Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z
-

 

Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


197/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 47.99.Z -

1 2 3 4 5 6 7

2013.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1548/12/WRz
     ∟(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod następującymi symbolami PKD: 45.32.Z, 22.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.40.Z, 46.90.Z, 47.91.Z, 47.99.Z. Przeważającym przedmiotem Jego działalności jest działalność sklasyfikowana wg PKD pod symbolem 45.32.Z. - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do (...)

2013.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1198/12/HD
     ∟(...) nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, 58.21.Z – (...)

2013.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1135/12-2/IM
     ∟(...) usługowa następująca po zbiorach,PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,KD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,PKD 81.30.Z Działalność (...)

2013.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1371/12/AJ
     ∟(...) 1 marca 2012 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzi Pani sklep internetowy z wyposażeniem do nurkowania (PKD 2007 47.91.Z, 46.90.Z, 47.64.Z, 47.99.Z). Jest Pani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada kasę fiskalną. Jeżeli zostanie złożone zamówienie internetowe wciągu dnia pracy, (...)

2013.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1122/12-4/AW
     ∟(...) zużytych (PKD 38.31.Z), odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z), działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), działalność (...)

2013.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1121/12-4/AW
     ∟(...) (PKD 38.31.Z), (7) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), (8) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), (9) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z), (10) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), (11) (...)

2012.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1091/12/WM
     ∟(...) od 6 lat, pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Żona Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą od 14 lat o symbolu PKD 96.02.Z, 96.04.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 47.75.Z. Żona nigdy nie skorzystała z „ulgi” z art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W związku z powyższym zadano następujące (...)

2012.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1069/12/DP
     ∟(...) usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Zpozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z. Wnioskodawca w ramach działalności weterynaryjnej świadczy usługi w zakresie profilaktyki i leczenia zwierząt. Dla potrzeb ww. usług dokonuje zakupu leków i (...)

2012.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-498/12-6/DS
     ∟(...) 32.99.Z, 37.00.Z, 38.11.Z, 38.12.Z, 38.21.Z, 38.22.Z, 38.31.Z, 43.21.Z, 43.29.Z, 46.12.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 46.52.Z, 46.69.Z, 46.72.Z, 46.75.Z, 46.76.Z, 46.77.Z, 46 90.Z, 47.99.Z, 62.01.Z, 62.09.Z, 63.99.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 7112.Z, 71.20.B, 72.11.Z, 72.19.Z, 73.20.Z, 74.30.Z, 74.90.Z, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.29.Z, 81.30.Z, 82.11.Z, (...)

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-993/12-2/JK
     ∟(...) przyszłe. Przedsiębiorca zajmuje się: pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - sprzedaż drewna opałowego PKD 47.99.Z oraz transport drogowy towarów PKD 49.41.Z. Od listopada 2012 r. przedsiębiorca chce dobrowolnie zostać podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca (...)

2012.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1141/12/MD
     ∟(...) działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją działalności wskazał: 33.12.Z, 33.20.Z, 95.22.Z, 28.30.Z, 25.62.Z, 46.73.Z, 46.74.Z, 49.41.Z, 46.77 Z, 47.78.Z, 47.99.Z. W opinii Wnioskodawcy, który – jak wskazał - zapoznał się z obowiązującą ustawą o VAT, spełnia wszystkie warunki art. 126 i art. 127 ustawy i może (...)

2012.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-671/12-4/JK2
     ∟(...) w terminie. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Mąż Wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą zryczałtowaną na 3% - 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami od 01.03.2008 r. do 01.03.2009 r. Działalność została zawieszona (...)

2012.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-898/12/AP
     ∟(...) i mechaniki samochodowej. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej widnieją wpisy 66.21.Z, 43.22.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 45.20.Z, 45.40.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 62.01.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 66.29.Z, 71.20.B, 85.53.Z, 85.59.B, 95.11.Z, 95.12.Z, 95.24.Z. W związku z prowadzoną działalnością nie wykonuje Pan usług (...)

2012.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-724a/12/AK
     ∟(...) i usług. Pana główna działalność to (PKD) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), a dodatkowe to: 47.91.Z, 47.99.Z, 58.21.Z, 58.29.Z, 6201.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 73.12.D, 74.10.Z, 74.90.Z.Od miesiąca prowadzi Pan działalność, w (...)

2012.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-355/12-4/KSU
     ∟(...) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, 47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 49.41.Z transport drogowy towarów, 52.10.B magazynowanie i (...)

2012.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-177/12/AB
     ∟(...) i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), zajmuje się handlem narzędziami do obróbki skrawaniem i obróbką skrawaniem (PKD: 47.99.Z, 25.62.Z, 46.44.Z, 25.73.Z, 46.90.Z, 46.62.Z). Przedsiębiorstwo działa od 1 lutego 2006 r. i nie ma żadnych zaległości podatkowych, ani płatniczych. W skład (...)

2012.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-65/12-4/KO
     ∟(...) (PKD 86.22.Z), działalności fizjoterapeutycznej (PKD 86.90.A) i pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z) – w przypadku Wnioskodawcy dotyczy sprzedaży specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego w niewielkim zakresie w porównaniu do wartości wykonywanych usług (...)

2012.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-137/12/WRz
     ∟(...) kolekcją. Nie wiedząc jak w sposób legalny mógłby wyzbyć się Swojego zbioru od 1 października 2007 r. rozpoczął działalność gospodarczą sklasyfikowaną wg PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym, Wnioskodawca wybrał ryczałt od (...)

2012.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-136/12/WRz
     ∟(...) kolekcją. Nie wiedząc, jak w sposób legalny mógłby wyzbyć się Swojego zbioru od 1 października 2007 r. rozpoczął działalność gospodarczą sklasyfikowaną wg PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym Wnioskodawca wybrał ryczałt od (...)

2012.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1575/11-2/MN
     ∟(...) gospodarczą. Przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna towarów bezpośrednio z samochodu u klientów prowadzących sklepy, kioski, stacje benzynowe itp. (PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami). Do wykonywania pracy zarobkowej, dnia 1 czerwca 2010 r . (...)

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1642/11/ES
     ∟(...) 47.25.Z, 47.26.Z, 47.29.Z, 47.41.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 65.12.Z, 66.19.Z, 66.21.Z, 66.22.Z, 66.29.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.32.Z, 71.11.Z, 71.20.B, 72.19.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.30.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, (...)

2011.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1278a/11/JJ
     ∟(...) sprzedaż detaliczną - na wagę - herbaty, kawy, suszonego anyżu i kandyzowanych owoców. Działalność, którą Pan prowadzi jest zakwalifikowana w „PDK nr 56.10.A i 47.99.Z oraz 56.30.Z”. Według PKWiU w dziale 56 ustawodawca zakwalifikował usługi gastronomiczne w „poz.” 56.10.19 oraz 56.30.10 jako usługi przygotowywania i (...)

2011.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1324/11-2/MR
     ∟(...) 43.31.Z tynkowanie; 43.34.Z malowanie i szklenie; 49.41.Z transport drogowy towarów; 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.W marcu 2000 r. Wnioskodawca zakupił jako osoba fizyczna prawo (...)

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1113/11-4/EN
     ∟(...) przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca zamierza m.in. prowadzić handel Internetowy PKD 47.91.Z i handel pozostały PKD 47.99.Z towarami i usługami: (1) kartami SIM w ofercie „A” na Kartę z dostępnym limitem na korzystanie przez użytkownika z Internetu, (2) czystymi kartami SIM (...)

2011.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1001/11-4/AW
     ∟(...) wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, (2007) 55.90.Z Pozostało zakwaterowanie, (2007) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, (2007) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, (2007) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w (...)

2011.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1081/11-3/AK
     ∟(...) Firma jej zajmuje się sprzedażą oraz na życzenie klienta montażem roletek materiałowych, żaluzji wewnętrznych, moskitier, a także rolet zewnętrznych wg PKD 2007 47.99.Z i 43.39.Z.Przed wykonaniem usługi każdy klient indywidualny podpisuje z Zainteresowaną umowę, w której między innymi oświadcza, że powierzchnia mieszkalna (...)

2011.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1045/11/LG
     ∟(...) edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzana w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami.2. Zleceniodawcą są dla Wnioskodawcy: Jednostki administracji (...)

2011.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443-31/11-5/IB
     ∟(...) We wpisie do ewidencji Wnioskodawca ma również wpisaną „Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepów, straganami i targowiskami” PKWiU 2007 47.99.Z. W większości przypadków przy wykonywaniu usługi Wnioskodawcy to On kupuje urządzenia klimatyzacyjne i pozostałe materiały od producentów lub w (...)

2011.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443-31/11-4/IB
     ∟(...) We wpisie do ewidencji Wnioskodawca ma również wpisaną „Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepów, straganami i targowiskami” PKWiU 2007 47.99.Z. W większości przypadków przy wykonywaniu usługi Wnioskodawcy to On kupuje urządzenia klimatyzacyjne i pozostałe materiały od producentów lub w (...)

2011.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-806/11/BJ
     ∟(...) którą Pani prowadzi jest zakwalifikowana do PKD (zarówno w zaświadczeniu do ewidencji działalności gospodarczej, jak i w zaświadczeniu REGON) do poz. 56.10.A i 47.99.Z.Według PKWiU w dziale 56 sklasyfikowane zostały usługi gastronomiczne - 56.10.19, w których mieści się podawanie soków na miejscu, natomiast wyłączone jest (...)

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj