuacja, w której w ramach jednej transakcji dokonana zostanie dostawa budynku którego dostawa, będzie opodatkowana podatkiem VAT oraz budynków, które będą korzystały ze zwolnienia z tego podatku.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.590.2016.1.JG1
     ∟W zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.6.2017.2.AR
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży zabudowanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (z możliwością rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji).

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.967.2016.1.RM
     ∟w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.771.2016.2.MS
     ∟opodatkowanie dostawy działek zabudowanych wałem przeciwpowodziowym w zamian za odszkodowanie.

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.684.2016.3.ES
     ∟zwolnienie od podatku wydania działek zabudowanych drogami w ramach wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj