Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.81.2018.1.EC
     ∟opodatkowania zwrotu kosztów w związku z opóźnieniem podpisania umowy przenoszącej własność lokalu przez dewelopera

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.88.2018.2.JS
     ∟Wypłacona odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie nie są zwolnione od podatku.

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.91.2018.2.LS
     ∟W związku z tym, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w ramach wypłaconego odszkodowania (zadośćuczynienia) korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie ww. przepisu, to przedmiotowe świadczenie nie będzie objęte zwolnieniem od podatku na podstawie wskazanego przez Wnioskodawczynię we wniosku przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.21.2018.2.GG
     ∟Czy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego otrzymana odprawa z Organizacji Międzynarodowej?

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.38.2018.2.AG
     ∟Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie nie są zwolnione od podatku.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.49.2018.2.MD
     ∟Wypłacona Wnioskodawcy odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie w łącznej kwocie 45.500 zł nie są zwolnione od podatku.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.47.2018.2.MD
     ∟Wypłacona Wnioskodawcy odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie w łącznej kwocie 45.500 zł nie są zwolnione od podatku.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.53.2018.1.IL
     ∟Świadczenie nazwane „Dodatkowym Odszkodowaniem I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, zatem stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.49.2018.1.AK
     ∟Otrzymując zadośćuczynienie (rekompensatę finansową) od firmy P. spółka z o.o. za zrezygnowanie ze starania się o zwrot gruntu, niewątpliwie wystąpiło u Zainteresowanych przysporzenie majątkowe, skutkujące powstaniem przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ przychód ten nie korzysta z żadnego ze zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.134.2018.1.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.81.2018.1.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą odszkodowania byłemu pracownikowi.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.100.2018.1.SK
     ∟Czy zasądzone na mocy wyroku sądowego odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu i rozstroju zdrowia są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.58.2018.2.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.30.2018.1.ŁS
     ∟Świadczenie nazwane „Dodatkowym Odszkodowaniem I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.49.2018.1.JR
     ∟Obowiązki płatnika

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.22.2018.2.MH
     ∟skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w związku z zrzeczeniem się roszczeń do nieruchomości

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.562.2017.3.JM
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.24.2018.1.MM
     ∟Czy odsetki - od opisanych należności głównych, stanowiących przychody nieopodatkowane - należy traktować jako źródło nieopodatkowanego przychodu?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.23.2018.1.MD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym otrzymane przez Nią odszkodowanie – „Dodatkowe Odszkodowanie I” w wysokości 45.500 zł wypłacone na podstawie Porozumienia ze Związkami Zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Wnioskodawczyni będzie miała prawo do żądania zwrotu pobranej przez pracodawcę zaliczki na podatek dochodowy wykazując w zeznaniu rocznym za 2017 r. – składanym do 30 kwietnia 2018 r. – różnicę między podatkiem należnym a pobranym, lub po złożeniu zeznania rocznego za 2017 r. składając korektę do tego zeznania z wnioskiem o zwrot nadpłaty?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.35.2018.1.BK
     ∟Czy dodatkowe odszkodowanie wypłacone na podstawie Porozumienia ze Związkami Zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.20.2018.2.AK
     ∟W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.20.2018.1.BK
     ∟Czy dodatkowe odszkodowanie wypłacone na podstawie Porozumienia ze Związkami Zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.30.2018.3.KC
     ∟Zwolnienie przedmiotowe

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-472/14-2/KB
     ∟Czy przychód z renty zasądzonej wyrokiem sądu powszechnego na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego jest zwolniony od podatku dochodowego?

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.46.2018.2.TR
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.49.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.298.2017.6.AB
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości wskutek ustanowienia służebności przesyłu.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.11.2018.1.MD
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od otrzymanego zadośćuczynienia za śmierć krewnego, czy też korzysta ono ze zwolnienia od opodatkowania?

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.17.2018.1.ENB
     ∟„Dodatkowe Odszkodowanie I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.8.2018.2.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłaconym odszkodowaniem na rzecz byłego pracownika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj