Interpretacje podatkowe do KŚT 109
-

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


661/442400 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.356.2019.2.JC
     ∟(...) 6 628 m2, w tym Najemca użytkuje 100% powierzchni. Zarówno Terminal 1 jak i Terminal 2 zostały sklasyfikowane zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych jako - KŚT 109 pozostałe budynki niemieszkalne. W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 października 2019 r. oraz z dnia 30 października 2019 r. Wnioskodawca doprecyzowując powyższe (...)

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.437.2019.2.AC
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.389.2019.1.DJD
     ∟(...) wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomość tą stanowi budynek krótkotrwałego zakwaterowania, zakwalifikowany do grupy 1, rodzaj 109 KŚT, przyjęty do środków trwałych w 1991 r. oraz amortyzowany roczną stawką w wysokości 2,5%. W obiekcie znajdują się pokoje gościnne oraz restauracja. Panele (...)

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.536.2019.1.KM
     ∟(...) data przyjęcia do używania: 01.12.2008 r.; brak nakładów modernizacyjnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym; Budynek kontener sklasyfikowany według KŚT jako 109 - pozostałe budynki niemieszkalne; podgrupa 10 budynki niemieszkalne; data przyjęcia do używania: 03.03.2006 r.; brak nakładów modernizacyjnych w rozumieniu (...)

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.301.2019.1.BG
     ∟(...) z nieznanych obecnemu zarządowi Spółki przesłanek, budynek pałacu został ujawniony w ewidencji środków trwałych Spółki w 2008 r., zakwalifikowany do rodzaju 109 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, a zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) pod symbolem 121 (Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego). (...)

2019.09.11 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.54.2019.GTM
     ∟(...) ze zmianą klasyfikacji budynku Pałacu z budynku mieszkalnego (Klasyfikacja Środków Trwałych rodzaj 110) na niemieszkalny (Klasyfikacja Środków Trwałych rodzaj 109), Spółka nie może kontynuować amortyzacji na dotychczasowych zasadach tj. według indywidualnej stawki amortyzacji, określonej dla budynków mieszkalnych zgodnie z (...)

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.247.2019.2.MC
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.215.2019.1.MM
     ∟(...) pełne wyposażenie niezbędne do czasowego zamieszkania. W domkach nie ma ogrzewania. Domki zostały zaklasyfikowane do środków trwałych grupa 1, podgrupa 10, rodzaj 109 – inne budynki niemieszkalne. Ze względu na warunki atmosferyczne oraz brak ogrzewania w domkach domki będą wynajmowane tylko w okresie letnim od maja do (...)

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.124.2019.2.KK
     ∟(...) 105,Budynek Techniczny SPO (…) – KŚT 105,Budynek Techniczny SPO (…) – KŚT 105,Budynek Techniczny SPO (…) – KŚT 105,Budynek Toalet – MOP II (…) – KŚT 109,Budynek Toalet – MOP II (…) – KŚT 109,Budynek Toalet – MOP II (…) – KŚT109,Budynek Toalet – MOP II (…) – KŚT 109,Budynek Toalet – MOP (…) – (...)

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.123.2019.2.KK
     ∟(...) – OUA (…) – KŚT 103, Magazyn Soli – OUA (…) – KŚT 104 budynki toalet:Budynki toalet odc. 1-PPO (…), MOP (…), MOP (…), MOP (…), MOP (…) – KŚT 109, Budynki toalet na odc. 2-PPO (…), MOP (…), MOP (…), MOP (…), MOP (…) – KŚT 109, Budynki toalet na odc. 3-PPO (…), MOP (…), MOP (…), MOP (…), MOP (...)

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.245.2019.2.AD
     ∟(...) wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.232.2019.1.MGO
     ∟(...) jakim transakcje te mają charakter pomocniczy. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109) określa: rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań m.in.:z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z wykonania planów (...)

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.171.2019.1.JC
     ∟(...) indywidualną ochroną konserwatorską. W związku z powyższym zalicza się go do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych, podgrupy 10 tj. BUDYNKI NIEMIESZKALNE z symbolem 109 KŚT tj. POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE, gdzie rodzaj ten obejmuje m.in. obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidulaną ochroną (...)

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.206.2019.2.MG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.195.2019.1.IF
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.83.2019.1.MBD
     ∟(...) budynki niemieszkalne, w których mieści się Hotel (dalej: „Hotel” lub „Budynki”). Nabyte budynki Hotelu zostały sklasyfikowane w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109, stąd zastosowana w ich przypadku stawka amortyzacyjna wyniosła 2,5%. Sp. z o.o. Sp. K. będąc właścicielem Hotelu, wynajmuje go na rzecz sp. z o.o. Hotel został (...)

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.119.2019.1.MBD
     ∟(...) budynki niemieszkalne, w których mieści się Hotel (dalej: „Hotel” lub „Budynki”). Nabyte budynki Hotelu zostały sklasyfikowane w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109, stąd zastosowana w ich przypadku stawka amortyzacyjna wyniosła 2,5%. Sp. z o.o. Sp. K. będąc właścicielem Hotelu, wynajmuje go na rzecz sp. z o.o. Hotel został (...)

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.118.2019.1.MBD
     ∟(...) budynki niemieszkalne, w których mieści się Hotel (dalej: „Hotel” lub „Budynki”). Nabyte budynki Hotelu zostały sklasyfikowane w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109, stąd zastosowana w ich przypadku stawka amortyzacyjna wyniosła 2,5%. Sp. z o.o. Sp. K. będąc właścicielem Hotelu, wynajmuje go na rzecz sp. z o.o. Hotel został (...)

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.152.2019.2.APO
     ∟(...) dwa budynki niemieszkalne, w których mieści się Hotel (dalej: „Hotel” lub „Budynki”). Nabyte budynki zostały sklasyfikowane w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109, stąd zastosowana w ich przypadku stawka amortyzacyjna wyniosła 2,5%. Hotel, stanowiąc własność Spółki jest wynajmowany na rzecz Z Sp. z o.o. Hotel został (...)

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.153.2019.2.APO
     ∟(...) dwa budynki niemieszkalne, w których mieści się Hotel (dalej: „Hotel” lub „Budynki”). Nabyte budynki zostały sklasyfikowane w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109, stąd zastosowana w ich przypadku stawka amortyzacyjna wyniosła 2,5%. Hotel, stanowiąc własność Spółki jest wynajmowany na rzecz Z Sp. z o.o. Hotel został (...)

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.72.2019.1.JC
     ∟(...) Rodzaj ten natomiast nie obejmuje: obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109, internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11, urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, (...)

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.154.2019.1.APO
     ∟(...) dwa budynki niemieszkalne, w których mieści się Hotel (dalej: „Hotel” lub „Budynki”). Nabyte budynki zostały sklasyfikowane w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109, stąd zastosowana w ich przypadku stawka amortyzacyjna wyniosła 2,5%. Hotel, stanowiąc własność Spółki jest wynajmowany na rzecz Z Sp. z o.o. Hotel został (...)

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.86.2019.1.APO
     ∟(...) dwa budynki niemieszkalne, w których mieści się Hotel (dalej: „Hotel” lub „Budynki”). Nabyte budynki zostały sklasyfikowane w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109, stąd zastosowana w ich przypadku stawka amortyzacyjna wyniosła 2,5%. Hotel, stanowiąc własność Spółki jest wynajmowany na rzecz Z Sp. z o.o. Hotel został (...)

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.120.2019.1.MBD
     ∟(...) budynki niemieszkalne, w których mieści się Hotel (dalej: „Hotel” lub „Budynki”). Nabyte budynki Hotelu zostały sklasyfikowane w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109, stąd zastosowana w ich przypadku stawka amortyzacyjna wyniosła 2,5%. Sp. z o.o. Sp. K. będąc właścicielem Hotelu, wynajmuje go na rzecz sp. z o.o. Hotel został (...)

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.151.2019.1.APO
     ∟(...) dwa budynki niemieszkalne, w których mieści się Hotel (dalej: „Hotel” lub „Budynki”). Nabyte budynki zostały sklasyfikowane w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109, stąd zastosowana w ich przypadku stawka amortyzacyjna wyniosła 2,5%. Hotel, stanowiąc własność Spółki jest wynajmowany na rzecz Z Sp. z o.o. Hotel został (...)

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.148.2019.1.SG
     ∟(...) domu wypoczynkowego, innego budynku zakwaterowania turystycznego, restauracji, baru, stołówki lub niemieszkalnego budynku koszarowego zakwalifikowanego do rodzaju 109 KŚT Pozostałe budynki niemieszkalne, który spełnia wymogi definicji środków trwałych używanych, określonego w art. 16j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym (...)

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.147.2019.1.SG
     ∟(...) przewidzianymi w objaśnieniach szczegółowych do rodzaju 103 KŚT. W zakresie budynków, o których mowa w pkt 2) powyżej, Wnioskodawca ma na myśli wymienione w rodzaju 109 KŚT hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania z wyłączeniem hoteli robotniczych, domy wypoczynkowe i pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego, (...)

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.48.2019.1.MPŁ
     ∟(...) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.15.2019.1.PSZ
     ∟(...) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.82.2019.1.MF
     ∟(...) ochroną konserwatorską. W związku z powyższym można go zaliczyć do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych, podgrupy 10 tj. BUDYNKI NIEMIESZKALNE z symbolem 109 KŚT tj. POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE, gdzie rodzaj ten obejmuje m.in. obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj