Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2013.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-947/12-2/DP
     ∟W jaki sposób / w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) oraz koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Wierzytelności?

2013.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-924/12-2/DP
     ∟wierzytelność własna nie jest poniesionym wydatkiem

2013.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1434/12/JD
     ∟W jakiej wysokości Wnioskodawca może rozpoznać koszty uzyskania przychodów z tytułu wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w formie Wierzytelności?

2012.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-402/12-2/EK
     ∟W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z objęciem udziałów w spółce w zamian za aport w postaci wierzytelności własnych?

2012.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1221/12/BG
     ∟w zakresie ustalenia czy wydatki poniesione na zakup obligacji będą kosztem uzyskania przychodu Spółki z tytułu objęcia udziałów w Spółce z siedzibą w Luksemburgu

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-768/12-2/DP
     ∟W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych czynność objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności, w szczególności czy wynik podatkowy na transakcji należy ustalić jako różnicę pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a wydatkami poniesionymi na nabycie wierzytelności jako kosztem uzyskania przychodów rozumianym jako wartości po jakiej wierzytelności zostały nabyte w ramach ZCP, a odpowiadającym wartości rynkowej na moment ich nabycia (pomniejszonym o spłaty kapitału)?

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-563b/12/AW
     ∟Czy w przypadku wniesienia aportem do Spółki Zależnej składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej częścią kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie wynikająca z ksiąg wartość podatkowa tych składników?

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-320/12-2/JS
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy wartość innych składników majątku SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji tej SKA, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-321/12-2/JS
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy wartość innych składników majątku SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji tej SKA, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-316/12-2/AO
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której jest akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy wartość innych składników majątku SKA, której Wnioskodawca jest akcjonariuszem, otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji tej SKA, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-318/12-2/JG
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy wartość innych składników majątku SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji tej SKA, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-319/12-2/JG
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy wartość innych składników majątku SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji tej SKA, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-317/12-2/AO
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy wartość innych składników majątku SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji tej SKA, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-605/12-2/PK1
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-606/12-2/PK1
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-603/12-2/PK1
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-608/12-2/PK1
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-607/12-2/PK1
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-602/12-2/PK1
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-604/12-2/PK1
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników stanowiących środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej Składników innych niż środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne?

2012.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-275/12-4/EK
     ∟1. Czy przychodem dla wnoszącego aport będzie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji spółek energetycznych?2. Czy kosztem uzyskania przychodu dla wnoszącego aport będzie na podstawie art. 15 ust. lj pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wysokość faktycznie poniesionych wydatków na nabycie akcji spółek energetycznych?

2012.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IPTPB3/423-221/12-2/MF
     ∟Czy w odniesieniu do wyżej opisanego zdarzenia przyszłego, objęcie akcji w spółce „B” w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności będzie skutkowało u Wnioskodawcy powstaniem przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych akcji, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, także wówczas, gdy wartość ta będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu?

2012.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-221/12-3/MF
     ∟Czy w przypadku wniesienia aportem części wierzytelności, koszty uzyskania przychodów należy ustalić stosownie do art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tj. w wysokości wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności w takiej proporcji, w jakiej pozostaje nominalna wartość wierzytelności wniesionej aportem do nominalnej wartości całej wierzytelności?

2012.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-639/12/AK
     ∟Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia wyniku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2012.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-396/12-6/RS
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wartość innych składników majątku SKA otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-154/12-3/DS
     ∟Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej a wartością historyczną „wydatków” poniesionych na objęcie akcji w SKA.

2012.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-155/12-3/DS
     ∟Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej a wartością historyczną „wydatków” poniesionych na objęcie akcji w SKA.

2012.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-447/12-2/AJ
     ∟Czy w opisanym wyżej przypadku dojdzie do powstania obowiązku podatkowego (związanego z dochodem z odsetek od Zobowiązania) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 UPDOP i 26 ust. 1 UPDOP ?

2012.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-186/12-2/JD
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wypadku dokonania wkładu niepieniężnego (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część), którego część jest alokowana na kapitał zakładowy a część na kapitał zapasowy (agio), Spółka dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinna wykazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów SPX objętych w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, pomniejszony o koszty uzyskania przychodów określone w art. 15 ust. 1j updop? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w momencie objęcia przez Spółkę udziałów w SPX, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będzie wartość nominalna objętych za aport udziałów w SPX? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przyp...

2012.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-398/12/SD
     ∟Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia wyniku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA ?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj