Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2845/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.341.2019.2.DW
     ∟1) Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na budowę budynku mieszkalnego, poniesione na spłatę kredytu hipotecznego w kwocie 96824,17 zł (180654,73 zł - 83830,56 zł), stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami udokumentowanymi fakturami na wartość 83830,56 a rzeczywiście poniesionymi wydatkami na budowę, będą stanowiły dla niego wydatki na własne cele mieszkaniowe i tym samym będą uprawniały go do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy wydatki poniesione łącznie w kwocie 180654,73 zł przez Wnioskodawcę na budowę budynku mieszkalnego, na które składają się: - spłata kredytu hipotecznego w kwocie 96824,17 zł, - wydatki udokumentowane fakturami w kwocie 83 830,56 zł, będą stanowiły dla niego wydatki na własne cele mieszkaniowe i tym samym będą uprawniały go do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.466.2019.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.320.2019.3.AK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, z tytułu sprzedaży udziału w zabudowanej działce oraz sprzedaży udziału w działce niezabudowanej, połowy kwoty wydatkowanej z byłym mężem na zakup ww. udziałów. Możliwość zaliczenia spłaty 1/2 części kredytu, zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu, jako wydatku poniesionego na własne cele mieszkaniowe.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.453.2019.2.LZ
     ∟wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 28 lutego 2017 r. na nabycie lokalu mieszkalnego w dniu 30 kwietnia 2017 r. oraz planowane nabycie udziału w nieruchomości, w których Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, mogą stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.362.2019.1.AK
     ∟Czy przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu zlokalizowanego w miejscowości nadmorskiej, w której Wnioskodawca będzie mieszkał wiosną i latem każdego roku oraz, w której zamierza w przyszłości zamieszkać na stałe, spełnia definicję wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.397.2019.2.JG
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.482.2019.1.KK
     ∟Skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.339.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.296.2019.2.PS
     ∟ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE - WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – spłata kredytu i zakup paneli fotowoltaicznych

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.330.2017.10.S.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.428.2019.3.MK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – cele mieszkaniowe.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.458.2019.1.SR
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w darowiźnie oraz wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych z ww. odpłatnego zbycia na nabycie lokalu mieszkalnego od dewelopera, z którego będzie korzystać w sezonie wakacyjnym, a na stałe Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierzają w nim zamieszkać dopiero na emeryturze

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.447.2019.1.SR
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w spadku, w dziale spadku i darowiźnie

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.418.2019.3.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.292.2019.2.AS
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od całej kwoty, za którą sprzedała nieruchomość czy od kwoty która faktycznie została po spłacie kredytu hipotecznego?

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.403.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.431.2016.9.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.382.2019.1.KK
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.377.2019.1.MG
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.388.2019.2.KP
     ∟W zakresie sposobu dokumentowania wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.277.2019.2.PP
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.331.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.168.2019.7.KF
     ∟Sprzedaż nieruchomości (działek gruntu).

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.406.2019.1.SR
     ∟brak możliwości zaliczenia spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców do kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem działu spadku

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1212/15/19-S/MKA
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.407.2019.1.SR
     ∟możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.342.2019.2.MZ
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię przychodu uzyskanego ze sprzedaży części lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny, na nabycie od męża udziału w budynku mieszkalnym stanowiącego jego odrębny majątek, a następnie na remont tego domu, w którym Wnioskodawczyni zamieszka i będzie realizować własne cele mieszkaniowe, umożliwi zwolnienie od podatku dochodowego uzyskanego przychodu z ww. odpłatnego zbycia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) – d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.381.2019.2.DA
     ∟Skutki podatkowe zbycia udziałów w nieruchomościach w zamian za zwolnienie z długu oraz możliwość zaliczenia kwoty stanowiącej wartość zwolnienia z długu do kosztów uzyskania przychodu.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.335.2019.4.AC
     ∟Skoro stosunek prawny pomiędzy stronami umowy przeniesienia własności Nieruchomości wygasł ze skutkiem wstecznym, to tak jakby umowa przeniesienia własności Nieruchomości na rzecz Spółki w ogóle nie została zawarta. Z uwagi na fakt, iż - Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 27.08.2014 r. nabył przedmiotową Nieruchomość, którą, wprowadził do ewidencji środków trwałych i amortyzował – w przypadku sprzedaży gruntu stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej uzyska przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wskazano powyżej wydatki na nabycie nieruchomości będą zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 kosztem uzyskania przychodu przy zbyciu tej nieruchomości.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.356.2019.2.MZ
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w świetle powołanych przepisów Wnioskodawczyni nie nabyła wraz z mężem w dniu 28 grudnia 2011 r. własności lokalu mieszkalnego. Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego nastąpiło w dniu 21 listopada 2013 r. W świetle powyższego należy stwierdzić, że dokonane w dniu 4 kwietnia 2018 r. odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego w dniu 21 listopada 2013 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj