Interpretacje do przepisu
art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


103/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-453/14-2/JK
     ∟Opodatkowanie świadczonych na rzecz Koncesjodawcy prac polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu parkingu podziemnego oraz momentu udokumentowania świadczonych prac.

2014.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-384/14-3/MP
     ∟Opodatkowanie, dokumentowanie i powstanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług pre-paid, prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem tych uslug;

2014.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-274/14/ES
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług podnajmu

2014.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-320/14/KM
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania tymczasowego zarządcy masy spadkowej za podatnika tego podatku w zakresie należności z tytułu czynszu pobieranego od najemców.

2014.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-350/14-2/AS
     ∟rozliczanie faktur korygujących

2014.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-356/14-2/EK
     ∟Za jaki okres Spółka powinna, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., uwzględnić wystawioną fakturę korygującą na plus (wskazującą rzeczywistą wartość sprzedanej energii elektrycznej), w rejestrze VAT, tzn. czy faktura korygująca powinna zostać ujęta w rejestrze VAT za miesiąc, w którym faktura korygująca zwiększająca kwotę należną zostanie wystawiona, czy też w rejestrze VAT, w którym zostanie uwzględniona pierwotna faktura korygowana? Czy Spółka powinna, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., uwzględnić, wystawioną fakturę korygującą na minus (wskazującą rzeczywistą wartość sprzedanej energii elektrycznej), w rejestrze VAT za miesiąc, w którym faktura korygująca zmniejszająca kwotę należną zostanie wystawiona?

2014.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-93/14-2/KBr
     ∟termin powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentowanie świadczonych usług najmu/dzierżawy

2014.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1152/13/IK
     ∟W zakresie określenia powstania obowiązku podatkowego w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

2014.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1258/13-2/MM
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług telekomunikacyjnych

2014.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1084/13-2/AS
     ∟określenie momentu uwzględnienia w deklaracjach VAT wystawianych faktur korygujących dostawę energii elektrycznej, zarówno zwiększających jak i zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem VAT

2013.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1085/13-2/EK
     ∟Rozliczenie faktur korygujących

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1088/13-2/PR
     ∟określenie momentu uwzględnienia w deklaracjach VAT wystawianych faktur korygujących dostawę energii elektrycznej, zarówno zwiększających jak i zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem VAT, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

2013.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-169/14-2/IGo
     ∟Konieczność wystawienia faktur korygujących do faktur obejmujących wpłacone zaliczki.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj