Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5860/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.296.2019.2.PS
     ∟ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE - WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – spłata kredytu i zakup paneli fotowoltaicznych

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.375.2019.3.MG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.345.2019.2.MG
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.514.2019.1.KR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.330.2017.10.S.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.428.2019.1.KP
     ∟W zakresie sposobu dokumentowania wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.428.2019.3.MK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – cele mieszkaniowe.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.387.2019.1.MG
     ∟skutki podatkowe odpłatnego udziału w zbycia nieruchomości

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.285.2019.2.BK
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.458.2019.1.SR
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w darowiźnie oraz wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych z ww. odpłatnego zbycia na nabycie lokalu mieszkalnego od dewelopera, z którego będzie korzystać w sezonie wakacyjnym, a na stałe Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierzają w nim zamieszkać dopiero na emeryturze

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.351.2019.2.JM
     ∟Czy w związku z przedstawioną sytuacją Wnioskodawczyni będzie mogła zakupiony nowy lokal mieszkalny przez jakiś czas wynajmować biorąc pod uwagę, że po ustabilizowaniu się Jej sytuacji życiowej będzie w nim mieszkać (lokal mieszkalny kupuje dla siebie)? Jakie są przepisy w tej kwestii? Czy w związku z tym będzie miało zastosowanie zwolnienie z ulgi podatkowej (art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.447.2019.1.SR
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w spadku, w dziale spadku i darowiźnie

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.448.2019.1.MK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – zakup 2 mieszkań.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.438.2019.1.AKR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.352.2019.2.MK
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia przeniesienia jego własności w ustawowym terminie nie przesądza o prawie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.317.2019.2.TR
     ∟Do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawnia Zainteresowaną wydatkowanie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie wyłącznie budynku mieszkalnego, który zapewnia jej tzw. „dach nad głową” oraz na planowany remont tegoż budynku, czyli na cele mieszkaniowe wskazane odpowiednio w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit a) i lit. d) tejże ustawy.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.314.2019.2.JG
     ∟Czy opłata za pośrednictwo w sprzedaży pomniejsza przychód ze sprzedaży nieruchomości oraz czy wypłacony rodzeństwu zachowek stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.434.2019.4.KK
     ∟Czy nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, poprzez spłatę pozostałych spadkobierców, stanowi wydatek na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.418.2019.3.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.312.2019.2.MW
     ∟Skutki podatkowe zbycia udziałów w części wspólnej nieruchomości.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.349.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości. Zwolnienie przedmiotowe – przeznaczenie przychodu ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.375.2019.1.ASZ
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości – termin na cele mieszkaniowe

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.431.2016.9.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.327.2019.2.PS
     ∟Czy przychód z tytułu zbycia udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym na rzecz gminy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.346.2019.3.KP
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.360.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że wystawione na Wnioskodawczynię faktury oraz inne dowody zakupu (zawierające jej imię, nazwisko i adres), zapłacone ze środków pochodzących ze sprzedaży odziedziczonego w spadku przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości, dotyczące poniesionych wydatków na budowę nowego domu mieszkalnego, uprawnią Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udokumentowane wydatki na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Natomiast, jeżeli Wnioskodawczyni nie udokumentuje właściwie poniesionych przez siebie wydatków na budowę nowego domu (budynku mieszkalnego), wówczas nie będzie mogła skorzystać z powyższego zwolnienia.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.373.2019.2.MZ
     ∟Biorąc pod uwagę powyższe w sytuacji przedstawionej we wniosku samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia przeniesienia jego własności w ustawowym terminie nie przesądza o prawie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sprawie przeniesienie własności lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego na rzecz Wnioskodawczyni nastąpi do 30 czerwca 2020 r., czyli po upływie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości tj. po 31 grudnia 2019 r., zatem Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, należy również wskazać, że bez znaczenia pozostaje fakt wpłaty przez Wnioskodawczynię do 15 października 2019 r., czy też do końca 2019 r. ceny nabycia lokalu mieszkalnego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.382.2019.1.KK
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.335.2019.1.TR
     ∟Wydatkowanie przychodu uzyskanego przez Zainteresowaną ze sprzedaży przedmiotowego udziału w nieruchomości na remont własnego lokalu mieszkalnego Zainteresowanej, w szczególności na opisany zakup i montaż klimatyzacji, można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniające ją do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.347.2019.3.ASZ
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj