Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcyza zapłacona

 

akcyza zapłacona 24 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-66/13-2/TK
     ∟1. Czy w związku z faktem, że towar będący przedmiotem dostawy (napoje alkoholowe) pochodzi od różnych producentów Wnioskodawca powinien wystąpić o zwrot akcyzy do różnych Urzędów Celnych właściwych ze względu na miejsce zapłaty akcyzy wystawiając jednocześnie odrębną fakturę WDT dla towarów zakupionych od każdego producenta, tak aby asortymetowo i ilościowo odpowiadała ona fakturze zakupu na której producent określił wartość akcyzy a tym samym zapewnił uzyskanie odrębnego kompletu oryginalnych dokumentów określonych w art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym odrębnie dla każdego Urzędu Celnego?2. Czy w przypadku wystawienia faktury WDT, która obejmowa...

2013.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-43/13-2/BJ
     ∟dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy na terytorium kraju (art. 82 ust. 1 ustawy), będzie faktura VAT z ceną uwzględniającą podatek akcyzowy, z której należność jest uregulowana przez Wnioskodawcę.

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-681/13-2/SM
     ∟obowiązek wystawienia dokumentu towarzyszącego

2013.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-19/13-5/TW
     ∟Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca uznany będzie za wewnątrzwspólnotowego nabywcę wyrobu akcyzowego?

2013.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-52/13/LG
     ∟Opodatkowanie akcyzą produkcji nalewek wyprodukowanych z alkoholu etylowego od którego akcyza została zapłacona oraz obowiązek produkcji nalewek w składzie podatkowym

2012.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-847/12-2/SM
     ∟brak obowiązku oznaczenia legalizacyjnymi znakami akcyzy alkoholu znajdującego się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, używanego do świadczenia usług gastronomicznych

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1151/11/DG
     ∟Czy należny jest Wnioskodawcy zwrot podatku akcyzowego od dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych (oleje smarowe), zgodny z art. 82 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009r. nr 3, poz. 11)?

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1139/11/DG
     ∟1. Czy na takiej butelce służącej podaniu wina do konsumpcji poza miejscem sprzedaży należy nakleić znak akcyzy?2. Czy do wniosku o wydanie banderol legalizacyjnych należy sporządzić spis z natury?

2012.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1428/11-2/SM
     ∟podstawa opodatkowania z tytułu świadczonej usługi winna obejmować kwotę podatku akcyzowego zwracaną przez kontrahenta

2011.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-33/11-3/BJ
     ∟Produkcja nalewek z użyciem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą nie będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą, gdyż akcyza od użytego do produkcji alkoholu została zapłacona (uprzednio określona lub zadeklarowana) na wcześniejszym etapie obrotu.

2011.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1084/11-5/SM
     ∟Prawo do zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej paliwa BIODIESEL

2011.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-552/11/PH
     ∟w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 1981

2011.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-11/11-3/TK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku akcyzowego, a w związku z tym czy będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu dla niego Naczelnikowi Urzędu Celnego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r.?

2011.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-147/10-3/TK
     ∟1. Czy, na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu sprzed i po 1 września 2010 r., Wnioskodawca jest uprawniony do obniżania kwot akcyzy należnych od papierosów wyprodukowanych w składzie podatkowym o akcyzę zapłaconą od importowanych aromatów, zużywanych do produkcji papierosów?2. W jakim momencie Spółka nabywa uprawnienie do obniżenia akcyzy należnej od papierosów o akcyzę zapłaconą ze zgłoszeń celnych?3. W jakim momencie Spółka nabywa uprawnienie do obniżenia akcyzy należnej od papierosów o akcyzę zapłaconą z decyzji administracyjnych w przypadku, gdy zapłata akcyzy z decyzji administracyjnych nastąpiła po uregulowaniu przez Spółkę akcyzy należnej od konkretnej partii papierosów, do produkcji których aromaty objęte decyzją zostały zużyte?

2011.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-147/10-2/TK
     ∟1. Czy, na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu sprzed i po 1 września 2010 r., Wnioskodawca jest uprawniony do obniżania kwot akcyzy należnych od papierosów wyprodukowanych w składzie podatkowym o akcyzę zapłaconą od importowanych aromatów, zużywanych do produkcji papierosów?2. W jakim momencie Spółka nabywa uprawnienie do obniżenia akcyzy należnej od papierosów o akcyzę zapłaconą ze zgłoszeń celnych?3. W jakim momencie Spółka nabywa uprawnienie do obniżenia akcyzy należnej od papierosów o akcyzę zapłaconą z decyzji administracyjnych w przypadku, gdy zapłata akcyzy z decyzji administracyjnych nastąpiła po uregulowaniu przez Spółkę akcyzy należnej od konkretnej partii papierosów, do produkcji których aromaty objęte decyzją zostały zużyte?

2010.12.23 - Minister Finansów - AE8/8012/1/JAR/10/5589
     ∟Czy wobec tego, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, który dokonuje zapłaty podatku akcyzowego na terenie kraju, jak również nie nabywa bezpośrednio od takiego podmiotu tych wyrobów - jest uprawniony do żądania zwrotu akcyzy zapłaconej na terenie kraju?

2010.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-757/10-6/KB
     ∟Warunki produkcji i opodatkowania rozcieńczonego katalizatora o kodzie CN 3815 90 90, a także warunki zwolnienia całkowicie skażonego alkoholu etylowego.

2010.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-570/10/DG
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego i wyegzekwowanie tego podatku od urzędu celnego (oczywiście po uprzednim złożeniu stosownych dokumentów), biorąc pod uwagę iż Wnioskodawca nie jest podmiotem który dokonuje zapłaty podatku akcyzowego na terenie kraju, jak również nie nabywa tych wyrobów bezpośrednio od takiego podmiotu?

2010.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-198/09/JK
     ∟Spółka nie jest podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu odsprzedaży wyrobów akcyzowych, nabytych od swojego kontrahenta. W opisanym we wniosku stanie faktycznym akcyza od przedmiotowego paliwa została przez niego zadeklarowana, a następnie zapłacona w należnej wysokości.

2009.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-134/09-2/TK
     ∟Czy i w jaki sposób Spółka, będąca producentem wyrobów akcyzowych, może odliczyć akcyzę zawartą w zużytych do produkcji surowcach i materiałach?

2009.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-547/09/MM
     ∟Opodatkowanie węglowodorów gazowych przeznaczonych na cele inne niż opałowe lub napędowe.

2009.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-412/09/MM
     ∟Wyrobów alkoholowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia akcyzy

2009.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3-443-167/09-4/JK
     ∟1. Co należy rozumieć przez akcyzę zapłaconą przy nabyciu towarów akcyzowych niezharrnonizowanych (samochodów osobowych), o której mowa w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r.?2. Kiedy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (samochodów osobowych), związaną ze sprzedażą opodatkowaną?

2008.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-702/07-2/ASi
     ∟Interpretacja dotyczy konieczności potwierdzenia przez urząd celny nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj