Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) → Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi 426 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-119/15/PK
     ∟ Czy karalność prokurenta Spółki (szczególnego rodzaju pełnomocnika) może być przyczyną do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego?

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-68/15-2/SM
     ∟ Sukcesja podatkowa decyzji ustalających dopuszczalne normy zużycia i prawo do zastosowania zwolnienia od akcyzy.

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-102/15/PK
     ∟ Obniżenie kwoty akcyzy do zapłacenia wyniku uznanych reklamacji

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-159/15/PK
     ∟ Udokumentowanie zużycia zareklamowanych wyrobów akcyzowych do produkcji innych wyrobów akcyzowych

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-123/15-2/DC
     ∟ Podatek od towarów i usług w zakresie wliczenia kwoty zawieszonego podatku akcyzowego do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2015.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-66/15/DT
     ∟ sprzedaż jadalnego oleju rzepakowego na cele techniczne a stawka 5% VAT

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-59/15-2/SM
     ∟ Podmiot odpowiedzialny za opodatkowanie powstałych ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych z terytorium UE

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-32/15-3/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

2015.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-27/15-2/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi.

2015.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-26/15-2/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-21/15-2/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie w zakresie możliwości produkcji preparatu antykorozyjnego o kodzie CN 3403 19 90 w składzie podatkowym oraz zwolnienia od podatku.

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-20/15-2/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych.

2015.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-17/15-4/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie dostawy wewnątrzwspólnotowej i zwrotu akcyzy.

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4513-9/15-2/KK
     ∟ Czy dokumentem potwierdzającym brak obowiązku zapłaty akcyzy w państwie członkowskim przeznaczenia, może być oświadczenie złożone przez nabywcę wyrobów?

2015.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-9/15-4/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie ubytków piwa.

2015.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-26/15-2/SM
     ∟ Stosowanie dopuszczalnych norm ubytków wyrobów akcyzowych przy transporcie paliw rurociągiem

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-7/15-4/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów.

2015.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-24/15-3/SM
     ∟ Dokumentowanie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-21/15-2/SM
     ∟ Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego skład podatkowy za nieprawidłowości właściciela wyrobów akcyzowych.

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-17/15-2/SM
     ∟ stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy eksporcie towarów

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-13/15-2/SM
     ∟ stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy eksporcie towarów

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-16/15-2/SM
     ∟ Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy eksporcie towarów.

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-15/15-2/SM
     ∟ stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy eksporcie towarów

2015.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-19/15/PK
     ∟ Obowiązki podatkowe w związku ze świadczeniem usług w składzie podatkowym

2015.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-6/15-4/TK
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi.

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4513-6/15-2/KK
     ∟ Wnioskodawca po przedłożeniu wymaganych przepisami prawa dokumentów będzie miał prawo otrzymania na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy, zwrotu akcyzy zapłaconej od alkoholu etylowego zawartego w płynie do płukania ust ustawy..

2015.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-13/15/BP
     ∟ Czy Wnioskodawcy, który dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, niebędącemu podatnikiem akcyzy od tych wyrobów ani podmiotem, który nabył te wyroby od podatnika, przysługuje zwrot akcyzy, przy zachowaniu pozostałych wymogów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego?

2015.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4513-7/15-4/BJ
     ∟ po wprowadzeniu w zakładzie Wnioskodawcy w […] systemu Zarządzania Środowiskowego, potwierdzonego certyfikatem 14001:2004 wydanym przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację na świadczenie usług certyfikujących, wyroby węglowe zużywane przez Wnioskodawcę do celów opałowych w zakładzie będą mogły korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy..

2015.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-133/14-4/TW
     ∟ Podatek akcyzowy w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot akcyzy w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą lub eksportem wyrobów z zapłaconą akcyzą na terytorium kraju, zakupionych od podmiotu niebędącego podatnikiem akcyzy.

2015.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1231/14-2/KB
     ∟ W zakresie uznania Spółki za podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj