Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: automat

 

automat 39 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.232.2019.2.KP
     ∟momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi parkingowej dokonanej za pośrednictwem automatów / wrzutomatów oraz obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży ww. usługi

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.297.2018.1.MW
     ∟Uznanie sprzedaży działu automatów vendingowych za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które będzie wyłączone z opodatkowania.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/443-1071/14-2/IK
     ∟w zakresie uznania transakcji za dostawę towarów, określenia momentu sprzedaży, powstania obowiązku podatkowego oraz zakresie określenia czy opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów) i jest dokumentowane paragonem fiskalnym.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-65/15-2/IK
     ∟opodatkowanie dostawy całych automatów do gier oraz części do nich.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.288.2017.1.IF
     ∟Czy koszty zakupu przekąsek z automatów, rozumiane jako odpowiednie wartości brutto (tj. z podatkiem VAT) z faktur dokumentujących te zakupy, podlegają zaliczeniu przez Wnioskodawców do kosztów uzyskania przychodów stosownie do treści 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) tiret drugie ustawy o PIT - w tej części, która przypada na Wnioskodawców, czyli proporcjonalnie do wysokości posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki?

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.328.2017.1.AJ
     ∟Czy dokonując sprzedaży soczewek kontaktowych oraz płynów pielęgnacyjnych za pomocą automatu samoobsługowego, Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-469/16-3/MAO
     ∟zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot

2016.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-516/15-3/MK
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej usług udostępniania symulatora wirtualnej jazdy rollercosterem

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-645/15-2/MJ
     ∟zwolnienie z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług urządzania komputerowych konkursów zręcznościowych – gry komputerowe

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-109/15-4/KOM
     ∟Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży filmów w postaci cyfrowych plików pobieranych ze strony www. dedykowanej w tym celu oraz sprzedaży napojów i słodyczy przy użyciu automatu bezobsługowego przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1435/14/AP
     ∟Czy wydatki poniesione na zapłatę czynszu dzierżawnego od zajętych urządzeń za okres czasu, w którym będą w posiadaniu Urzędów Celnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1071/14/IK
     ∟w zakresie uznania transakcji za dostawę towarów, określenia momentu sprzedaży, powstania obowiązku podatkowego oraz zakresie określenia czy opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów) i jest dokumentowane paragonem fiskalnym.

2015.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1098/14-2/AK
     ∟Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2014 r. w związku ze świadczeniem usług wymienionych w poz. 40 tego rozporządzenia?

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1489/13/KG
     ∟Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji utargu z automatów wrzutowych za pomocą kasy rejestrującej.

2013.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-326/13-4/MD
     ∟Czy Wnioskodawczyni, dla wyżej wymienionej działalności powinna stosować 5,5% (działalność wytwórcza), czy 3% (działalność gastronomiczna) stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2013.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-266/13/IK
     ∟Czy świadczenie usługi udostępniania bujaków dla dzieci korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czy podlega opodatkowaniu stawką obniżoną na podstawie poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy jako usługi związane z rekreacją bez względu na symbol PKWiU traktowane jako wstęp do skorzystania z usługi, czy też podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku?

2013.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1023/12-2/ES
     ∟Czy kwota przekazywana pracownikom za pomocą kluczyka do automatów z napojami powinna stanowić przychód pracownika i czy przychód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-498/12-2/JK
     ∟Automatyczne bądź przymusowe umorzenie udziałów nabytych w drodze darowizny.

2012.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-495/12-2/JK
     ∟Automatyczne bądź przymusowe umorzenie udziałów nabytych w drodze darowizny.

2012.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-492/12-2/JK
     ∟Automatyczne bądź przymusowe umorzenie udziałów nabytych w drodze darowizny.

2011.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-190/11-3/IŚ
     ∟Czy Spółka może dokonywać podatkowych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczając amortyzację do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zajęcia automatów przez urzędy celne i prokuraturę?

2011.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1126/10/KM
     ∟1. Jakim dokumentem wprowadzać do ewidencji przychód z podliczonego bilonu, a także, jaka może być częstotliwość opróżniania automatu z bilonu? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu mycia w myjni na wrzutowe monety, czy jest obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

2011.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1054a/10/AJ
     ∟Obowiązek podatkowy i obowiązek ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2010.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1198/10/KG
     ∟Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

2010.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-593/10/MN
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług udostępniania programów telewizyjnych pacjentom szpitala za pomocą systemu telewizji szpitalnej.

2010.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1329/10/EJ
     ∟częstotliwość otwarcia automatu bezobsługowego na monety w celu dokonania inwentaryzacji kasety automatu

2010.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1328/10/EJ
     ∟obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług przy pomocy automatów do doładowań

2010.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-661/10/TK
     ∟Czy prawidłowo zostało założone, iż obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług powstaje w chwili opróżniania automatów wrzutowych?

2010.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-299/10-4/DG
     ∟Czy Spółka może zakwalifikować do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od automatów czasowo zawieszonych w eksploatacji na danym punkcie?

2010.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-175/10-4/JB/KG
     ∟Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić fakturę VAT na rzecz nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą w sytuacji, gdy będzie w posiadaniu dokumentów, z których jednoznacznie wynika, iż sprzedaż taka miała miejsce. Zgodnie z myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj