Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-892/16-3/MS
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-874/16-3/JM
     ∟przekształcenie SKA w spółkę osobową

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.547.2016.2.JZ
     ∟Skutki podatkowe odstąpienia od umowy sprzedaży akcji.

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-49/16-3/AN
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-47/16-3/AN
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-46/16-3/AN
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-48/16-3/AN
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.142.2016.2.MH
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.141.2016.2.MH
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.143.2016.2.MH
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.144.2016.2.MH
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-894/16-5/AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-891/16-4/MS
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-888/16-4/JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-887/16-4/JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-886/16-4/JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-890/16-4/GF
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-879/16-4/GF
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.598.2016.1.GG
     ∟Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.133.2016.2.JR
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawczyni, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.134.2016.2.JR
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.137.2016.2.JR
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.131.2016.1.SK
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.130.2016.1.SK
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawczyni, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.127.2016.1.KS
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest obowiązana do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawczyni w zysku Spółki osobowej?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.126.2016.1.KS
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest obowiązana do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawczyni w zysku Spółki osobowej?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.125.2016.1.KS
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.124.2016.2.KS
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-876/16-4/GF
     ∟W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy w sytuacji gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych.

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-889/16-4/GF
     ∟W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy w sytuacji gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj