Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z
-

 

Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


197/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 47.99.Z -

1 2 3 4 5 6 7

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.521.2017.1.MGR
     ∟(...) a ponadto w ramach działalności ujętych w następujących kodach PKD: 18.12.Z, 18.13.Z, 46.19.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, 47.43.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.63.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 53.20.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 73.12.A, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.99.Z, 85.60.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, (...)

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.405.2017.2.MGR
     ∟(...) a ponadto w ramach działalności ujętych w następujących kodach PKD: 18.12.Z, 18.13.Z, 46.19.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, 47.43.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.63.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 53.20.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 73.12.A, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.99.Z, 85.60.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, (...)

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.242.2017.2.NL
     ∟(...) podatku od towarów i usług. Zakres działalności przedsiębiorstwa obejmuje następujące kody PKD: 93.29.Z, 18.13.Z, 43.21.Z. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.89Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 61.20.Z, 61.90.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 77.29.Z, 95.11.Z, 18.20.Z, 42.22.Z, 61.10.Z, 61.30.Z, 62.01.Z, 62.03.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, (...)

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.243.2017.2.NL
     ∟(...) podatku od towarów i usług. Zakres działalności przedsiębiorstwa obejmuje następujące kody PKD: 93.29.Z, 18.13.Z, 43.21.Z. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.89Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 61.20.Z, 61.90.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 77.29.Z, 90.02.Z, 95.11.Z, 96.09.Z. Przedmiotem wyodrębnienia będzie działalność w (...)

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.351.2017.2.KO
     ∟(...) kodów PKD: 79.12.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.25.Z, 47.29.Z, 47.30.Z, 47.42.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.64.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 52.21.Z, 56.10.A, 56.30.Z, 58.19.Z, 63.12.Z, 70.22.Z, 71.12.Z, 73.11.Z, 73.12.C, 74.20.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.90.A, 79.90.B, 82.30.Z, 82.99.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, (...)

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.623.2017.3.JC
     ∟(...) działalność gospodarcza - kod PKD - 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; wykonywana: 46.73.Z, 43.33.Z, 46.90.Z, 47.99.Z). Data wykreślenia wpisu z rejestru: 27 października 2016 r. na podstawie art. 34 ust. 5 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - nie złożono (...)

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.566.2017.2.ICz
     ∟(...) 47.59.Z, 47.61 .Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 47.76.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 47.81 .Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 49.41.Z, 49.42.Z, 50.30.Z, 50.40.Z, 51.10.Z, 51.21 .Z, 51.22.Z, 52.10.A, 52.10.B, 52.21.Z, 52.22.A, 52.22.B, 52.23.Z, (...)

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.643.2017.2.JP
     ∟(...) przedmiocie działalności 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, a także działalność skalsyfikowaną pod kodami: 47.99.Z, 70.21.Z, 79.12.Z, 85.59.A, 85.59.B. Do wynagrodzenia Wnioskodawcy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania (...)

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.356.2017.4.KO
     ∟(...) przedsiębiorcy jest działalność sklasyfikowana Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako 47.99.Z, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Przedmiotem pozostałej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (...)

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.355.2017.1.SJ
     ∟(...) technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych, 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Od 6 października 1995 roku E zostało wyłącznym dystrybutorem (...)

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.225.2017.1.IM
     ∟(...) technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych, 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Od 6 października 1995 roku „A” zostało wyłącznym (...)

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.242.2017.1.PSZ
     ∟(...) urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu. Wnioskodawczyni we wpisie podała również inne przedmioty działalności: 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 73.11.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.91.Z, 82.99.Z. Niemniej jednak w ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni głównie (...)

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.249.2017.1.PSZ
     ∟(...) urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu. Wnioskodawczyni we wpisie podała również inne przedmioty działalności: 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 73.11.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.91.Z, 82.99.Z. Niemniej jednak w ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni głównie (...)

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.167.2017.2.ICz
     ∟(...) z 20 czerwca 2017 r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił co następuje: Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z PKD 47.91.Z, 47.99.Z polegającą na sprzedaży przez internet części samochodowych. Po otrzymaniu dotacji, przeprowadzeniu remontu i zakupie wyposażenia, Wnioskodawca chciałby (...)

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.203.2017.2.MR
     ∟(...) w wyspecjalizowanych sklepach oznaczoną symbolem PKWiU 47.21.Z oraz sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (symbol PKWiU 47.99.Z). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i chciałaby wdrożyć strategię polegającą na wprowadzeniu do oferty sprzedaży następujących produktów: czarny (...)

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.72.2017.4.JP
     ∟(...) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski, 51.21.Z Transport lotniczy (...)

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.18.2017.3.AP
     ∟(...) detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów, PKD 52.10.B – (...)

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4511.77.2017.2.WRZ
     ∟(...) Problem dotyczy działalności indywidualnej, ponieważ ewidencję przychodów Wnioskodawczyni rozlicza według 5,5 % stawki ryczałtu zgodnie z symbolem PKD : 90.03.Z, 47.99.Z, 47.91.Z, 47.78.Z, 47.77.Z, 47.72.Z, 47.65.Z, 47.59.Z, 47.53.Z, 47.52.Z, 32.99.Z, 32.40.Z, 32.13.Z, 32.12.Z, 23.19.Z, 18.12.Z, 15.12.Z, 47.51.Z. Natomiast ww. (...)

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.149.2017.1.ISL
     ∟(...) pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z - PKD) oraz inna wykonywana działalność gospodarcza (10.72.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.81.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 62.01.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 68.20.Z, 93.11.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.Z). Wnioskodawca jako (...)

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.1.2017.2.ISL
     ∟(...) pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z - PKD) oraz inna wykonywana działalność gospodarcza (10.72.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.81.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 62.01.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 68.20.Z, 93.11.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.Z). Wnioskodawca jako (...)

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP1.4512.7.2017.2.MW
     ∟(...) pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z - PKD) oraz inna wykonywana działalność gospodarcza (10.72.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.81.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 62.01.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 68.20.Z, 93.11.Z, 93.19,Z, 93.21.Z, 93.29.Z). Wnioskodawca (...)

2017.03.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.60.2017.1.JŁ
     ∟(...) procesu wysyłki towaru na dostawcę (dropshipping) i będzie prowadzona w formie pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe (47.91.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 73.11.Z, 47.99.Z). Rola Wnioskodawcy sprowadzać się będzie do: przedstawienia oferty dostawcy towaru (z kraju trzeciego) na aukcjach internetowych Wnioskodawcy, zebrania (...)

2017.03.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.53.2017.1.AK
     ∟(...) procesu wysyłki towaru na dostawcę (dropshipping) i będzie prowadzona w formie pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe (47.91.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 73.11.Z, 47.99.Z). Pani rola sprowadzać się będzie do: przedstawienia oferty dostawcy towaru (z kraju trzeciego) na Pani aukcjach internetowych, zebrania zamówienia od (...)

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.1005.2016.1.EA
     ∟(...) m.in. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane, oraz 47.91.Z, 41.10.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 47.99.Z. Firma oferuje montaż zadaszeń drewnianych dla osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) - zadaszeń tarasowych, zadaszeń wejść i wyjść (...)

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.332.2016.1.SG
     ∟(...) cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; 46.74.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub (...)

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.969.2016.1.LSz
     ∟(...) Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 1 marca 2014 r. polegającej głównie na sprzedaży artykułów biurowych i środków czystości (PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami) i nie przekroczył kwoty 150.000,00 zł w proporcji do okresu (...)

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.824.2016.2.RM
     ∟(...) działalność gospodarczą pod firmą H. Przedmiot tej działalności sklasyfikowany według PKD jest oznaczony jako: 01.61.Z, 01.63.Z, 46.73.Z, 46.90.Z, 47.11.Z, 47.25.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 55.10.Z, 64.99.Z, 70.22.Z oraz 74.90.Z. Obrót nieruchomościami nie jest przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. Zgodnie z art. (...)

2016.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.139.2016.2.JO
     ∟(...) wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność: 42.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej, 43.21.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 47.52.Z, 47.99.Z. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzi książkę przychodów i rozchodów oraz jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca (...)

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.102.2016.2.TW
     ∟(...) 33.12.Z, 33.13.Z, 33.14.Z, 33.19.Z, 33.20.Z, 41.10.Z, 41.20.Z, 43.21.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 49.42.Z, 53.20.Z, 77.32.Z, 77.39.Z, 81.10.Z, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.29.Z, 81.30.Z, 96.09.Z. Wskazany wyżej podnośnik, ze względu na sposób (...)

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.940.2016.1.AW
     ∟(...) Spółki to: 85.59.B. (przeważający), 18.13.Z, 62.09.Z., 71.12.Z., 74.90.Z., 33.12.Z., 18.14.Z., 63.99.Z., 71.20.Z., 47.91.Z., 18.20.Z., 62.01.Z., 70.22.Z., 73.11.Z., 47.99.Z., 58.19.Z. Szkolenia ppoż. do tej pory wspólnicy przeprowadzali osobiście, gdyż posiadają do tego kwalifikacje i uprawnienia, ale zamierzają również zlecać (...)

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj