Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z
-

 

Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


197/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 47.99.Z -

1 2 3 4 5 6 7

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-501/15-3/SJ
     ∟(...) jednoosobową działalność gospodarczą od 12 października 2011 roku, której przedmiotem jest m.in. PKD 6312.Z – Działalność portali internetowych oraz PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Jest on podatnikiem, który korzysta ze zwolnienia, o którym mowa (...)

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-171/15/DW
     ∟(...) działalność gospodarczą, zaklasyfikowaną według następujących kodów PKD: 45.19.Z, 33.12.Z, 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, (...)

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-172/15/DW
     ∟(...) wykonuje działalność gospodarczą, zaklasyfikowaną według następujących kodów PKD: 45.19.Z, 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.63.Z, 47.99.Z, 52.21.Z.Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa wchodzą:środki trwałe, wartości (...)

2015.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-73/15-6/PG
     ∟(...) i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 17. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 18. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 19. 49.41.Z Transport drogowy towarów; 20. 52.21.Z Działalność (...)

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-362/15/JP
     ∟(...) działalności gospodarczej.Wnioskodawca wykonuje następującą działalność gospodarcza (kody PKD): 45.19.Z, 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.63.Z, 47.99.Z, 52.21.ZWnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa wchodzą: środki trwałe, wartości (...)

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-361/15/JP
     ∟(...) wykonuje następującą działalność gospodarcza (kody PKD):45.19.Z, 33.12.Z, 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 74.90.Z, 77.11.Z,11, 77.12.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, (...)

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-592/15/PSZ
     ∟(...) z klasyfikacją PKD:sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z.pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD (...)

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-595/15/PSZ
     ∟(...) z klasyfikacją PKD:sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z.pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD (...)

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-63/15/PW
     ∟(...) z klasyfikacją PKD:sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z.pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD (...)

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-66/15/AW
     ∟(...) klasyfikacją PKD: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – (...)

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-61/15/KK
     ∟(...) z klasyfikacją PKD:Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i. targowiskami - PKD 47.99.Z.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z.Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD (...)

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-594/15/PSZ
     ∟(...) hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z. działalność usługowa związana z administracyjną (...)

2015.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-165/15-4/KO
     ∟(...) 43.13.Z, 43.29.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 46.61.Z, 46.62.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 46.72.Z, 46.73.Z, 46.74.Z, 46.75.Z, 46.77.Z, 47.19.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 77.12.Z, 77.32.Z, 77.39.Z. Wnioskodawca rozlicza się jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i jest opodatkowany podatkiem liniowym. W (...)

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-126/15/BM
     ∟(...) a ponadto produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z) oraz pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganową i targowiskową (PKD 47.99.Z). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako VAT) i wykonuje czynności opodatkowane tym podatkiem.Z działalności gospodarczej (...)

2015.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-768/14-2/LS
     ∟(...) VAT. Wykonywana działalność gospodarcza według wpisu do CEiDG jest oznaczona następującymi kodami PKD: 68.10.Z, 14.13.Z, 14.14.Z, 14.19.Z, 15.20.Z, 46.19.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.21.Z, 64.92.Z, 64.99.Z, 66.19.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 70.22.Z, 74.20.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 82.11.Z, 82.99.Z.Przeważająca działalność (...)

2015.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-856/14-5/JM
     ∟(...) do tego aby być vatowcem. Wnioskodawca chciałby podać jeszcze podsymbole o których wspominał wyżej tj: 46.22.Z, 46.31.Z, 47.21.Z, 47.75.Z, 47.81.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.42.Z, 52.10.B, 56.10.B. Wnioskodawca chciał jeszcze dodać iż działalność otwiera poprzez dotację z Urzędu Pracy i na firmę Wnioskodawca zamierza kupić (...)

2015.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-107/14/AŚ
     ∟(...) z badań podstawowych genomu, transkryptomu i proteomu. Wykonywana działalność gospodarcza obejmuje kolejno wg kodów PKD: 72.11.Z, 20.12.Z, 20.13.Z, 20.14.Z, 47.99.Z. 72.19.Z, 85.59.B, 86.90.E, w tym, działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Wnioskodawca przystąpił również do procesu rejestracji w księdze (...)

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1097/14-4/RR
     ∟(...) 26.60.Z, 27.12.Z, 33.13.Z, 33.14.Z, 33.20.Z, 41.10.Z, 45.11.Z, 46.19.Z, 46.22.Z, 46.51.Z, 46.75.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 47.76.Z, 47.78.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 58.19.Z, 58.29.Z, 59.11.Z, 59.13.Z, 62.01 Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.91.Z, 69.10.Z, 69.20.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 71.20.B, 72.19.Z, 72.20.Z, 73.11.Z, (...)

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-635/14-4/ASZ
     ∟(...) klasyfikacją PKD:sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z.,pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.,wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.,działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – (...)

2015.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1250/14-2/MPe
     ∟(...) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych, 49.39.Z - Pozostały (...)

2015.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-764/14-2/MZ
     ∟(...) VAT. Wykonywana działalność gospodarcza według wpisu do CEiDG jest oznaczona następującymi kodami PKD: 68.10.Z,14.13.Z, 14.14.Z, 14.19.Z, 15.20.Z, 46.19.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 55.10.Z, 56.10.Z, 56.21.Z,64.92.Z,64.99.Z,66.19.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 70.22.Z, 74.20.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 82.11.Z, 82.99.Z. Przeważająca działalność gospodarcza (...)

2014.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-967/14/BK
     ∟(...) założonej spółki to: 85.59.B. (przeważający), 18.13.Z, 62.09.Z., 71.12.Z. 74.90.Z., 33.12.Z., 18.14.Z. 63.99.Z. 71.20.Z., 47.91.Z. 18.20.Z. 62.01.Z. 70.22.Z., 73.11.Z., 47.99.Z., 58.19.Z. Przed założeniem ww. spółki cywilnej Wnioskodawca miał już zawarte indywidualnie na swoje nazwisko, umowy zlecenia z kilkoma podmiotami (...)

2014.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-943/14-4/SJ
     ∟(...) Działalności z 2007 r. (PKD 2007) Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod następującymi kodami: 70.22.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.99.Z, 47.99.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.99.Z, 70.21.Z, 71.12.Z, 71.20.B, 72.19.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 82.30.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 85.60.Z. Do Wnioskodawcy wpłynęło zapytanie ofertowe (...)

2014.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-732/14-2/MN
     ∟(...) zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą objętą klasyfikacją statystyczną pod kodami PKD: 47.99.Z, 70.21.Z, 73.11.Z, 73.20.Z, 82.19.Z, 82.20.Z, 82.30.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 85.60.Z. W związku z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, okazuje się, że (...)

2014.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-601/14-2/AK
     ∟(...) 2012r. założył działalność gospodarczą …… Na dzień złożenia niniejszego wniosku wykonuje działalność gospodarczą o następujących kodach PKD 16.29.Z, 47.99.Z, 49.31.Z, 77.21.Z, 79.12.Z. W 2013r. podjął działania mające na celu wzrost atrakcyjności turystycznej wsi ….. oraz promowanie jej dziedzictwa historycznego (...)

2014.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-712/14/MS
     ∟(...) (przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD to: 25.62.ZO 25.62.Z, 25.11.Z, 25.29.Z, 25.91.Z, 25.92.Z, 25.99.Z, 45.20.Z, 45.40.Z, 46.72.Z, 46.74.Z, 46.90.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 68.20.Z.) i w najbliższym czasie zamierza rozszerzyć przedmiot działalności o usługi polegające na montażu barierek i poręczy (balustrad) (...)

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-691/14/AB
     ∟(...) i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),Działalność związana z (...)

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-966/14/AB
     ∟(...) i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),Działalność związana z (...)

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-663/14/JS
     ∟(...) i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),Działalność związana z (...)

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-848/14/JS
     ∟(...) i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),Działalność związana z (...)

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj