Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


421/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.148.2019.2.DC
     ∟(...) przez Gminę mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej” oraz 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem ścieków”.W przypadku realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami (…)” (...)

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.160.2019.2.TK
     ∟(...) pytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zapewnienie wykonania prac budowlanych ww. świadczenie na rzecz mieszkańców sklasyfikowane jest w grupowaniu PKWIU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem Ścieków”,Wpłaty mieszkańców miały miejsce przed realizacją usługi montażu instalacji przydomowych (...)

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.315.2019.1.JC
     ∟(...) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zdaniem Gminy, usługi wykonywane przez nią na rzecz Mieszkańców powinny mieścić się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. POŚ nie były realizowane na budynkach użyteczności publicznej lub jakichkolwiek innych (...)

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.178.2019.2.JC
     ∟(...) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zdaniem Gminy, usługi wykonywane przez nią na rzecz Mieszkańców powinny mieścić się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. POŚ nie były realizowane na budynkach użyteczności publicznej lub jakichkolwiek innych (...)

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-697/15-1/ICZ
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.215.2019.1.BK
     ∟(...) gruntów, na których zostały wykonane, do wyłącznego korzystania (na podstawie umowy określającej warunki udostępniania) - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Jak wynika z uzupełnienia do wniosku POŚ nr 1 będzie (...)

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.226.2019.1.AKR
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.98.2019.2.SM
     ∟(...) i odwadniających”. Natomiast czynności świadczone przez Gminę na rzecz Mieszkańców, w ocenie Gminy, powinny być klasyfikowane pod symbolem PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Gmina podkreśla przy tym ponownie, że jeśli Organ uważa, iż z jakichś względów dla (...)

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.90.2019.1.BK
     ∟(...) usług odprowadzania ścieków, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Ponadto, Urząd Statystyczny, wskazał, iż z ww. grupowania nie wydziela się (...)

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.39.2019.1.PG
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Inwestycja w POŚ obejmuje wyłącznie nieruchomości należące do Mieszkańców. (...)

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.38.2019.2.MR
     ∟(...) Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWiU 2008). Inwestycja w POŚ obejmuje wyłącznie nieruchomości należące do (...)

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.16.2019.2.AW
     ∟(...) gruntów, na których zostały wykonane do wyłącznego korzystania (na podstawie umowy określającej warunki udostępnienia) mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Ponadto, Urząd Statystyczny, wskazał, że z ww. grupowania nie wydziela się (...)

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.26.2019.1.KT
     ∟(...) i do świadczenia przez Gminę usług odprowadzania ścieków. Zdaniem Gminy usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”), wprowadzoną (...)

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.786.2018.2.IG
     ∟(...) na zlecenie usług ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji tzw. wynajmowanie pojazdów ciśnieniowych z zapewnieniem profesjonalnej obsługi - PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków";roboty budowlane, związane z budową przyłączy i rozdzielczych sieci wodociągowych oraz (...)

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.2.2019.2.AK
     ∟(...) nieruchomości do wyłącznego korzystania), oraz okresowym monitorowaniem wykonywanej przez właściciela nieruchomości bieżącej obsługi, mieszczą się w grupowaniu: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (według PKWiU z 2008 r.). W związku z realizacją Inwestycji Gmina nabywała/nabędzie (...)

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.680.2018.1.IZ
     ∟(...) będący właścicielem sieci, także z pomocą podwykonawcy, w celu umożliwienia klientom korzystania z usług odprowadzania ścieków - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W uzupełnieniu do złożonego wniosku wskazano, że świadczenie Usług Projektowania (...)

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟(...) przedmiotowy projekt celem PROW jest wsparcie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową, czynności Gminy na rzecz Uczestników Projektu mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Taka klasyfikacja przedmiotowych usług znajduje pełne potwierdzenie w opublikowanych na (...)

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.631.2018.1.MN
     ∟(...) potrzeby c.o. i c.w.) - 23%,usługi przesyłowe zmienne (na potrzeby c.o. i c.w.) - 23%,woda i abonament woda - 8% (PKWiU 36.00.20.0),ścieki i abonament ścieki - 8% (PKWiU 37.00.11.0). W przypadku lokali użytkowych Spółka nabywa usługę usuwania odpadów ze stawką 8% (PKWiU 38.11) oraz „pojemnik wspólny gromadzenie odpadów” ze (...)

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.552.2018.2.ASZ
     ∟(...) w zakresie klasyfikacji statystycznej usług oczyszczania ścieków za pomocą POŚ, niemniej jednak, zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi należy zakwalifikować do grupowania 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków PKWiU 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy świadczone (...)

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.528.2018.1.APR
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.550.2018.1.PG
     ∟(...) urządzeń wchodzących w skład POŚ oraz okresowym monitorowaniem wykonywanej przez właściciela nieruchomości bieżącej obsługi, mieszczą się w grupowaniu: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (według PKWiU z 2008 r.). Inwestycja w POŚ obejmuje wyłącznie nieruchomości należące (...)

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.528.2018.1.JP
     ∟(...) przyłącza kanalizacyjnego łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną mieści się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W rezultacie bezspornym jest, że rozstrzygającym aspektem sprawy jest związek świadczonych (...)

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.495.2018.2.PRP
     ∟(...) rzecz Mieszkańców w związku z realizacją Inwestycji i świadczeniem kompleksowej usługi oczyszczania ścieków na ich rzecz jest usługa mieszcząca się w grupowaniu: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2018 r.) W ocenie Gminy, okolicznością (...)

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.553.2018.2.ICz
     ∟(...) po próbach hydraulicznych, dostarczanej do oczyszczalni ścieków przy użyciu wozów asenizacyjnych lub za pomocą systemu kanalizacyjnego mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 jako „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane (...)

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.372.2018.2.RW
     ∟(...) usług, które mają być świadczone przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” to PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Wykonawca usług wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz Gminy jest (...)

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.546.2018.1.JSZ
     ∟(...) przedmiotowych Instalacji. Jednocześnie, jak wskazano w opisie sprawy, w ocenie Gminy, analizowana, kompleksowa usługa powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż odpłatne świadczenie usług (...)

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.465.2018.1.ASZ
     ∟(...) prawa, a także przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że z uwagi na fakt zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę przedmiotowej usługi według PKWiU do grupowania 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, należy uznać, że podlegają one opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości (...)

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.407.2018.2.KOM
     ∟(...) opisanych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWiU 2008). W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że na podstawie (...)

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.452.2018.1.BW
     ∟(...) osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.323.2018.1.JN
     ∟(...) pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni, oczyszczania ścieków oraz usługi związane z utrzymaniem i czyszczeniem systemów kanalizacyjnych są sklasyfikowane do PKWiU 37.00.11.0 jako usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (precedens 2). U Wnioskodawcy usługa czyszczenia kanalizacji składa się z dwóch elementów: (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj