Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


421/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2016.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-130/16/AB
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2016.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-208/16/JJ
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0, tj. usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wykonywana przez Gminę (...)

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-169/16-3/EK
     ∟(...) z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, (iii) Usługi Techniczno-Inwestycyjne Sieci Kanalizacyjnej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, (iv) Usługi Eksploatacyjne Sieci Kanalizacyjnej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 (...)

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-76/16-4/MMa
     ∟(...) „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” oraz (ii) Usługi Budowy Przykanalików mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko (...)

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-84/16/DK
     ∟(...) nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, dla których należy zastosować stawkę VAT w wysokości 8%.Należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%. PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane w odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zostały wymienione w załączniku nr 3 w pozycji 142 ustawy o podatku od towarów i usług (...)

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-77/16/KO
     ∟(...) i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych; 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych; Ścieki: 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków: 37.00.20.0 Osady ze ścieków kanalizacyjnych: Wnioskodawca, dokonując przeniesienia ciężaru (...)

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-939/15/AL
     ∟(...) Wnioskodawcy i jest w całości rozliczany przez Wnioskodawcę na poszczególnych najemców poprzez wystawianie na nich faktur. PKWiU za wodę 36.00.20.0, PKWiU za ścieki 37.00.11.0, PKWiU za śmieci 90.00.21.0, za energię cieplną Wnioskodawca nie wskazał PKWiU z uwagi na istnienie podatku VAT 23%. W związku z powyższym zadano (...)

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-547/15-3/OS
     ∟(...) grupie 35.1;gaz (obejmuje gaz i usługi dystrybucji gazu w systemie sieciowym) - sklasyfikowany w grupie 35.2woda zimna-36.00.20.0woda ciepła - 35.30.11.0odbiór ścieków - 37.00.11.0 W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 marca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, iż Ośrodek Sportu i Rekreacji „…” w ... w uzupełnieniu wniosku z dnia 14 grudnia (...)

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-620/15-3/JS
     ∟(...) związane z zagospodarowaniem terenów zielonych (koszenie poboczy, obcinka drzew, koszenie trawników) PKWiU 81.30.10.0,czyszczenie kratek deszczowych PKWiU 37.00.11.0,kładzenie chodników, zjazdów z kostki brukowej PKWiU 42.11.10.0,konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego PKWiU 43.21.10.2,bieżące utrzymanie (...)

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1053/15/KO
     ∟(...) marży. Ad.3 Symbole PKWiU dla wskazanych we wniosku świadczeń: 36.00.20.0 - usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 35.30.12.0 - usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym (energia (...)

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-590/15-6/SM
     ∟(...) 2008 r. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą od dnia 01.01.2011 r. stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, klasyfikowana jest pod symbolem 37.00.11.0, jako Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Powyższe znajduje potwierdzenie także w piśmie z Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 (...)

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-590/15-5/SM
     ∟(...) 2008 r. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą od dnia 01.01.2011 r. stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, klasyfikowana jest pod symbolem 37.00.11.0, jako Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Powyższe znajduje potwierdzenie także w piśmie z Głównego Urzędu Statystycznego z dnia (...)

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-590/15-4/SM
     ∟(...) 2008 r. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą od dnia 01.01.2011 r. stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, klasyfikowana jest pod symbolem 37.00.11.0, jako Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Powyższe znajduje potwierdzenie także w piśmie z Głównego Urzędu Statystycznego z dnia (...)

2016.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-995/15/MG
     ∟(...) z listą osób które wpłaciły pod każdym drukiem).PKWiU na fakturach jakie otrzymuje Stowarzyszenie Kupców na zużycie wody to 36.00.20.0, gospodarka ściekami 37.00.11.0, na wywóz nieczystości 90.00.21 oraz 90.00.23, natomiast Stowarzyszenie nie podaje PKWiU przy refakturach ponieważ stosuje stawkę 23%. W przypadku obniżonej (...)

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-1054/15/IK
     ∟(...) i marży. 7.Symbole PKWiU dla wskazanych we wniosku świadczeń: 36.00.20.0 – usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, 37.00.11.0 – usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 35.30.12.0 – usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym (energia (...)

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1117/15-3/IZ
     ∟(...) w celu świadczenia odprowadzania ścieków, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną mieści się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko (...)

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-505/15-4/MWj
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r., Wnioskodawca wskazał, Gmina posiada status (...)

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-505/15-3/MWj
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r., Wnioskodawca wskazał, Gmina posiada status (...)

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-858/15/MS
     ∟(...) a ciepłej wody (firma T.). Ad.3. -zimna woda: PKWiU 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, -ścieki: PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków -ciepła woda: PKWiU 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem (...)

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-858/15/EJ
     ∟(...) przypisana przez Wnioskodawcę zgodnie ze znanymi mu klasyfikacjami statystycznymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny w podobnych sprawach do grupowania PKWiU: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem ścieków i oczyszczaniem ścieków”, z kolei usługa przyłączenia do sieci wodnej (określona zgodnie z ww. (...)

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-1092/15/IK
     ∟(...) lub użyczenia) mieszczą się odpowiednio w grupowaniach: 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci Wodociągowych”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Potwierdzone to zostało uzyskaną przez Spółkę klasyfikacją wydaną w dniu 29 (...)

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-908/15/IK
     ∟(...) 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.2008.207.1293 ze zm., dalej: „PKWiU”), wykonanie przyłączy mieści się w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Gmina pragnie wskazać, że wystąpiła do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej, którego celem jest (...)

2016.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-1049/15/RS
     ∟(...) jako „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych" a usługa odprowadzania ścieków komunalnych w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 jako „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków" ich świadczenie jest/będzie opodatkowane według stawki 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy (...)

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-779/15-4/OA
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-936/15/BS
     ∟(...) „Usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę.”PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” został dodany opis z dnia 5 lipca 2011 r. cyt.: „Usługi polegające na udrażnianiu (...)

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-879/15/RSz
     ∟(...) A zatem, mając powyższe na uwadze, w przypadku „refakturowania” przez Wnioskodawcę usług za dostarczanie wody (PKWiU 36.00.20.0) i odprowadzanie ścieków (PKWiU 37.00.11.0) dla podmiotów gospodarczych wynajmujących od uczelni pomieszczenia i korzystających z tych mediów według faktycznego zużycia potwierdzonego odczytami z (...)

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1244/15-2/MK
     ∟(...) 41.00.2 - („Usługi w zakresie rozprowadzania wody”). Natomiast usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, Gmina zaklasyfikowała zgodnie z PKWiU 2008 pod pozycją: 37.00.11.0 o nazwie: „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, a odpowiednio zgodnie z PKWiU z 1997 r. usługi te Gmina zaliczyła do grupowania (...)

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-972/15-2/MK
     ∟(...) wodę, zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie gminy (PKWiU 3600.20.0 usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej i PKWiU 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków). Właścicielem spółki jest gmina (100% udziałów). Spółka realizuje projekt współfinansowany (...)

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-584/15-5/PRP
     ∟(...) (dalej: PKWiU). W opinii Gminy, powyższe świadczenia powinny zostać sklasyfikowane, jako „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała faktury zakupowe m.in. od podwykonawcy POŚ. Faktury te zawierały VAT, który dotychczas nie został przez (...)

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-584/15-4/PRP
     ∟(...) (dalej: PKWiU). W opinii Gminy, powyższe świadczenia powinny zostać sklasyfikowane, jako „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała faktury zakupowe m.in. od podwykonawcy POŚ. Faktury te zawierały VAT, który dotychczas nie został przez (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj