PKWiU 01.62.10.0 - Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 13.05.2021

 

    Reset

01.62.10.0
pozycja
Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Grupowanie to obejmuje: (...) zaloguj się i czytaj więcej
Precedensy GUS:
- do PKWiU 01.62.10.0 (2)
Interpretacje podatkowe:
- do PKWiU 01.62.10.0 (154)
Preferencyjne stawki VAT i zwolnienia: (historia)

Zgodnie z regulaminem przez cały okres utrzymywania konta na epodatnik.pl możesz otrzymywać mailingi reklamowe.

zarejestruj się

Zaloguj się i czytaj bezpłatnie

Niższe stawki w swoim zakresie uchylają stawki wyższe, a zwolnienie z VAT w swoim zakresie uchyla wszystkie stawki.
Stawki VAT niezależne od PKWiU:
- Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, żywność itp. - czytaj
- Poczta, transport itp. - czytaj
podkategoria
Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
kategoria
Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
klasa
Uslugi wspomagajace chow i hodowle zwierzat gospodarskich
grupa
Uslugi zwiazane z rolnictwem oraz chowem i hodowla zwierzat, z wyłączeniem usług weterynaryjnych
Grupa ta obejmuje: (...) zaloguj się i czytaj więcej
dział
Produkty rolnictwa i lowiectwa oraz uslugi wspomagajace
Dział ten obejmuje: (...) zaloguj się i czytaj więcej
A
sekcja
Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające
Sekcja ta obejmuje:
- rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego,
- zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego,
- produkty gospodarki leśnej,
- usługi związane z produkcją roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem,
- ryby i pozostałe produkty rybactwa,
- usługi schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej.
Sekcja ta nie obejmuje:
- mąki i mączki z roślin pastewnych, sklasyfikowanej w 10.91.20.0,
- drewna w postaci wiórów lub kawałków, sklasyfikowanego w 16.10.23.0,
- brykietów ze słomy, sklasyfikowanych w 16.29.25.0,
- rozłupanych pali i tyczek, sklasyfikowanych w 16.10.39.0,
- usług związanych z dystrybucją wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz obsługą systemów irygacyjnych, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
- usług weterynaryjnych, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanych w 75.00.1,
- usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.10.0,
- usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.
Uwagi dodatkowe
- grupowanie 01.11.20.0 nie obejmuje kukurydzy cukrowej (01.13.39.0) i kukurydzy pastewnej (01.19.10.0)
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj