Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


421/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.624.2016.1.RS
     ∟(...) nią usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy, usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ (...)

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.667.2016/BK
     ∟(...) za przyłączenie. Gmina nie wyklucza zawierania podobnych umów także w przyszłości. Gmina zaklasyfikowała usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej pod pozycją: 37.00.11.0 „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU"), wprowadzoną (...)

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-555/16-2/ICz
     ∟(...) osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.747.2016.1.KO
     ∟(...) PKWiU 37.00.11.0Uzgodnienie/opinia branżowa przewodu kanalizacyjnego - PKWiU 37.00.11.0. W związku z zaklasyfikowaniem wymienionych usług do grup PKWiU 36.00.20.0 i PKWiU 37.00.11.0, podlegać one będą preferencyjną 8% stawka podatku Vat (zgodnie z art. 41 ust. 2 związku z art. 146 pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do (...)

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.353.2016.2.KW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Ponadto w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym (...)

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.409.2016.2.KW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Ponadto w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym (...)

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.466.2016.1.KW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Ponadto w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym (...)

2016.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.397.2016.1.IŻ
     ∟(...) pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym 36.00.30.0 usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 38.11.11.0 usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadające (...)

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.420.2016.2.ALN
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała (w (...)

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.494.2016.1.ALN
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała (w (...)

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.495.2016.1.ALN
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała (w (...)

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-1/4512-1-37/16-4/MK
     ∟(...) które Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 36.00.20.0 – „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” i PKWiU 37.00.11.0 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a (...)

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-405/16-1/MS
     ∟(...) o interpretację są następujące: Usługi wynajmu nieruchomości - kod PKWiU 68.20.12.0, Dostarczanie wody - kod PKWiU 36.00.20.0, Usługi kanalizacyjne - kod PKWiU 37.00.11.0, Usługi wywozu nieczystości oraz wywozu śmieci - kod PKWiU 38.11.11.0, 38.11.19.0, oraz 38.21.29.0, Energia elektryczna - kod PKWiU 35.11.10.0, Gaz przewodowy (...)

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-404/16-1/MS
     ∟(...) o interpretację są następujące: Usługi wynajmu nieruchomości - kod PKWiU 68.20.12.0, Dostarczanie wody - kod PKWiU 36.00.20.0, Usługi kanalizacyjne - kod PKWiU 37.00.11.0, Usługi wywozu nieczystości oraz wywozu śmieci - kod PKWiU 38.11.11.0, 38.11.19.0, oraz 38.21.29.0, Energia elektryczna - kod PKWiU 35.11.10.0, Gaz przewodowy (...)

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-550/16-2/BH
     ∟(...) za przyłączenie. Gmina nie wyklucza zawierania podobnych umów także w przyszłości. Gmina zaklasyfikowała usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej pod pozycją: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”), wprowadzoną (...)

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-326/16-1/JJ
     ∟(...) do Urzędu Statystycznego celem wydania opinii co do zakwalifikowania świadczonym usług do konkretnego kodu PKWiU. Spółka świadczy usługi zgodnie z kodem PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Spółka świadczy usługi serwisów swoich urządzeń sanitarnych (toalet, pisuarów, umywalek, (...)

2016.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-503/16-3/MP
     ∟(...) „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” oraz (ii) Usługi Budowy Przykanalików mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Wnioskodawca wskazuje również, że w dniu 9 maja 2016 r. otrzymał interpretację (...)

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.351.2016.2.OS
     ∟(...) osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.359.2016.2.ALN
     ∟(...) osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.199.2016.2.IŻ
     ∟(...) ścieków dla … Spółdzielni Mieszkaniowej jest „Wodociągi i Kanalizacja – …” Sp. z o.o. PKWiU zimna woda 36.00.20.0 ( 8% VAT) a PKWiU odprowadzenie ścieków 37.00.11.0 (8% VAT). Spółdzielnia stosuje podstawową stawkę VAT (23%) do wszystkich opłat pobieranych zarówno od Najemców jak i członków i nie członków (...)

2016.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-82/16-4/DC
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.235.2016.2.MW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.288.2016.1.MW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.287.2016.1.MW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.259.2016.2.MW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-194/16-4/JK
     ∟(...) stawką VAT (w związku z klasyfikacją statystyczną usług polegających na odprowadzaniu wód, bez ich oczyszczania, do systemu kanalizacji deszczowej do grupowania PKWiU 37.00.11.0 jako usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków). Strony dokonały rozliczenia za okres od 1 stycznia 2006 r., precyzując w porozumieniu, (...)

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-183/16/KO
     ∟(...) Odpowiedź: dostarczanie wody: PKWiU - 36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowychodprowadzanie ścieków: PKWiU - 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,37.00.12.0 Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnychogrzewanie: PKWiU - 35.30.12.0 (...)

2016.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-151/16-5/EW
     ∟(...) usług najemcom, z którymi rozliczenie następuje na podstawie odczytu liczników za:usługi dostarczania wody (PKWiU 36.00.20.0),usługi odprowadzania ścieków (PKWiU 37.00.11.0)?Jaką stawką należy opodatkować odsprzedaż niżej wymienionych usług najemcom, z którymi rozliczenie następuje na podstawie ryczałtowego zużycia (...)

2016.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-228/16/ICz
     ∟(...) i usługowych, usługi te zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 Września 2015r. przez Urząd Statystyczny w Łodzi symbolem PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków" (pismo LDZ-OKN.4221.3349.2015.KU.1 z dnia 27.10.2015r. – w załączeniu).Wnioskodawca jest (...)

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-168/16-5/IGo
     ∟(...) są wykonane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią wodociągową, oraz (ii) usługi budowy Sieci Kanalizacyjnej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” jeżeli są wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj