PKWiU F - Obiekty budowlane i roboty budowlane
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 10.07.2020

 

1 2 3 4 5 6 7 8

    Reset

42.99
Pozostale obiekty inzynierii ladowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa pozostalych obiektow inzynierii ladowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99
Pozostale obiekty inzynierii ladowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogolnobudowlane zwiazane z budowa pozostalych obiektow inzynierii ladowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.1
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej
42.99.1
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej
42.99.11
Obiekty produkcyjne i górnicze
42.99.11
Obiekty produkcyjne i górnicze
Obiekty produkcyjne i górnicze
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Obiekty produkcyjne i górnicze
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
42.99.12
Obiekty sportowe i rekreacyjne
42.99.12
Obiekty sportowe i rekreacyjne
Obiekty sportowe i rekreacyjne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Obiekty sportowe i rekreacyjne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
42.99.19
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.19
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
42.99.2
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.99.2
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.99.21
Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.21
Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
42.99.22
Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.22
Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
42.99.29
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.29
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43
Roboty budowlane specjalistyczne
43
Roboty budowlane specjalistyczne
43.1
Rozbiorka i przygotowanie terenu pod budowe
43.1
Rozbiorka i przygotowanie terenu pod budowe
43.11
Roboty zwiazane z rozbiorka i burzeniem obiektow budowlanych
43.11
Roboty zwiazane z rozbiorka i burzeniem obiektow budowlanych
43.11.1
Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.11.1
Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.11.10
Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.11.10
Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.12
Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe
43.12
Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe
43.12.1
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę
43.12.1
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę
43.12.11
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.11
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.12.12
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj