Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.300.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2018.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.218.2018.4.MT
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Programie powstanie u Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w momencie odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i będzie to przychód ze źródła kapitały pieniężne, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.343.2018.1.AGR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.334.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.332.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.333.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.266.2018.2.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku uczestnictwem jego pracowników w Programie Motywacyjnym organizowanym i zarządzanym przez spółkę matkę.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.407.2018.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe dotyczące powstania przychodu po stronie uczestników planu motywacyjnego i związanych z tym obowiązków płatnika ciążących na Spółce.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.383.2018.2.IS
     ∟Obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie akcjonariatu pracowniczego.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.355.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych dotyczących wypłaty dywidendy i uzyskania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-623/15-6/18-S/RS
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.265.2018.2.IF
     ∟Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólnika powstanie dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku spółki.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.344.2018.4.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie i związanych z tym obowiązków płatnika.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-534/15/18-S/JK
     ∟Skutki udziału w programie motywacyjnym.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.255.2018.1.DS
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.337.2018.2.JG1
     ∟Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.336.2018.2.JG1
     ∟Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.247.2018.1.DS
     ∟W zakresie skutków podatkowych po stronie powierzającego związanych z umową powiernictwa.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.246.2018.1.KP
     ∟Skutki podatkowe po stronie powiernika w związku z umową powiernictwa.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.305.2018.2.RR
     ∟skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.290.2018.1
     ∟Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej, przy świadczeniu usług na rzecz Spółki z o.o. w której Wnioskodawczyni jest udziałowcem

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.146.2018.2.MC
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.97.2018.2.KK
     ∟Opisane we wniosku świadczenia na rzecz pracowników związane z ich uczestnictwem w Programie Motywacyjnym nie są dokonywane przez Wnioskodawcę, więc po jego stronie nie powstaną obowiązki płatnika określone w art. 31 i art. 41 updof, niezależnie od kwalifikacji podatkowej tych świadczeń po stronie pracowników Wnioskodawcy jako podatników.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.103.2018.2.MT
     ∟Opisane we wniosku świadczenia na rzecz pracowników związane z ich uczestnictwem w Programie Motywacyjnym nie są dokonywane przez Wnioskodawcę, więc po jego stronie nie powstaną obowiązki płatnika określone w art. 31 i art. 41 updof, niezależnie od kwalifikacji podatkowej tych świadczeń po stronie pracowników Wnioskodawcy jako podatników.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.178.2018.1.WS
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.179.2018.1.BC
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.58.2018.2.MT
     ∟Brak możliwości uwzględnienia straty na Obligacjach (różnicy pomiędzy wydatkami na objęcie Obligacji a wartością świadczeń uzyskanych od syndyka masy upadłościowej Emitenta) jako straty podatkowej obniżającej dochód Zainteresowanych 2 i 3 z tytułu dywidendy, w tym brak możliwości uwzględnienia ww. straty przez Spółkę jako płatnika na etapie poboru podatku od dywidendy.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.172.2018.1.DS
     ∟skutki podatkowe uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.97.2018.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj