Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: targi

 

targi 187 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2012.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1594/11-2/KT
     ∟Opodatkowanie usługi hotelowej świadczonej poza terytorium kraju.

2012.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1444/11/PC
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z udziałem jej pracowników w wydarzeniach sportowych, takie jak opłaty za uczestnictwo, stroje sportowe ze znakiem firmowym, sprzęt sportowy, banery reklamowe, transport i zakwaterowanie pracowników, ich ubezpieczenie oraz wyżywienie?

2012.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1306/11/PK
     ∟określenie miejsca świadczenia usług organizacji targów

2012.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1129/11/AB
     ∟W zakresie miejsca świadczenia usług

2012.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-674/11-2/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania przepisu art. 28e ustawy dla świadczonych usług.

2011.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1130/11/KO
     ∟w zakresie miejsca świadczenia usług

2011.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1004/11/WN
     ∟opodatkowanie usług związanych z aranżacją stoisk targowych na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską na rzecz podatników mających siedzibę poza terytorium kraju tj. w krajach Unii Europejskiej lub w krajach trzecich

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-517/11-3/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na tragach w Czechach.

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-946/11/PH
     ∟Miejsce świadczenia usług wynajmu powierzchni targowej wraz z usługami towarzyszącymi.

2011.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-470/11-5/JN
     ∟miejsce opodatkowania refakturowanych na spółkę niemiecką opłat za powierzchnię wystawienniczą, przygotowanie grafik targowych, wykonanie zabudowy stoiska oraz usług gastronomicznych i hotelowych

2011.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-470/11-4/JN
     ∟miejsce opodatkowania refakturowanych na spółkę niemiecką opłat za powierzchnię wystawienniczą, przygotowanie grafik targowych, wykonanie zabudowy stoiska oraz usług gastronomicznych i hotelowych

2011.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1150/11-2/KT
     ∟Miejsca świadczenia i opodatkowania usługi budowy i montażu stoisk targowych.

2011.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-608/11-2/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu powierzchni targowej oraz importu usług.

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-517/11-5/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na tragach na Ukrainie.

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-517/11-4/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na tragach w Norwegii.

2011.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-346/11-2/AW
     ∟Kompleksowa usługa organizacji targów lub imprez o podobnym charakterze nie zawiera się w regulacji szczególnej dotyczącej miejsca świadczenia usług zawartej w art. 28g ustawy. Wnioskodawca nie zakupuje usługi wstępu na przedmiotowe targi, lecz szereg czynności pomiędzy którymi występuje funkcjonalny związek. Wnioskodawca nabywa pojedyncze usługi, od podatnika mającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, wchodzące w skład świadczenia złożonego, niezbędne po to, aby w sposób pełniejszy zrealizować usługę główną. W związku z tym podlegają one opodatkowaniu na terytorium kraju i według przepisów dotyczących transakcji krajowych.

2011.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-909/11-2/SM
     ∟miejsce świadczenia usług przygotowywania stoisk na targach i wystawach organizowanych poza terytorium kraju

2011.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-597/11/IK
     ∟miejsce świadczenia usług

2011.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-211a/11/AM
     ∟Czy podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku zryczałtowanego w wysokości 20% na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-574/11-4/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2011.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-313/11/AB
     ∟Opodatkowanie usług związanych z budową stoisk targowych na terenie krajów Unii Europejskiej poza terytorium Polski

2011.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-264/11-4/AP
     ∟Czy koszt organizacji ww. imprezy artystycznej jest kosztem uzyskania przychodu firmy?

2011.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-395/11/MS
     ∟czy kompleksowa usługa organizacji wyjazdów na zagraniczne targi powinna być opodatkowane na zasadach VAT marży jako usługa turystyczna

2011.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-362/11/AB
     ∟Miejsce opodatkowania usług organizacji targów.

2011.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-159/11-2/JK
     ∟Miejsce świadczenia usług marketingowych, polegających na pozyskiwaniu kontrahentów, przedstawicielstwu na targach, organizowaniu stoisk na targach.

2011.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1267/10-4/KC
     ∟opodatkowanie otrzymanych w 2010 r. zaliczek z tytułu świadczenia usług organizacji wystaw i targów.

2011.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1264/10-4/LK
     ∟opodatkowanie usług organizacji targów i wystaw na rzecz kontrahentów polskich jak i kontrahentów mających siedzibę poza terytorium kraju

2011.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1929/10/AP
     ∟Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu ww. nakłady związane z uczestnictwem w targach, a także z organizacją imprez dla kontrahentów?

2011.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1181/10-4/LK
     ∟Opodatkowanie usług organizowania targów na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Polski.

2011.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1110/10-4/IB
     ∟Czy w fakturze zaliczkowej (końcowej) wystawionej w 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212 poz. 1337) można i należy wykazać fakturę zagraniczną z pobrania zaliczki w 2010 r. tj. kwotę netto i podatek od wartości dodanej?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj