Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.183.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odsetek od zadośćuczynienia i odszkodowania.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.120.2019.1.MT
     ∟Czy odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami wypowiedzenia umowy o pracę – zasądzone wyrokiem sądu – jest wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy odsetki zasądzone tym wyrokiem podlegają opodatkowaniu?

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.100.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości rolnej.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.119.2019.1.KK
     ∟Czy pracodawca ma prawo pobrać podatek dochodowy od otrzymanego dodatkowego odszkodowania pieniężnego wypłaconego w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji?

2019.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.90.2019.2.MM
     ∟Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie warunków umowy o pracę, które Wnioskodawca wypłacił swojemu pracownikowi (którego wysokość oraz zasady ustalania wynikały wprost z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks cywilny, a w wyniku rozmów i wzajemnych ustępstw została obniżona) korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.134.2019.2.RR
     ∟opodatkowanie odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia, odszkodowania i renty

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.42.2019.2.AW
     ∟Czy otrzymywane przez Wnioskodawczynię, co miesiąc, dożywotnio środki pieniężne (renta za zrzeczenie się służebności) stanowi – w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód, od którego powinien zostać zapłacony podatek dochodowy, czy jest to zadośćuczynienie za utratę domu, które winno na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b rzeczonej ustawy być zwolnione od opodatkowania?

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.87.2019.1.HD
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych tytułem zwrotu kosztów zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej budynku mieszkalnego.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.81.2019.2.AK
     ∟Skutków podatkowe otrzymania odszkodowania.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.87.2019.1.AGR
     ∟Opodatkowanie odprawy emerytalnej oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.56.2019.1.ŁS
     ∟Czy odszkodowanie otrzymane za niedostarczenie lokalu socjalnego stanowi dla dłużnika przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z powyższym, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia tym osobom i przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. PIT-11?

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.142.2019.1.SK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanych odsetek zasądzonych wyrokiem Sądu.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.41.2019.1.ŁS
     ∟Przyznane Wnioskodawcy odszkodowanie na podstawie wyroku sądu z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, którego zasady ustalania wynikały wprost z przepisów ustawy Kodeks pracy korzysta ze zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 3 PIT.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.15.2019.4.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.17.2019.3.MG
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.16.2019.3.MG
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.13.2019.4.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.487.2018.3.KP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.486.2018.3.KP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.14.2019.4.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.12.2019.4.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.11.2019.4.KK
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.474.2018.3.PW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.478.2018.3.MK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.480.2018.3.PW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.482.2018.3.PW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.484.2018.3.PW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.481.2018.3.PW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.479.2018.3.MK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.483.2018.3.PW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz pracownika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj