Interpretacje do przepisu
art. 3 ustawy o podatku akcyzowym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


25/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 ustawy o podatku akcyzowym

1

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.178.2019.1.PJ
     ∟W przypadku o którym mowa w art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy akcyzowej aby zastosować zerową stawkę akcyzy dla wyrobów energetycznych, muszą one być w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego. Wnioskodawca będzie występował jako zużywający podmiot gospodarczy, który przez cały czas - od momentu odbioru Wyrobów i zakończenia wobec nich procedury zawieszenia poboru akcyzy aż do momentu ich zużycia - będzie w posiadaniu tych Wyrobów. W związku z nabyciem Wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, które następnie będą zużywane przez Spółkę w procesie produkcji anionowych związków powierzchniowo czynnych, Spółce przysługuje prawo do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.161.2019.2.JS
     ∟Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej w związku z wprowadzaniem na rynek wyrobów gazowych klasyfikowanych do kodów CN 2711 21 00 i 2711 11 00 przeznaczonych do napędu silników spalinowych

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.113.2019.1.MK
     ∟Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej w związku z wprowadzaniem na rynek wyrobów gazowych klasyfikowanych do kodów CN 2711 11 00 przeznaczonych do napędu silników spalinowych

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.264.2018.2.MK
     ∟Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej w związku z wprowadzaniem na rynek wyrobów gazowych klasyfikowanych do kodów CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonych do napędu silników spalinowych

2016.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-32/16-2/SM
     ∟Opodatkowanie opłata paliwową dodatków do paliw.

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-29/16-2/SM
     ∟Stawka podatku akcyzowego i opłaty paliwowej dla oleju niespełniającego wymagań jakościowych.

2015.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-23/15-4/TK
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie możliwości opodatkowania samochodu osobowego.

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-238/08/14-15/S/PS
     ∟Czy płatności Spółki z tytułu licencji na oprogramowanie komputerowe na rzecz C IT są objęte podatkiem u źródła?

2014.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-118/14-5/SM
     ∟zwolnienie od akcyzy oleju napędowego zużywanego do produkcji (jako składnik) preparatu antykorozyjnego (olej procesowo-technologiczny)

2014.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-68/14-3/JK
     ∟rozliczenia faktur korygujących zwiększających i zmniejszających ilość dostarczonej energii elektrycznej lub wyrobów gazowych,

2011.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-917/10/DG
     ∟Czy zmiany w klasyfikacji odpowiadającej Nomenklaturze Scalonej powodują zmiany w opodatkowaniu wyrobów akcyzowy do mementu, w którym zmiany te nie zostaną uwzględnione w ustawie o podatku akcyzowym.

2010.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-115/10-2/TW
     ∟Czy w związku ze zmianą charakteru samochodu powstał u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym i w którym ewentualnie momencie przekształcił się on w zobowiązanie podatkowe należne Skarbowi Państwa?

2010.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-413/10/DG
     ∟Czy opisane Cygara stanowią cygara w rozumieniu art. 98 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, czy tez należy je uznać za tytoń do palenia lub papierosy?

2010.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-414/10/DG
     ∟Czy opisane Cygara stanowią cygara w rozumieniu art. 98 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, czy tez należy je uznać za tytoń do palenia lub papierosy?

2009.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-65/09-2/CS
     ∟POJAZDY TYPU PICK-UP ZAKWALIFIKOWANE DO KODU CN 8704 I PKWiU 34.10.4 PRZEZNACZONE DO PRZEWOZU TOWARÓW NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKEM AKCYZOWYM.

2008.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-678/08/BWo
     ∟Czy wewnatrzwspólnotowe nabycie przedmiotowego pojazdu, będzie skutkowało opodatkowaniem tego nabycia podatkiem akcyzowym?

2008.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-171/08/ZG
     ∟Spółka będąc właścicielem wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym prowadzonym przez inny podmiot, będzie uprawniona do sprzedaży ze skałdu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych ze względu na przeznaczenie, a ponadto w przypadku dochowania warunków zwolnienia, opisana we wniosku sprzedaż wyrobów ze składu podatkowego będzie zwolniona od podatku akcyzowego na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

2008.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-398/08-4/GD
     ∟Czy samochód będący przedmiotem zapytania podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

2008.05.09 - Minister Finansów - AE III/033/13/FLL/08/2241
     ∟Zwolnienie przewidziane w art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) znajdzie zastosowanie, gdy zakupiony olej opałowy będzie przeznaczony na własne potrzeby Spółki, a Spółka złoży stosowne oświadczenie o zużyciu oleju na inne cele niż opałowe. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest więc złożenie przedmiotowego oświadczenia.

2007.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-292/07-4/IK
     ∟Produkt sklasyfikowany w ramach kodu ........ do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), natomiast do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).Produkt Y jest sklasyfikowany w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze CN, a taka klasyfikacja służy do celów poboru akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Produkt Y sklasyfikowany w ramach kodu ......... jest wyrobem akcyzowym i podlega opodatkowaniu podatk...

2006.12.06 - Izba Celna w Warszawie - 440000-PA-9116-406/06/898/TK
     ∟Czy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów kremu typu fluid podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? Jaka stawka podatku akcyzowego ma zastosowanie w stosunku do sprzedaży tego wyrobu w ramach WDT?

2006.10.16 - Urząd Celny I w Warszawie - 441000-PAI-9100I-28/06/2948/EU
     ∟Czy sos do potraw produkowany z koniaku stanowiącego alkohol etylowy jest wyrobem akcyzowym?

2006.08.04 - Urząd Celny I w Warszawie - 441000-PAI-9100I-17A/06/2215/MP/EU
     ∟Czy sprzedaż kremu typu fluid na terytorium Polski podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

2005.08.08 - Urząd Celny w Nowym Targu - 3520PA-911-7/05
     ∟1) Które klasyfikacje statystyczne należy stosować dla celów poboru podatku akcyzowego? Czy należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług obowiązującą do dnia 30 kwietnia 2004 roku, czy jednak Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, która weszła w życie dnia 1 maja 2005 roku?2) Czy nabywany w kraju olej biały, wyprodukowany w innym kraju UE o kodzie CN 27101985 jest opodatkowany stawką 0%?

2005.02.17 - Urząd Celny I w Łodzi - 361000-ROG-056-04/05
     ∟Czy należy uiścić podatek akcyzowy, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej w jakiej wysokości, stosownie do treści ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29/2004, póz. 257), w przypadku gdy Spółka posiada zarówno koncentrat z którego wyprodukowano płyny do spryskiwaczy, jak i płyn do spryskiwaczy, a które to płyny chce sprzedać na terenie kraju?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj