Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1788/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.60.2019.3.AK
     ∟brak opodatkowania podatkiem świadczonych na podstawie zawartej umowy usług zarządzania i tym samym nieuznania Wnioskodawcy z tytułu świadczenia ww. usług za podatnika VAT.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.147.2019.1.MMA
     ∟Opodatkowanie świadczonych usług obsługi technicznej statków powietrznych.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.53.2019.3.IZ
     ∟Opodatkowania świadczonych usług w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.55.2019.2.MMA
     ∟opodatkowanie świadczonych usług obsługi technicznej statków powietrznych

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.54.2019.2.JO
     ∟opodatkowanie świadczonych usług

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.49.2019.2.AGR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umową zawartą z Prezesem Zarządu.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.90.2019.1.MSO
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarzadzania Spółką.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.45.2019.1.EA
     ∟Brak opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy, a tym samym braku obowiązku rejestracji dla celów VAT.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.825.2018.3.MJ
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczenia usług zarządzania i obowiązek wystawiania faktur z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz stawki podatku dla usług zarządzania.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.904.2018.2.SM
     ∟Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, jako osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu, na podstawie kontraktu menedżerskiego na rzecz Spółki, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.41.2019.1.MŁ
     ∟Nieuznanie świadczenia usług o zarządzanie za podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.791.2018.2.JO
     ∟Udokumentowanie świadczonych przez Zarządzającego usług w ramach kontraktu menadżerskiego.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.779.2018.3.PG
     ∟Uznanie Zarządzającego za podatnika podatku VAT.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.756.2018.3.MMA
     ∟opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.911.2018.2.RSZ
     ∟W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski)

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.757.2018.3.JO
     ∟Ustalenia, czy wykonywane przez Zarządzającego na podstawie kontraktu menadżerskiego czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i z tytułu ich wykonywania Zarządzający będzie podatni-kiem podatku od towarów i usług

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.582.2018.3.AC
     ∟obowiązki płatnika

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.892.2018.2.AK
     ∟nieuznanie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług na podstawie kontraktu menedżerskiego na rzecz Spółki za podatnika VAT

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.891.2018.2.AK
     ∟nieuznanie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług na podstawie kontraktu menedżerskiego na rzecz Spółki za podatnika VAT

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.609.2018.2.ICz
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.406.2018.2.ES
     ∟W zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-426/15-6/18-S/MP
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie premiowym

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.488.2018.2.KBR
     ∟Uznanie Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.496.2018.2.RR
     ∟Sposób opodatkowania i dokumentowania świadczonych przez Usługodawcę usług oraz prawa Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2018.2.AO
     ∟Dotyczy uznania Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.545.2018.3.WN
     ∟brak opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.405.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.406.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.283.2018.1.KK
     ∟Czy w związku z przyznaniem i realizacją Prawa na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.399.2018.2.AS
     ∟Stwierdzenie, czy czynność zarządzania realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług zarządzania jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w ramach wykonywanej samodzielnej działalności gospodarczej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj