Interpretacje podatkowe do KŚT 109
-

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


661/442400 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2015.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-733/15-2/IM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-608/15-2/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres (...)

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-658/15/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2015.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-86/15/AW
     ∟(...) domek będzie stanowił środek trwały spółki podlegający amortyzacji. Domki zostaną sklasyfikowane wg Klasyfikacji Środków Trwałych do grupy 1, podgrupy 10, rodzaju 109 „Pozostałe budynki niemieszkalne”. Domki zostaną wybudowane przez głównego wykonawcę w stanie deweloperskim. Następnie zostaną wyposażone w podstawowe (...)

2015.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-122/15/Zuk
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych –dla których okres (...)

2015.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-374/15-2/MW
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-374/15/ZK
     ∟(...) Wiaty zostaną zakwalifikowane do rodzaju 291 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, natomiast budynek portierni do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako pozostałe budynki niemieszkalne. Budynki są trwale związane z gruntem. Plac na terenie nieruchomości został utwardzony (...)

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-428/15/ZK
     ∟(...) Wiaty zostaną zakwalifikowane do rodzaju 291 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, natomiast budynek portierni do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako pozostałe budynki niemieszkalne. Budynki są trwale związane z gruntem. Plac na terenie nieruchomości został utwardzony (...)

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-431/15/ZK
     ∟(...) Wiaty zostaną zakwalifikowane do rodzaju 291 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, natomiast budynek portierni do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako pozostałe budynki niemieszkalne. Budynki są trwale związane z gruntem. Plac na terenie nieruchomości został utwardzony (...)

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-429/15-4/AM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/4511-395/15/HS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych –dla których okres (...)

2015.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-42/15/MJ
     ∟(...) w rodzaju 103,budynków transformatorni, sklasyfikowanych w rodzaju 210, 211 i 613,budynków portierni, wagowni, dyspozytorni itp., sklasyfikowanych w rodzaju 109,baraków składanych, sklasyfikowanych w rodzaju 109,przybudówek wchodzących w skład budynków lub obiektów inżynierii lądowej, sklasyfikowanych w grupie 1 i (...)

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-62/15-7/GG
     ∟(...) z wyjątkiem trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem – dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata. Zgodnie z art. 16j ust. 3 updop, środki trwałe, o (...)

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-139/15-5/ASZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2015.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/4511-305/15/NG
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych,-dla których okres (...)

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-326/15-4/AM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2015.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-24/15-2/AZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2015.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/4511-194/15/MM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych–dla których okres (...)

2015.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/4511-216/15/MW
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych–dla których okres (...)

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-195/15-5/MT
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2015.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-180/15/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-269/15-2/AM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2015.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-93/15/PSZ
     ∟(...) nie posiada izolacji termicznej. Budynek, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, zakwalifikowany został do Grupy 1 Budynki, Podgrupy 10 Budynki niemieszkalne, Rodzaju 109 Inne budynki niemieszkalne - z tego: domki kempingowe, budynki zastępcze – trwale związane z gruntem. Rodzaj ten obejmuje m.in.:hotele i podobne budynki (...)

2015.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1470/14-4/TW
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2015.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1262a/14/MW
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres amortyzacji (...)

2015.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-701/14-4/MD
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych –dla których okres (...)

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1203/14/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych>/li> dla których okres (...)

2015.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1110/14/MZM
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3 domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1281/14-5/EŻ
     ∟(...) a) Ustawy o CIT przewidująca minimalny co najmniej 3 letni okres amortyzacji i dotycząca specyficznego rodzaju środków trwałych sklasyfikowanych w rodzaju 103 KŚT oraz 109 KŚT, stanowi lex specialis w stosunku do generalnej zasady dotyczącej pozostałych budynków (lokali niemieszkalnych) dla których stawka amortyzacji z Wykazu stawek (...)

2015.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-17/15/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj