Interpretacje do przepisu
art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


85/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację pikniku rodzinnego dotyczącego udziału pracowników, rodzin pracowników oraz udziału przedstawicieli kontrahentów i ich rodzin w pikniku rodzinnym.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.210.2019.3.MK
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi doradcze i usługi integrujące

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.301.2019.1.RK
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na Materiały promocyjne, ponoszonych w związku z organizowanymi Spotkaniami promocyjnymi

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-666/15-4/S/JC
     ∟Czy w analizowanym stanie faktycznym, koszty poczęstunku wydawanego wybranym klientom Spółki w celu zachęcenia ich do dalszego pobytu (pozostania) w kasynach stanowić będzie dla niej koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT?

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.126.2019.1.RK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z działalnością Klubów Sportowych w zakresie w jakim dotyczą pracowników Wnioskodawcy, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.194.2018.1.AP
     ∟Czy wydatki poniesione na usługi gastronomiczne związane ze spotkaniami m.in. z kontrahentami, inwestorami, czy rekrutacją nowych pracowników stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.54.2018.2.PB
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na zakup upominków dla kontrahentów, partnerów biznesowych, doradców, klientów do kosztów uzyskania przychodów

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/423-409/14/18-S/MK
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki poniesione na organizację mini targów?

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.272.2017.1.JS
     ∟Czy wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup posiłków dostarczanych przez firmę cateringową do jego siedziby na regularnie organizowane spotkania ze współpracownikami i kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami Wnioskodawcy?

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.271.2017.1.JS
     ∟Czy wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup posiłków dla Prezesa Zarządu, będącego jednocześnie wspólnikiem Spółki, dostarczanych przez firmę cateringową do jej siedziby na regularnie organizowane spotkania z kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami Wnioskodawcy?

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.128.2017.2.AG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków na wytworzenie lub nabycie Wyrobów w przypadku ich nieodpłatnego przekazania jako próbek bądź sprzedaży po cenie symbolicznej

2017.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.125.2017.1.AZ
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup upominków dla kontrahentów

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-105/16-2/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją „Z”, Prezentacji indywidualnych i Spotkań transakcyjnych z wyłączeniem tej części wydatków dotyczących kosztów posiłków dla kontrahentów.

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1154/15-2/BC
     ∟Czy wydatki konsumpcyjne, związane z organizacją spotkań biznesowych z kontrahentami w wysokości do 200 zł na osobę (uczestnika spotkania), Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1324/15-2/AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie produktów spożywczych, usług cateringowych oraz usług gastronomicznych

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1325/15-2/AM
     ∟PIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie produktów spożywczych, usług cateringowych oraz usług gastronomicznych.

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1103/15-3/BC
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na nabycie produktów spożywczych, usług cateringowych oraz usług gastronomicznych oferowanych kontrahentom w ramach poczęstunku w trakcie spotkań organizowanych przez przedstawicieli medycznych Spółki mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę jako komplementariusza Spółki do kosztów uzyskania przychodów?

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-426/15-5/JG
     ∟Podatek dochodowy od  osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi gastronomiczne.

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-380/15-3/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-869/15-2/AK
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją: a) części merytorycznej Szkolenia; b) części kulturalnej Szkolenia.

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-249/15-2/AZ
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z organizowanymi krajowymi i zagranicznymi konferencjami

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-748/15-2/AK
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, potrącalnych w dacie ich poniesienia, wydatków na zakup drobnych produktów spożywczych udostępnianych kontrahentom i pracownikom w siedzibie Wnioskodawcy, a także kosztów usług związanych z tymi produktami, w tym kosztów utrzymania i serwisu urządzeń do ich dystrybucji.

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-666/15-2/JC
     ∟Jeśli celem działań jest poprawa wizerunku Wnioskodawcy, to w powyższym zakresie zastosowanie znajdzie norma z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i tym samym wydatki te nie mogą zostać uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodów. Przedmiotowe wydatki spełniają przesłankę kosztów reprezentacji, bowiem służą budowaniu relacji Wnioskodawcy z wybranymi klientami, czy wywołaniu jak najlepszego wrażenia.

2015.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-336/15-4/MH
     ∟Czy wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, cukierki, słodycze, cukier, paluszki, kanapki), napoje (kawa, herbata, woda, soki, mleko do kawy), a także posiłki (np. obiady, lunche) w restauracji, podawane klientom Wnioskodawcy podczas spotkań związanych z wykonywaniem usług notarialnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-693/15-2/AK
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na: organizację spotkań roboczych, w których uczestniczą byli pracownicy Spółki; zakup prezentów przekazywanych na rzecz byłych pracowników Spółk

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-641/15-2/AK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na udział w konkursach branżowych.

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-672/15-3/DK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spotkania biznesowe

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-673/15-3/DK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spotkania biznesowe.

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-615/15-2/AK
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na: 1. zakup kart przedpłaconych, 2. organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla pracowników i menadżerów, 3. organizację spotkań związanych z obchodami długotrwałej współpracy z danym kontrahentem, w których uczestniczą pracownicy i kontrahenci, 4. organizację spotkań dla managementu, 5. organizację spotkań z okazji jubileuszu zatrudnienia pracowników, 6. organizację szkoleń, 7. organizację konkursu pod nazwą „A.", 8. zakup materiałów oznaczonych logo Spółki, 9. organizację spotkań roboczych, 10. organizację spotkań z dziennikarzami, 11. nagranie filmu, 12. organizację turnieju piłkarskiego dla pracowników, 13. udział drużyny piłkarskiej złożonej z pracowników Wnioskodawcy w turnieju piłkarskim.

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-672/15-2/DK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spotkania biznesowe.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj