Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.583.2018.4.MG
     ∟Czy pracodawca - płatnik składek postąpił prawidłowo uznając, że nie powstał obowiązek podatkowy, a w konsekwencji nie odprowadził podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno od należności głównej, jak i odsetek?

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.577.2018.4.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.573.2018.4.SK
     ∟obowiązków płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem Sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.576.2018.4.KK
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.575.2018.4.KK
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.46.2019.2.JK
     ∟Otrzymane przez Wnioskodawczynię kwoty odszkodowań przyznane na podstawie wyroku z tytułu niedostarczenia mieszkania socjalnego nie mieszczą się w katalogu zwolnień przedmiotowych.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.69.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe otrzymania odszkodowania

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.7.2019.2.JR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.55.2019.1.DJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania byłemu pracownikowi.

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.36.2019.1.WS
     ∟Opodatkowanie kwoty pieniężnej otrzymanej tytułem zwrotu części wydatków za spłatę zadłużenia byłej spółki cywilnej wraz ze zwrotem kosztów postępowania sądowego oraz otrzymanych odsetek.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.1.2019.3.AGR
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.503.2018.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe realizacji roszczenia.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.22.2019.2.JK
     ∟Czy otrzymane odszkodowanie wraz z odsetkami na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym korzysta ze zwolnienia przedmiotowego czy też podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.583.2018.2.JM
     ∟Obowiązków płatnika.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.582.2018.2.JM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.587.2018.2.AK
     ∟Czy pracodawca – płatnik składek, postąpił prawidłowo uznając, że nie powstał obowiązek podatkowy, a w konsekwencji nie odprowadził podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od zasądzonych kwot pieniężnych i odsetek ustawowych?

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.577.2018.2.MS2
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu oraz ustawowych odsetek

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.10.2019.2.MG
     ∟opodatkowania odszkodowania otrzymanego z Francji

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.561.2018.2.JK2
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.557.2018.2.MS2
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.558.2018.2.MS2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.568.2018.2.AK
     ∟Czy pracodawca – płatnik składek, postąpił prawidłowo uznając, że nie powstał obowiązek podatkowy, a w konsekwencji nie odprowadził podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.569.2018.2.AK
     ∟Czy pracodawca – płatnik składek, postąpił prawidłowo uznając, że nie powstał obowiązek podatkowy, a w konsekwencji nie odprowadził podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.556.2018.2.MS2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.567.2018.2.AK
     ∟Czy pracodawca – płatnik składek, postąpił prawidłowo uznając, że nie powstał obowiązek podatkowy, a w konsekwencji nie odprowadził podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.562.2018.2.JK2
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.451.2018.1.HD
     ∟Ciążące na Wnioskodawcy obowiązki informacyjne związane ze zwrotem członkom spółdzielni: odsetek/opłat, którymi zostali obciążeni przez kontrahenta/bank oraz kwot stanowiących różnicę w oprocentowaniu lokat.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.551.2018.1.MS2
     ∟W zakresie skutków podatkowych rozwiązania umów z Deweloperem i otrzymania środków z tytułu utraconych korzyści oraz odsetek ustawowych od wpłaconego Deweloperowi kapitału.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.564.2018.2.JM
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odsetek od odszkodowania i zadośćuczynienia.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.477.2018.2.AK
     ∟Czy otrzymana kwota pieniężna stanowi odszkodowanie, które podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj