Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.352.2019.1.AKU
     ∟Czy Wnioskodawca (osoba prawna) jako płatnik był zobowiązany na podstawie art. 31 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do obliczenia, pobrania od byłego pracownika i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od przychodu z tytułu odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej, zawartej z byłym pracownikiem?

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.191.2019.1.ŁS
     ∟Opodatkowanie otrzymanych świadczeń pieniężnych w postaci odszkodowania z tytułu utraty stałego źródła zarobkowania i dodatkowego odszkodowania.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.225.2019.3.JG1
     ∟Dotyczy opodatkowania wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.167.2019.2.HD
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu kosztów leczenia.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.119.2019.2.AMN
     ∟Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania wynikającego z zawartej ugody sądowej.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.179.2019.3.MH
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanych świadczeń.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.203.2019.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia i odszkodowania.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.241.2019.2.EC
     ∟zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne w związku z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.152.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie zwrotu poniesionych kosztów w związku z naprawieniem szkody.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.235.2019.2.SR
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na likwidowanym ogrodzie działkowym

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.201.2019.1.DJ
     ∟Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w wyniku wyroku sądu.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.212.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia na podstawie ugody pozasądowej.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.195.2019.1.MG
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za naniesienia roślinne i budowlane znajdujące się na działce na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.137.2019.2.MT
     ∟Czy pracodawca słusznie uznał odszkodowanie za pozostawanie pracownika bez pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wynikające z ugody sądowej za przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako niepodlegający zwolnieniu od podatku w związku z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.221.2019.1.PP
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanego zadośćuczynienia.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.90.2019.3.AGR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.170.2019.2.JR
     ∟Obowiązek opodatkowania przychodu z odsetek oraz możliwość zaliczenia do kup całości wydatków z faktury za prowadzenie sprawy przeciwko Ubezpieczycielowi.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.169.2019.2.JR
     ∟Obowiązek opodatkowania przychodu z odsetek oraz możliwość zaliczenia do kup całości wydatków z faktury za prowadzenie sprawy przeciwko Ubezpieczycielowi.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.211.2019.1.PP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za naniesienia roślinne i budowlane znajdujące się na działce na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.194.2019.1.PP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za naniesienia roślinne i budowlane znajdujące się na działce na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.132.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanego świadczenia.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.160.2019.1.PP
     ∟opodatkowanie wypłaty tzw. franszyzy redukcyjnej

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.174.2019.1.KK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za naniesienia roślinne i budowlane znajdujące się na działce na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.146.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za naniesienia roślinne i budowlane znajdujące się na działce na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.104.2019.2.AK
     ∟Czy wszystkie świadczenia pieniężne, tj. odprawa, odszkodowanie z tytułu utraty stałego źródła zarobkowania i dodatkowe odszkodowanie podlegają opodatkowaniu? (porozumienie pracodawcy ze Związkami Zawodowymi).

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.204.2019.1.JK3
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania kwoty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.190.2019.2.MK
     ∟Możliwość zwolnienia odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na likwidowanym ogrodzie działkowym.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.166.2019.1.PW
     ∟Opodatkowanie umownego wynagrodzenia za udostępnienie działki w celu naprawy słupa energetycznego.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.167.2019.1.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowań za naniesienia roślinne i budowlane oraz odszkodowań za prawo do działki.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.93.2019.1.AG
     ∟Kwota odszkodowania wypłaconego Wnioskodawcy przez byłego pracodawcę, na mocy zawartej ugody – na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj