Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.233.2017.2.MS1
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty odszkodowania na podstawie ugody sądowej

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.198.2017.1.JK
     ∟Opodatkowanie środków uzyskanych na podstawie porozumienia.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-442/14/17-S/AJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-441/14/17-S/AJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-436/14/17-S/AJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-434/14/17-S/AJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.180.2017.1.IL
     ∟Czy odsetki od odszkodowania, przyznanego przez sąd na drodze cywilnoprawnej, podlegają opodatkowaniu?

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.289.2017.1.MS2
     ∟Nie podlega zwolnieniu z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym, a tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od całego wypłaconego odszkodowania.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.131.2017.2.MH
     ∟Czy uzasadnione jest pobieranie podatku od kwoty odszkodowania otrzymanego przez Wnioskodawczynię z I.N.A.I.L., wypłacanego w Polsce, które nie podlega opodatkowaniu we Włoszech, jeżeli w ustawie o podatku dochodowym w art. 21 ust. 1 pkt 3 jest mowa o tym, że odszkodowanie lub zadośćuczynienia są zwolnione z opodatkowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw?

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.122.2017.2.MZ
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania odprawy wypłaconej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i przystąpieniem podatnika do Programu Dobrowolnych Odejść.

2017.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.153.2017.2.KSM
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.79.2017.2.SK
     ∟Czy zasadne jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia odszkodowawczego wypłaconego Wnioskodawczyni w wysokości 58.500 zł w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.72.2017.2.KK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.74.2017.1.MK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania odsetek od odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.128.2017.2.HD
     ∟Czy świadczenie odszkodowawcze otrzymane w 2017 r. z USA korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.115.2017.3.SK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, otrzymana przez Wnioskodawczynię odprawa i rekompensata podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.191.2017.1.MS1
     ∟Kwoty zasadzonych odsetek nie będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązań także nie będą korzystać ze zwolnienia ani na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ani art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy. Odsetki te stanowić będą przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.190.2017.1.MS1
     ∟Kwoty zasadzonych odsetek nie będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązań także nie będą korzystać ze zwolnienia ani na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ani art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy. Odsetki te stanowić będą przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.70.2017.3.JR
     ∟Czy otrzymana łączna kwota wypłaconego wynagrodzenia 91 215 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście złotych) brutto podlega opodatkowaniu?

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.166.2017.1.SK
     ∟W świetle braku jednoznacznego wskazania w ustawie sposobu opodatkowania odsetek od nieterminowych wypłat pochodzących od należności głównej zwolnionej z podatku, Wnioskodawca wnosi o indywidualne wskazanie, czy przychód ten winien być opodatkowany czy też nie?

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.137.2017.2.IL
     ∟Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w 2016 r. z tytułu odsetek ustawowych należy potraktować tak jak odszkodowanie, które jest dla nich świadczeniem głównym, a co za tym idzie - czy należy zastosować do nich zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.149.2017.1
     ∟Czy świadczenia odszkodowawcze jakie Wnioskodawca ma uzyskać z tytułu wypadku w pracy w Holandii, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.151.2017.2.MH
     ∟Czy odsetki od zadośćuczynienia i odszkodowania opodatkowane są w taki sam sposób jak zadośćuczynienie i odszkodowanie i czy w konsekwencji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.58.2017.2.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.149.2017.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków uzyskanych na podstawie porozumienia.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.106.2017.2
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odsetki od zadośćuczynienia zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.177.2017.2.MS1
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-3-66/16/17-7/S/JM
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.165.2017.2.MS2
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.110.2017.1.MST
     ∟Czy od otrzymanej kwoty odsetek wypłaconej wraz z odszkodowaniem z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zasądzonej przez Sąd, należy zapłacić podatek dochodowy?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj