PKWiU F - Obiekty budowlane i roboty budowlane
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 28.07.2021

 

1 2 3 4 5 6 7 8

    Reset

Roboty malarskie
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.34.2
Roboty szklarskie
43.34.2
Roboty szklarskie
43.34.20
Roboty szklarskie
43.34.20
Roboty szklarskie
Roboty szklarskie
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty szklarskie
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.39
Roboty zwiazane z wykonywaniem pozostalych wykonczeniowych robot budowlanych
43.39
Roboty zwiazane z wykonywaniem pozostalych wykonczeniowych robot budowlanych
43.39.1
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych
43.39.1
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych
43.39.11
Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
43.39.11
Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.39.19
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.39.19
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.9
Roboty zwiazane z wykonywaniem pozostalych specjalistycznych robot budowlanych
43.9
Roboty zwiazane z wykonywaniem pozostalych specjalistycznych robot budowlanych
43.91
Roboty zwiazane z wykonywaniem konstrukcji i pokryc dachowych
43.91
Roboty zwiazane z wykonywaniem konstrukcji i pokryc dachowych
43.91.1
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych
43.91.1
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych
43.91.11
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.11
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.91.19
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
43.91.19
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.99
Roboty zwiazane z wykonywaniem pozostalych specjalistycznych robot budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.99
Roboty zwiazane z wykonywaniem pozostalych specjalistycznych robot budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.99.1
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.1
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.10
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.10
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.99.2
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.2
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.20
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.20
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.99.3
Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.3
Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.30
Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj