Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z
-

 

Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


197/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 47.99.Z -

1 2 3 4 5 6 7

2014.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-532/14-2/AO
     ∟(...) mieszkalnych i niemieszkalnych oraz 41.10.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 46.73.Z, 47.99.Z, 49.41.Z.W dniu 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni zakupiła towar i usługi budowlane zgodnie z fakturą VAT na kwotę netto 120.410,00 zł, VAT 27.694,30 zł. (...)

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-244/14-4/KSU
     ∟(...) następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni swoją pierwszą pozarolniczą działalność gospodarczą rozpocznie od 10 maja 2014 r. o PKD 58.11.Z, 47.91.Z, 47.99.Z. Działalność została zakwalifikowana w PKWiU do: 58.11.19.0 i 47.00.61.0. W dniu 31 marca 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, (...)

2014.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-343/14/AP
     ∟(...) (wg kodów PKD) jest: 47.79.Z, 46.15.Z, 46.16.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 47.51.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 81.10.Z, 82.92.Z, 82.99.Z. Wnioskodawca dotychczas „nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od VAT”, gdyż jego sprzedaż przekraczała limity (...)

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1/14/EJ
     ∟(...) PKD 56.10.A,pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z,pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z. Z punktu widzenia ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej (...)

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-843/13-4/OS
     ∟(...) działalność gospodarczą, której wiodącym przedmiotem jest „Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami” (PKD 47.99.Z). W ramach przedmiotowej działalności Wnioskodawca zaopatruje salony fryzjerskie i kosmetyczne w profesjonalne artykuły i kosmetyki niezbędne w codziennym (...)

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1349/13-2/AA
     ∟(...) i pozostałych zabiegów kosmetycznych (PKD nr 96.02.Z);pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD nr 47.99.Z). Zdarzenia gospodarcze Wnioskodawca ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, rozliczając się na zasadach ogólnych. W prowadzonej (...)

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1235/13/EK
     ∟(...) gdzie indziej niesklasyfikowane). Dodatkowo zgłosił Pan następujące przedmioty działalności: PKD 33.11.Z, PKD 33.12.Z, PKD 33.20.Z, PKD 43.22.Z, PKD 47.91.Z, PKD 47.99.Z i PKD 74.90.Z, które wykonuje sporadycznie. Do dnia 31 grudnia 2010 r. „usługi szkolenia” były zwolnione od podatku od towarów i usług i tak je Pan (...)

2014.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1012/13-5/KT
     ∟(...) były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.Wnioskodawca wskazał PKD prowadzonej działalności gospodarczej: 47.79.Z, 47.53.Z, 47.59.Z, 47.19.Z, 47.99.Z, 47.51.Z, 47.91.Z, 95.24.Z.Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku z dnia 27.12.2013 r. (...)

2013.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-611/13/AP
     ∟(...) w zakresie handlu (PKD 46.42.Z), sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia (PKD 47.91.Z), sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.99.Z) i pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (...)

2013.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-782/13/AP
     ∟(...) w zakresie handlu (PKD 46.42.Z), sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia (PKD 47.91.Z), sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.99.Z) i pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (...)

2013.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-892/13/ES
     ∟(...) 24 września 2007r. w zakresie handlu (46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 47.91.7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami). Taką samą działalność gospodarczą Wnioskodawca ma zamiar (...)

2013.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-585/13/ES
     ∟(...) 24 września 2007r. w zakresie handlu (46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 47.91.7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami). Taką samą działalność gospodarczą Wnioskodawca ma zamiar (...)

2013.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-726/13/AK
     ∟(...) podjąć działalność gospodarczą obejmującą następujące kody PKD: główny 16.29.Z, pozostałe: 17.29.Z, 26.52.z, 32.40.Z, 32.99.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 47.91.Z, 47.99.Z. W zakresie usług produkcji pozostałych wyrobów z drewna będą wytwarzane oryginalne (nie seryjne) rzeźby rękodzieła artystycznego. Potrzebne materiały, tj. (...)

2013.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-733/13/AMP
     ∟(...) pod symbolem PKWiU 02.20.14.0 „drewno opałowe”. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (PKD 02.20.2, 16.24.2, 47.99.Z). Wnioskodawca kupuje drewno w Systemie Aukcyjnym Lasów Państwowych i następnie przerabia na drewno opałowe. Wnioskodawca eksportuje drewno za granicę z (...)

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-551/13/AP
     ∟(...) przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (kod PKD 47.91.Z), pozostałą sprzedażą detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD 47.99.Z),wynajmem i dzierżawą pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (kod PKD 77.39.Z). -małżonka Wnioskodawcy, (...)

2013.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-327/13-4/KSU
     ∟(...) terenów zieleni. Wiodąca działalność to PKD 81.30.Z, natomiast pozostała to PKD: 01.29.Z, 01.30.Z, 47.52.Z, 47.59.Z, 47.76.Z, 47.78.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 71.11.Z, 74.10.Z i 81.29.Z. W dniu 18 marca 2013 r. Wnioskodawczyni otworzyła centrum (...)

2013.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-489/13/KJ
     ∟(...) -) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD - 93.29.Z), -) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD - 47.99.Z). Wnioskodawca zrealizował w sierpniu 2012r. operację w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej Strategu Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów (...)

2013.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-291/13-4/MN
     ∟(...) (pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie). Od dnia 1 marca 2013 r. Zainteresowany podjął decyzję o założeniu pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie: 47.99.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami). Wnioskodawca nie zrezygnował jednak z dotychczasowej rolniczej (...)

2013.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-291/13-5/MN
     ∟(...) (pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie). Od dnia 1 marca 2013 r. Zainteresowany podjął decyzję o założeniu pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie: 47.99.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami). Wnioskodawca nie zrezygnował jednak z dotychczasowej rolniczej (...)

2013.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-315/13-4/AS
     ∟(...) napojów wyrobów tytoniowych. Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) — 47.11.Z, 46.33.Z, 46.36.Z, 46.37.Z, 46.36.Z, 46.39.Z, 47.19.Z, 47.61.Z, 47.91.Z, 47.99.Z.Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca jest w posiadaniu majątku obrotowego w postaci produktów spożywczych (przeznaczonych do handlu bieżącego) oraz majątku (...)

2013.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-259/13-3/KT
     ∟(...) formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Pomocniczo Wnioskująca miała prowadzić działalność w zakresie następujących kodów: 46.51.Z, 46.52.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 56.10.A, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 82.30.Z, 85.60.Z, 86.90.E, 93.29.Z. W czerwcu 2012 r., Wnioskodawczyni zawiesiła działalność (...)

2013.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-259/13-5/KT
     ∟(...) formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Pomocniczo Wnioskująca miała prowadzić działalność w zakresie następujących kodów: 46.51.Z, 46.52.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 56.10.A, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 82.30.Z, 85.60.Z, 86.90.E, 93.29.Z. W czerwcu 2012 r., Wnioskodawczyni zawiesiła działalność (...)

2013.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-259/13-4/KT
     ∟(...) formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Pomocniczo Wnioskująca miała prowadzić działalność w zakresie następujących kodów: 46.51.Z, 46.52.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 56.10.A, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 82.30.Z, 85.60.Z, 86.90.E, 93.29.Z. W czerwcu 2012 r., Wnioskodawczyni zawiesiła działalność (...)

2013.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-259/13-2/KT
     ∟(...) formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Pomocniczo Wnioskująca miała prowadzić działalność w zakresie następujących kodów: 46.51.Z, 46.52.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 56.10.A, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 82.30.Z, 85.60.Z, 86.90.E, 93.29.Z. W czerwcu 2012 r., Wnioskodawczyni zawiesiła działalność (...)

2013.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-314/13/WRz
     ∟(...) stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, sklasyfikowaną wg:Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami 49.31.Z, 47.99.Z. orazPolskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod numerami 49.31.22.0, 47.00.89.0. Jako motorniczy świadczy usługi prowadzenia pojazdu na rzecz MPK. Nie (...)

2013.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-300/13/WRz
     ∟(...) stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, sklasyfikowaną wg:Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami 49.31.Z, 47.99.Z. orazPolskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod numerami 49.31.22.0, 47.00.89.0. Jako motorniczy świadczy usługi prowadzenia pojazdu na rzecz MPK. Nie (...)

2013.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-266/13/IK
     ∟(...) działalność gospodarczą w zakresie pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami zakwalifikowaną według PKD pod poz. 47.99.Z oraz pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną według pozycji 93.23.Z, natomiast według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 r. działalność (...)

2013.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-89/13/AJ
     ∟(...) (PKD: 56.10.A), która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wykonywana działalność gospodarcza wg PKD: 56.10.A, 47.99.Z, 56.10.B., 93.21.Z, 93.21.Z, 93.29.Z. Nie posiada Pan kasy fiskalnej bowiem w poprzednich latach nie był zobowiązany do ewidencjonowania obrotu przy jej (...)

2013.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-3/13/KB
     ∟(...) i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, PKD 64.99.Z - (...)

2013.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1548/12/WRz
     ∟(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod następującymi symbolami PKD: 45.32.Z, 22.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.40.Z, 46.90.Z, 47.91.Z, 47.99.Z. Przeważającym przedmiotem Jego działalności jest działalność sklasyfikowana wg PKD pod symbolem 45.32.Z. - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do (...)

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj