Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2014.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-262/14-6/AG (dodane 2019-01-11)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów oraz wystąpienia ze spółki osobowej.

2015.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-454/15-4/JSK (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy wycofanie przedmiotowego budynku składającego się z budynku A i B stanowiących jedną całość i przekazanie nieruchomości na cele osobiste wspólników będących małżonkami, których łączy ustawowa wspólność małżeńska, będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

2015.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-276/15-2/JG (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-566/15-4/TR (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-450/15-4/MD (dodane 2019-01-09)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących poniesienie wydatków na umożliwienie wykonania różnego rodzaju prac przez dłużnika na rzecz Spółdzielni

2015.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-946/15-4/NK (dodane 2019-01-09)
     ∟Prawo podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-4-51/15-2/AP (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie braku powstania przychodu po stronie osób, którym umorzono należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny.

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.117.2016.1.DC (dodane 2019-01-07)
     ∟Stawka podatku VAT dla przyjmowanych opłat akredytacyjnych wnoszonych przez uczestników warsztatów dramatopisarskich.

2018.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 0112-KDIL1-1.4012.766.2018.2.SJ (dodane 2019-01-06)
     ∟Prawo do zwrotu bądź odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Utworzenie dziennego domu pomocy”.

2015.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-50715-4/NS (dodane 2019-01-09)
     ∟Brak opodatkowania wniesienia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w zamian za certyfikaty inwestycyjne.

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-588/15-5/PR (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług prawa do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej jako czynny podatnik podatku VAT w zakresie usług rolniczych

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-645/15-5/NS (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zamiany nieruchomości.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-645/15-6/NS (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zamiany nieruchomości.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-160/15-3/AW (dodane 2019-01-09)
     ∟Uznanie zdarzeń z obszaru publicznoprawnego za czynności pozostające poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-160/15-4/AW (dodane 2019-01-09)
     ∟Obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych również do czynności w obszarze publicznoprawnym.

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1198/15-4/TW (dodane 2019-01-09)
     ∟Zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów.

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-779/15-2/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-592/15-2/MR (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych wynikających z czynności wycofania samochodu ciężarowego z działalności gospodarczej i przeznaczeniu go na cele osobiste (pytania nr 1 i 2 oraz pytanie nr 3 w części dotyczącej terminu rozliczenia wycofania samochodu w podatku VAT i pytanie nr 4 wniosku w części dotyczącej udokumentowania sprzedaży samochodu fakturą VAT).

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1279/15-2/AMN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-609/15-3/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Gminę w związku z budową Mikroinstalacji na budynkach mieszkalnych oraz na budynku Muzeum, za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT oraz w zakresie stawki podatku dla czynności wykonywanych przez Gminę w związku z budową Mikroinstalacji na budynkach mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-609/15-4/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową Mikroinstalacji na budynkach mieszkalnych oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową Mikroinstalacji na obiekcie Muzeum

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1287/15-2/KF (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-537/15-2/MD (dodane 2019-01-09)
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę skonta (rabatu) z tytułu wcześniejszej zapłaty

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-627/15-6/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-751/15-6/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-986/15-4/DJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Opodatkowanie zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1276/15-5/AG (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie obowiązków płatnika, a także dotyczącej wskazania, czy słuszne jest przyznawanie i rozliczanie diet za okres podróży pracowników mobilnych.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1276/15-6/AG (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie obowiązków płatnika, a także dotyczącej wskazania, czy słuszne jest przyznawanie i rozliczanie diet za okres podróży pracowników mobilnych.

2015.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1228/15-5/AG (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz ustalenia wartości początkowej znaku towarowego.

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-904/15-3/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-410/15-2/ŁM (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku ze zrzeczeniem się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-508/15-2/MC (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ujmowania przychodów/kosztów ich uzyskania za rok podatkowy, w którym nastąpiło połączenie.

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-508/15-3/MC (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ujmowania przychodów/kosztów ich uzyskania za rok podatkowy, w którym nastąpiło połączenie.

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-661/15-2/HW (dodane 2019-01-09)
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług biegłego księgowego.

2015.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-851/15-2/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki udziału w programie motywacyjnym.

2015.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1299/15-4/KF (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów oraz skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki jawnej/komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-847/15-2/TR (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2015.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-824/15-2/WM (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w spółce z tytułu umorzenia udziałów bez wynagrodzenia należących do innego wspólnika.

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-399/15-2/MC (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie: określenia przychodów z tytułu udzielenia licencji i zbycia aktywa przez spółkę osobową na rzecz wspólnika zgodnie z umową oraz określenia przychodów z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych w związku z udzieleniem licencji i zbyciem aktywa przez spółkę osobową na rzecz wspólnika poniżej ceny rynkowej.

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-399/15-3/MC (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie: określenia przychodów z tytułu udzielenia licencji i zbycia aktywa przez spółkę osobową na rzecz wspólnika zgodnie z umową oraz określenia przychodów z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych w związku z udzieleniem licencji i zbyciem aktywa przez spółkę osobową na rzecz wspólnika poniżej ceny rynkowej.

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-661/15-4/AK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wydzielenia Działu Produkcyjnego.

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-661/15-5/AK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wydzielenia Działu Produkcyjnego.

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-635/15-2/NS (dodane 2019-01-09)
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odszkodowania otrzymanego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-366/15-2/AO (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-425/15-2/DS (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-251/15-4/HW (dodane 2019-01-09)
     ∟Fakturowanie i opodatkowanie kosztów transportu oraz prowizji za jego zorganizowanie.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1172/15-4/AMN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu (dochodu) z działów specjalnych produkcji rolnej.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1167/15-4/AN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu (dochodu) z działów specjalnych produkcji rolnej.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1161/15-4/AA (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu (dochodu) z działów specjalnych produkcji rolnej.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-434/15-3/AO (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego w przypadku opłacenia Certyfikatów Akcjami oraz ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku opłacenia Certyfikatów Akcjami.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-434/15-4/AO (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku Odpłatnego zbycia Certyfikatów.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-430/15-3/AO (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego w przypadku opłacenia Certyfikatów Akcjami oraz ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku opłacenia Certyfikatów Akcjami.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-430/15-4/AO (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku Odpłatnego zbycia Certyfikatów.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1339/15-4/AN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową.

2015.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-721/15-4/AK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-951/15-2/WM (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wymiany udziałów.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-868/15-4/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-868/15-5/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia akcji.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1283/15-2/AK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do obywatela Ukrainy zatrudnionego na umowę zlecenie.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1284/15-2/AK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do obywatela Ukrainy zatrudnionego na umowę zlecenie.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-867/15-4/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-867/15-5/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia akcji.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-866/15-4/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-866/15-5/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia akcji.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1154/15-4/NK (dodane 2019-01-09)
     ∟Ustalenie momentu nabycia nieruchomości w przypadku zniesienia współwłasności.

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-810/15-2/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Zwolnienia przedmiotowe.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1305/15-4/AMN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu (dochodu) z działów specjalnych produkcji rolnej.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-736/15-2/TK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu otrzymanego przez komornika sądowego zwrotu wydatków, o których mowa w art. 39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-696/15-4/EN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-114/15-6/DC (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-114/15-7/DC (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowania otrzymanego na pokrycie strat poniesionych z tytułu likwidacji działalności prowadzonej na nieruchomości.

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-445/15-2/AO (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy w przedstawionej sytuacji Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość umorzonych Należności, które wcześniej były zarachowane zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych jako przychody należne Wnioskodawcy?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1208/15-3/DJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Darowizna udziału w lokalu mieszkalnym zakupionej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych a ulga w podatku dochodowym.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-649/15-6/AP (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-424/15-4/MC (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w systemie cash-poolingu

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-424/15-5/MC (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w systemie cash-poolingu

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1075/15-2/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce, w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce oraz w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia dobrowolnego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1075/15-3/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce, w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce oraz w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia dobrowolnego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1075/15-4/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce, w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce oraz w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia dobrowolnego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1074/15-2/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce, w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce oraz w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia dobrowolnego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1074/15-3/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce, w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce oraz w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia dobrowolnego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1074/15-4/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce, w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce oraz w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia dobrowolnego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1073/15-2/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce, w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce oraz w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia dobrowolnego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1073/15-3/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce, w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce oraz w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia dobrowolnego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1073/15-4/JK (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce, w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce oraz w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia dobrowolnego.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-833/15-3/WS (dodane 2019-01-09)
     ∟Obowiązki płatnika – umowa o dzieło i umowa o pracę.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-833/15-4/WS (dodane 2019-01-09)
     ∟Obowiązki płatnika – umowa o dzieło i umowa o pracę.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1289/15-3/AN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie podziału zysku oraz w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz Aktywów w ramach likwidacji lub rozwiązania Spółki Osobowej.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1263/15-2/AMN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-716/15-3/EN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usług wykonania operatów szacunkowych oraz podziału nieruchomości, których kosztami Gmina obciąża nabywców (w tym użytkowników wieczystych) nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i według jakiej stawki, oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi wykonania operatów szacunkowych oraz podziału nieruchomości.

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1291/15-4/AA (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1203/15-4/AMN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia obligacji przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja spółki osobowej, gdzie nabycie obligacji nastąpiło w drodze umowy datio in solutum, w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia obligacji przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja spółki osobowej, gdzie nabycie obligacji nastąpiło w drodze umowy sprzedaży, w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykupu obligacji przez emitenta, jeżeli wykup nastąpi przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja spółki osobowej, a nabycie obligacji nastąpi w drodze umowy datio in solutum, w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykupu obligacji przez emitenta, jeżeli wykup nastąpi przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja spółki osobowej, a nabycie obligacji nastąpi w drodze umowy sprzedaży.

2015.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-893/15-2/WM (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-438/15-2/AO (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na ZFŚS wnoszonych na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat (odpisów) na własny (osobny) ZFŚS przed wejściem w życie Umowy, oraz ustalenia, czy środki funduszu wykorzystywane przez pracowników ponad wartość dokonanych odpisów na ZFŚS będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód z nieodpłatnych świadczeń.

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1314/15-2/KF (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej oraz skutków podatkowych otrzymania składników majątku w postaci Wierzytelności wobec Wnioskodawcy w wyniku likwidacji spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej i wygaśnięcia tych Wierzytelności w drodze konfuzji.

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1435/15-2/AN (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz innych składników majątku w wyniku rozwiązania spółki jawnej.

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-440/15-6/KS (dodane 2019-01-09)
     ∟Możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace przygotowawcze oraz tytułem odszkodowania.

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-439/15-2/KS (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, w związku z pełnieniem funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia.

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-440/15-7/KS (dodane 2019-01-09)
     ∟Możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace przygotowawcze oraz tytułem odszkodowania.

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-519/15-4/DS (dodane 2019-01-09)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj