Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.1153.2016.2.BF
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.782.2016.2.KW1
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-3-53/15-5/LS
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1087.2016.1.HS
     ∟Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej i obniżenia wartości nominalnej akcji.

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1085.2016.1.HS
     ∟Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej i obniżenia wartości nominalnej akcji.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.40.2017.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1045.2016.1.MMA
     ∟Czy Kwota Roszczenia, która zostanie wypłacona przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy, powinna zostać zakwalifikowana jako przychód z kapitałów pieniężnych po stronie Akcjonariuszy, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka – jako płatnik – będzie zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaty Kwoty Roszczenia na rzecz Akcjonariuszy?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.859.2016.2.JŚ
     ∟Powstanie przychodu w związku przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-446/13/17-S/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.858.2016.2.KK
     ∟Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo pobierając zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej dywidendy spadkobiercom?

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1163.2016.1.KS
     ∟w zakresie opodatkowania przychodu (dochodu) z tytułu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową

2017.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPB2.4511.726.2016.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek

2017.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPB2.4511.727.2016.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek

2017.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPB2.4511.730.2016.1.MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.819.2016.1.KW
     ∟Czy umorzenie udziałów wspólnika występującego za wynagrodzeniem niższym od wartości rynkowej udziałów spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni pozostającej wspólnikiem spółki przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.936.2016.1.AK
     ∟Opodatkowanie dywidendy wypłacanej ze spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii na rzecz Wnioskodawcy jako rzeczywistego beneficjenta, w związku z umową declaration of trust, mimo że właścicielem udziałów w ww. spółce, na podstawie umowy darowizny lub sprzedaży, będzie udziałowiec nominowany – córka Wnioskodawcy.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPB2.4511.667.2016.2.MG
     ∟W zakresie ustalenia, czy przychody uzyskane z udziału w Spółce osobowej 1 przez spółkę zagraniczną z siedzibą na Cyprze należy uznać za przychody pasywne oraz ustalenia podstawy opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej.

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-184/13/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.673.2016.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z odpłatnym umorzeniem udziałów posiadanych przez innego udziałowca spółki

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.735.2016.1.KW1
     ∟w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów dla wspólnika pozostającego w spółce

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.734.2016.1.KW1
     ∟w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów dla wspólnika pozostającego w spółce

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-177/13/16-S/TR
     ∟Zyski niepodzielone oraz opodatkowanie kwoty agio uzyskanej z tytułu dokapitalizowania spółki.

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.213.2016.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.135.2016.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową z tytułu niepodzielonych zysków oraz powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową z innych tytułów.

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.167.2016.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia oraz w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji.

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.936.2016.1.JŁ
     ∟Zysk osiągnięty i opodatkowany przez Wnioskodawcę w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, który może zostać przeznaczony na agio spółki z o.o. w związku z przekształceniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z o.o. na moment przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową, nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.703.2016.3.MS
     ∟rozliczenia podatkowego w Polsce dywidendy otrzymanej od spółki mającej siedzibę w Danii

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-972/16-5/IM
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.644.2016.2.KJ
     ∟Skutki podatkowe związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej.

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.645.2016.2.KJ
     ∟Skutki podatkowe związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj