Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek niemieszkalny

 

budynek niemieszkalny 194 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2010.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1273/09/MM
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2009.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-665/09/AT
     ∟Czy w przypadku sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości, można zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też do ceny sprzedaży należy doliczyć VAT w wysokości 22%?

2009.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-618/09/AT
     ∟Czy Spółka prawidłowo opodatkowała sprzedaż nieruchomości, mając na uwadze fakt, że dokonała na niej ulepszeń przekraczających 30% jej wartości początkowej?

2009.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-223/09-2/PS
     ∟Jeżeli przed zakończeniem pełnego okresu amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, dojdzie do rozwiązania umowy dzierżawy (użyczenia), na podstawie której użytkowano obcy środek trwały, wówczas nie ma możliwości zaliczenia wcześniej poniesionych wydatków inwestycyjnych do kosztów podatkowych, w wysokości niezamortyzowanej części tej inwestycji.

2009.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-318/09/JT
     ∟Czy wnioskodawca może odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego wyłącznie w swoim rozliczeniu rocznym, jeżeli spłat dokonuje on a wszelkie pozwolenia i odbiory budynku są wystawione na jego nazwisko, pomimo iż było kilku kredytobiorców?Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i sytuacji prawnej wnioskodawca może korzystać z ulgi odsetkowej i w jakim zakresie?

2009.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-323/09-2/AA
     ∟Czy podatnik prawidłowo zastosował indywidualnie ustaloną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie dla opisanego budynku?

2009.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-322/09-2/AA
     ∟Czy podatnik prawidłowo zastosował indywidualnie ustaloną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie dla opisanego budynku?

2009.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-303/09-2/AG
     ∟W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość początkowa budynków, jako środków trwałych, po ich wniesieniu do spółki jawnej?

2009.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-132/09/AP
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego

2009.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-127/09/MW
     ∟Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości użytkowo-mieszkalnej wykorzystywanej na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2009.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-83d/09/PSZ
     ∟Sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

2009.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-73a/09/PSZ
     ∟Możliwość wykorzystywania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz budynku będących współwłasnością małżonków.

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-159/09/UB
     ∟Sposób opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów w nieruchomości (stacji paliw) wydzierżawianej i amortyzowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2009.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-642/08/PSZ
     ∟Czy Wnioskodawca może amortyzować wynajmowane pomieszczenie?

2009.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1003b/08/EŁ
     ∟Stawka podatku na usługi budowlane związane z wykonaniem węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych i innych niż mieszkalne.

2009.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-680/08/PSZ
     ∟Czy na podstawie kopii dziennika budowy oraz oświadczenia pierwszego właściciela nieruchomości o zakończeniu budowy i przyjęciu do używania, można zastosować skrócony okres amortyzacji i indywidualną stawkę amortyzacji?

2009.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-895/08/AP
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego (pawilonu handlowo-usługowego).

2009.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-899/08-2/AA
     ∟Czy ustalenie stawki amortyzacyjnej dla wynajmowanego przez Wnioskodawcę budynku w wysokości 10%, tj. na 10 lat jest prawidłowe?

2008.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-744/08-2/TW
     ∟Czy osoba fizyczna może odliczyć amortyzację budynku niemieszkalnego (powyżej 2,20 m wysokości), z którego czerpie zysk za najem, a sama nie prowadzi działalności gospodarczej?

2008.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-557/08-2/WM
     ∟Czy Wnioskodawczyni może odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego?

2008.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-814/08-3/AD
     ∟Czy realizacja umowy, polegająca na wykonaniu robót budowlano-montażowych w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, z niewielką ilością lokali usługowych oraz niezbędną infrastrukturą można traktować jako kompleksową realizację zadania, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%?

2008.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-814/08-2/AD
     ∟Czy realizacja umowy, polegająca na wykonaniu robót budowlano-montażowych w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, z niewielką ilością lokali usługowych oraz niezbędną infrastrukturą można traktować jako kompleksową realizację zadania, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%?

2008.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-762b/08/AF
     ∟Czy w razie sprzedaży wykończonego budynku należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% w odniesieniu do całego budynku?

2008.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-762a/08/AF
     ∟Czy wykonawcy zastosowali prawidłowe stawki podatku dla usług?

2008.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-730/08/AP
     ∟Czy opodatkowując sprzedaż budynku stawką 22% Spółka postąpiła prawidłowo, czy też winna sprzedać budynek z 7% stawką podatku od towarów i usług?

2008.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1425/08-6/RK
     ∟Jeżeli przedmiotem umowy będzie odnosząca się do budynku (PKOB-1264) jako całości, usługa termomodernizacyjna, zastosowanie będzie miała jedna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22% stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy dla robót wykonywanych w całym obiekcie (zarówno związanych z lokalami mieszkalnymi, jak i użytkowymi). Jeżeli jednak podejmowane będą osobno usługi dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych: tj. dotyczące wymiany okien, drzwi docieplenia ścian, wówczas stosownie do art. 41 ust. 12 i 12 a lub § 5 ust. 1a pkt. 2 rozporządzenia - w stosunku do lokali mieszkalnych, będzie miała zastosowanie stawka w wysokości 7 %, natomiast usługi wykonywane w lokalach użytkowych, będą opodatkowane stawką 22% (art. 41 ust. 1 ustaw).

2008.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-695/08/LŻ
     ∟Roboty związane z remontem dachu i ociepleniem elewacji całego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia sklasyfikowanego w PKOB 12.

2008.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-712/08/WN
     ∟stawka podatku VAT na roboty budowlano-montażowe w budynku mieszkalno-usługowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2008.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-759//08/LŻ
     ∟Opodatkowanie dostawy mieszkań znajdujących się w budynku sklasyfikowanym w PKOB 12

2008.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-370/08-2/DS
     ∟W związku z powyższym stanem faktycznym, Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka nabędzie prawo do stosowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej budynku po jego rozbudowie i wprowadzeniu po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych, o której mowa w przepisie art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w przedmiotowym stanie faktycznym maksymalnie 10% rocznie?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj