Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


177/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6

2013.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-371/12/AA
     ∟Skutki podatkowe nabycia wierzytelności.

2013.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-282/12-2/MK
     ∟W związku z powyższym stanem faktycznym, od umowy cesji wierzytelności musi być złożona deklaracja PCC-3 i wniesiona opłata w wysokości 1% ceny zakupu nabywanej wierzytelności?

2013.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-349/12/AA
     ∟Skutki podatkowe nabycia wierzytelności.

2012.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-309/12/MZ
     ∟Zniesienie współwłasności nieruchomości ze spłatą na rzecz brata na podstawie ugody sądowej

2012.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-345/12/MZ
     ∟Zniesienie współwłasności nieruchomości ze spłatą na rzecz matki i brata na podstawie ugody sądowej

2012.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-141/12/TJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze sprzedażą nieruchomości.

2012.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-348/12-6/MZ
     ∟Należy stwierdzić, iż umowy zakupu towaru handlowego (samochodu) o wartości powyżej 1.000 zł od osób fizycznych podlegają podatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - od tej czynności Wnioskodawca winien, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, iż Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dalszej sprzedaży powyższych towarów jest opodatkowany...

2012.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-391/12-2/LS
     ∟Umowa pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Polski oraz umowa pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Polski.

2012.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-391/12-3/LS
     ∟Należy stwierdzić, iż umowa pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Polski oraz umowa pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Polski.

2012.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-267/12-5/MZ
     ∟Umowy kupna-sprzedaży samochodów, ciągników, części zamiennych o wartości przekraczającej 1.000 zł od osób fizycznych podlegają podatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - od tej czynności Wnioskodawczyni winna, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, iż Wnioskodawcz...

2012.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-61/12/TJ
     ∟Obowiązki płatnika.

2012.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB/II/1/436-130/12/AA
     ∟Skutki podatkowe nabycia wierzytelności.

2012.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-125/12-4/AF
     ∟Należy stwierdzić, iż nabycie przez Wnioskodawcę udziałów w polskiej spółce z o.o. podlegało opodatkowaniu zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania w powyższej sprawie stanowiła wartość rynkowa prawa majątkowego z dnia dokonania czynności cywilnoprawnej. Należy nadmienić, iż bez znaczenia pozostają w analizowanej sprawie ustalenia Stron dotyczące sposobu płatności za nabyte udziały.

2012.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-21/12-6/AF
     ∟Umowa kupna-sprzedaży samochodów używanych od osób fizycznych podlega podatkowaniu od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - od tej czynności Wnioskodawczyni winna, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, iż samochody używane kupowane są jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży.

2012.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-469/11/AŻ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży stacji paliw

2012.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-467/11/MZ
     ∟Czy umowa pożyczki zawarta przez Szpital z przeznaczeniem jej na spłatę zobowiązań płatniczych Szpitala wobec kontrahentów dostarczających mu leki i materiały medyczne podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2011.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-148/11-2/WS
     ∟Czy, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca może sporządzić umowę sprzedaży wymienionego gruntu bez pobrania naliczonego podatku, przy oświadczeniu sprzedających, że z tytułu tej sprzedaży są podatnikami podatku VAT?

2011.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-363/11/AŻ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży drewna ze swojego lasu

2011.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-183/11-6/MZ
     ∟Należy stwierdzić, iż sprzedaż mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

2011.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-102/11/AŻ
     ∟Czy wnioskodawczyni musi zapłacić podatek i złożyć deklarację po zmarłym mężu w związku ze zniesieniem współwłasności?

2011.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-410/10-3/MZ
     ∟Należy stwierdzić, iż z tytułu umów sprzedaży udziałów Wnioskodawczyni jako kupująca zobowiązana będzie złożyć deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. zawarcia umów sprzedaży udziałów (o ile nie zmieni się stan prawny). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) tejże ustawy, stawka podatku od umowy sprzedaży udziałów wynosi 1%.

2011.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-410/10-2/MZ
     ∟Z tytułu umów sprzedaży udziałów Wnioskodawczyni jako kupująca zobowiązana była złożyć deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. zawarcia umów sprzedaży udziałów. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) tejże ustawy, stawka podatku od umowy sprzedaży udziałów wynosi 1%. Jeżeli zatem, umowy sprzedaży udziałów jak twierdzi Wnioskodawczyni zostały zawarte w dniu 27.10.2010 r., wówczas do dnia 10.11.2010 r. na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia deklaracji i dokonania wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od powyższych umów.

2011.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-392/10-4/MZ
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, iż w tym konkretnym przypadku sprzedający lokal mieszkalny, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność korzystała z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji pobrany podatek przez Notariusza był podatkiem nienależnym. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja nie była objęta zakresem podatku od towarów i usług lub była objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale korzystała ze zwolnienia z tego podatku, czynność ta była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wówczas podatek pobrany przez Notariusza był podatkiem należnym. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

2010.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-197/10-4/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki partnerskiej.

2010.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-176/10-7/MK
     ∟Opodatkowanie warunkowej umowy pożyczki.

2010.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-153/10/IL
     ∟Czy zakup złomu złota od osób fizycznych o wartości powyżej 1.000 zł na podstawie umowy kupna-sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2010.09.27 - Minister Finansów - PL/LM/830/48/BNJ/10/PK/446
     ∟Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych - przymusowy wykup akcji (art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 1).

2010.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-95/10-4/AF
     ∟należy stwierdzić, że jeżeli czynność umowy pożyczki zawartej w czerwcu 2009 r. była objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, powyższa czynność została wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe oznacza, że jeżeli K Sp. z o.o. otrzyma interpretację w zakresie podatku od towarów i usług, z której będzie wynikało, że czynność umowy pożyczki zawartej w czerwcu 2009 roku z Wnioskodawcą objęta była zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (opodatkowana lub zwolniona z opodatkowania) wówczas zapłacony przez Wnioskodawcę podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi nadpłatę. W przeciwnym przypadku umowa pożyczki zawarta w czerwcu 2009 r. podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2010.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-316/10-4/AS
     ∟Usługi udzielenia pożyczek, sklasyfikowane przez Spółkę wg PKWiU do grupowania 65.22.10-00.90, stanowią czynność podlegającą – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym jako nie objęte żadnym z wyłączeń wskazanych w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2010.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-28/10/MZ
     ∟Czy z tytułu zaciągnięcia pożyczki pieniędzy przeznaczonej na sfinansowanie niezbędnych prac remontowych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej i podlegającej spłacie z wyodrębnionego funduszu remontowego Wspólnota powinna odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj