Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z
-

 

Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


197/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 47.99.Z -

1 2 3 4 5 6 7

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.667.2016.2.AW
     ∟(...) Spółki to: 85.59.B. (przeważający), 18.13.Z, 62.09.Z., 71.12.Z., 74.90.Z., 33.12.Z., 18.14.Z., 63.99.Z., 71.20.Z., 47.91.Z., 18.20.Z., 62.01.Z., 70.22.Z., 73.11.Z., 47.99.Z., 58.19.Z. Szkolenia ppoż. do tej pory wspólnicy przeprowadzali osobiście, gdyż posiadają do tego kwalifikacje i uprawnienia, ale zamierzają również zlecać (...)

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3.4512.530.2016.1.AP
     ∟(...) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.2). Wykonywana działalność gospodarcza obejmowała również PKD o numerach 47.59.2, 46.73.2, 46.90.2, 47.54.2, 47.99.Z, 68.31.2, 74.10.2. Dłużniczka nabyła nieruchomość umową sprzedaży z dnia 31 marca 2001 r. (repertorium …) w cenie wliczony był podatek VAT 23%. Właściwy (...)

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1-1/4512-1-54/16-4/MJ
     ∟(...) 11.02.Z, 11.07.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 46.14.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.21.Z, 47.22.Z, 47.23.Z, 47.24.Z, 47.25.Z, 47.29.Z, 47.75.Z, 47.81.Z, 47.89.Z, 47.99.Z, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 70.21.Z, 73.11.Z, 73.20.Z, 78.10.Z, 78.30.Z, 82.30.Z, 82.99.Z, 85.59.B. Pozostała część Gruntu oraz Zbiornik wodny również (...)

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1-1/4512-1-54/16-5/MJ
     ∟(...) 11.02.Z, 11.07.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 46.14.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.21.Z, 47.22.Z, 47.23.Z, 47.24.Z, 47.25.Z, 47.29.Z, 47.75.Z, 47.81.Z, 47.89.Z, 47.99.Z, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 70.21.Z, 73.11.Z, 73.20.Z, 78.10.Z, 78.30.Z, 82.30.Z, 82.99.Z, 85.59.B. Pozostała część Gruntu oraz Zbiornik wodny również (...)

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1-1/4512-1-54/16-3/MJ
     ∟(...) 11.02.Z, 11.07.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 46.14.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.21.Z, 47.22.Z, 47.23.Z, 47.24.Z, 47.25.Z, 47.29.Z, 47.75.Z, 47.81.Z, 47.89.Z, 47.99.Z, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 70.21.Z, 73.11.Z, 73.20.Z, 78.10.Z, 78.30.Z, 82.30.Z, 82.99.Z, 85.59.B. Pozostała część Gruntu oraz Zbiornik wodny również (...)

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-613/16-2/EK
     ∟(...) edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 58.11.Z Wydawanie książek; 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i (...)

2016.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.556.2016.1.KO
     ∟(...) wykopów i wierceń geologiczno-inżynieryjnych, 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.99.Z – Pozostałe, specjalistyczne roboty budowlane, 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Nie doszło do zerwania umowy i będzie ona wykonywana w terminie (...)

2016.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-372/16-1/NL
     ∟(...) działalność związana a zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z) i pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). Wnioskodawczyni wybrała sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych w roku 2016 na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT. W związku z wystąpieniem ze (...)

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-477/16/MR
     ∟(...) otworzył działalność gospodarczą w ramach której rozlicza przychody wymienione powyżej. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy wg klasyfikacji PKD jest: 47.91.Z, 47.99.Z, 73.11.Z, 73.12.C 85.59.B. W odpowiedzi na zadane pytanie o numer PKWiU do Urzędu Statystycznego w Łodzi Wnioskodawca otrzymał pismem z dnia 2016 roku - znak (...)

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-476/16/MR
     ∟(...) otworzył działalność gospodarczą w ramach której rozlicza przychody wymienione powyżej. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy wg klasyfikacji PKD jest: 47.91.Z, 47.99.Z, 73.11.Z, 73.12.C 85.59.B. W odpowiedzi na zadane pytanie o numer PKWiU do Urzędu Statystycznego w Łodzi Wnioskodawca otrzymał pismem z dnia 2016 roku - znak (...)

2016.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.258.2016.2.IR
     ∟(...) i obrotem handlowym materiałem siewnym roślin rolniczych. Działalność powyższej spółki sklasyfikowana została kodami PKD: 46.21.Z, 47.76.Z, 01.61.Z, 46.75.Z, 47.99.Z, 47.52.Z, 81.30.Z, 52.10.B, 46.11.Z. Głównym kierunkiem działalności ww. spółki jest produkcja mieszanek traw, sadzeniaków ziemniaka oraz kwalifikowanego (...)

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-81/16/WRz
     ∟(...) towary nie będą częściami ani akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Wnioskodawczyni prowadzi działalność, która wg PKD sklasyfikowana jest m.in. pod symbolem 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Dla celów podatkowych prowadzi ewidencję przychodów i ma zamiar od (...)

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-43/16-5/NF
     ∟(...) sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 62.02.Z Działalność (...)

2016.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-124/16/AB
     ∟(...) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Wnioskodawczyni prowadzi również działalność: 47.73.Z, 46.19.Z, 46.43.Z, 46.45.Z, 46.46.Z, 46.49.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 73.11.Z, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 78.10.Z, 82.99.Z, 85.10.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.60.Z, 96.09.Z. Od dnia 1 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni, na (...)

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-956/15/LSz
     ∟(...) detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami, 49.41.Z - Transport drogowy towarów, 52.24.C - Przeładunek (...)

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1280/15-4/AO
     ∟(...) doprecyzowała przedstawione zdarzenie przyszłe wskazując, że: Prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza obejmuje wg PKD: 68.20.Z, 47.24.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 55.20.Z, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 63.99.Z, 68.10.Z, 68.31.Z, 70.22.Z, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 9.12.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 82.99.Z, 86.90. A, 93.13.Z, (...)

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-1062/15/JJ
     ∟(...) i niemieszkalnych. Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 41.20.Z. 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.39.Z, 43.99.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.32.Z, 46.39.Z, 47.99.Z, 52.21.Z, 68.20.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z W zakresie opisanych we wniosku działań przyszłych przedmiotem działalności będzie nabywanie wierzytelności, a (...)

2016.02.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1210/15/WM
     ∟(...) następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od 2007 r. do końca 2014 r. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod symbolem PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polegała na sprzedaży (...)

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-865/15/JP
     ∟(...) w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.24.Z – sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne . Powyższa (...)

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-1172/15/RH
     ∟(...) dla zwierząt oraz surowych produktów rolnych dla gospodarstw rolnych i specjalistycznych punktów handlowych od dnia ……… r. kody klasyfikacji PKD: 46.21.Z, 47.76.Z, 47.99.Z. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W najbliższym czasie w celu zwiększenia asortymentu towarowego do sprzedaży Wnioskodawca chciałby dołączyć młóto (...)

2015.11.24 - Minister Finansów - DD9.8222.2.192.2015.BRT
     ∟(...) usługowa następująca po zbiorach, PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, KD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, PKD 81.30.Z Działalność (...)

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-629/15/JP
     ∟(...) umową spółki i KRS prowadzi i będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie PKD: 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.85.Z, 46.32.Z, 47.22.Z, 47.24.Z, 47.29.Z, 47.99.Z, 56.10.B. W tym miejscu informuje się, iż na dzień odpowiedzi na wezwanie spółka komandytowa jest w etapie organizacyjnym w zakresie działalności operacyjnej. (...)

2015.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-751/15/JJ
     ∟(...) postępowania podatkowego, ani kontroli podatkowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy mając zgłoszoną firmę zgodnie z PKD 96.02.Z, 96.04.Z, 47.99.Z, Wnioskodawca ma prawo do stosowania stawki obniżonej VAT 8% przy sprzedaży kart wstępu do klubu fitness... Stanowisko Wnioskodawcy: Na podstawie art. 41 ust. 2 (...)

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-469/15-5/MD
     ∟(...) aportu. Spolka komandytowa prowadzi i bedzie prowadzila dzialalnosc gospodarcza w zakresie PKD: 10.11.2, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.85.Z, 46.32.Z, 47.22.Z, 47.24.Z, 47.29.Z, 47.99.Z, 56.10.B.Wnioskodawca stwierdzil rowniez, ze bedzie w dalszym ciagu prowadzil dzialalnosc gospodarcza, przy czym nie bedzie prowadzil dzialalnosci w tozsamym (...)

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-796/15/EB
     ∟(...) wiatrowych oraz produkcją i handlem energią ze źródeł odnawialnych (35.11.Z, 35.14.Z, 42.22.Z, 42.99.Z oraz 43.12.Z) oraz inną działalność wymienioną w poz. 47.99.Z, 71.20.B PKD 2007. Działalność związana z budową elektrowni wiatrowych oraz z produkcją i handlem energią ze źródeł odnawialnych. Wnioskodawca nie wyklucza (...)

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-409/15-5/AP
     ∟(...) Przedmiot działalności Wnioskodawcy ujawniony we wpisie w rejestrze CEIDG jest następujący (kody PKD): 70.22.Z, 01.62.Z, 45.20.Z, 46.90.Z, 47.30.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.99.Z, 55.10.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.21.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 71.20.B, 73.12.D, 74.90.Z, 78.10.Z, 79.90.C. Wnioskodawca rozlicza się z tytułu prowadzonej działalności (...)

2015.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-401/15/AJ
     ∟(...) i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD : 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPKD : 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiPKD : 56.10.B - Ruchome placówki gastronomicznePKD : 56.29.Z - (...)

2015.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-593/15/AJ
     ∟(...) i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD : 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPKD : 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiPKD : 56.10.B - Ruchome placówki gastronomicznePKD : 56.29.Z - (...)

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-88/15-2/TK
     ∟(...) gospodarczą w zakresie PKD głównym 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej. Dodatkowe PKD w zakresie działalności gospodarczej to 41.10.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 47.91.Z, 47.99.Z.Zainteresowany oferuje montaż zadaszeń drewnianych dla osób prywatnych (nie prowadzących działalności gospodarczej) – zadaszeń tarasowych, zadaszeń wejść (...)

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-501/15-4/SJ
     ∟(...) jednoosobową działalność gospodarczą od 12 października 2011 roku, której przedmiotem jest m.in. PKD 6312.Z – Działalność portali internetowych oraz PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Jest on podatnikiem, który korzysta ze zwolnienia, o którym mowa (...)

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj