Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek niemieszkalny

 

budynek niemieszkalny 194 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2007.02.27 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - RO-XV/415/PDOF-09/21/US/07
     ∟czy można przyjąć, że zakupiony budynek, wpisany do rejestru zabytków, był używany ponad 5 lat i czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki 10% rocznie?

2007.02.09 - Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej - U.S./1416/PP/443-19/06
     ∟W jaki sposób należy rozliczać podatek od towarów i usług z tytułu zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz podatek od towarów i usług związany z budową budynku mieszkalno- usługowego?

2006.12.22 - Urząd Skarbowy w Kluczborku - PDF-III/415-34/06
     ∟Czy zakupione materiały budowlane i montażowe oraz usługi związane z budową budynku magazynowego do celów prowadzonej działalności gospodarczej może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

2006.12.07 - Prezydent Miasta Wejherowa - WF.A.K.-3110/In-/2006
     ∟Pytanie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od budynków zajętych na cele dla osadzonych

2006.12.04 - Prezydent Miasta Olsztyna - F.II.0550-10/06
     ∟Czy od budynków lub ich części, zawierających cele mieszkalne dla osób w nich osadzonych, stosować stawki przewidziane dla budynków mieszkalnych, czy też pozostałych? Prezydent Miasta Olsztyn działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. Z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.),stwierdza, że budynki Aresztu Śledczego, wykorzystywane na potrzeby zakwaterowania osadzonych, podlegają opodatkowaniu stawką podatku określoną w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze z...

2006.11.22 - Urząd Skarbowy w Sochaczewie - U.S.28.I/443-10/06
     ∟Czy można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości używanej tj. budynku przemysłowo - administracyjnego?

2006.11.21 - Izba Skarbowa w Opolu - PP-II-005/136/AF/06
     ∟Czy działalność gospodarcza polegająca na zarządzaniu nieruchomościami (PKWiU 7031) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

2006.11.03 - Urząd Skarbowy w Przemyślu - US.IX/443-39/WS/06
     ∟Jaką stawką powinna być opodatkowana sprzedaż rolet, moskitier, żaluzji wraz z montażem w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych?

2006.08.11 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PP II 443/1/269/466/06
     ∟W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy budowa budynków szkolnych (PKOB 1263) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, którego stawka wynosi 22 %.Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik przygotowuje ofertę na wykonanie robót budowlano – montażowych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego: „budowa budynku składającego się z 4 segmentów o następującym przeznaczeniu:- szkoła zawodowa,- liceum zawodowe wraz z magazynem,- łącznik, w którym mieści się studio nagrań, radiowęzeł i warsztat,- internat dla 128 uczniów.Trzy pierwsze segmenty będą wykonane jako obiekty jednokondygnacyjne, nie podpiwniczone, natomiast internat jako obiekt dwukondygnacyjny, również nie podpiwniczony. Internat bę...

2006.08.03 - Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu - ZP2-449/I-2/06
     ∟dot. zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla robót budowlanych polegających na dobudowie do istniejącego budynku mieszklano-usługowego części usługowo-mieszkalnej oraz remontu dachu na istniejącym budynku

2006.07.12 - Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej - PP/443-13/P/82028/2006/DM
     ∟Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych w związku z przeprowadzeniem remontu budynku będącego środkiem trwałym ? W dniu 09.05.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

2006.06.02 - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim - US I/1-415/6/2006
     ∟Czy na dzień dokonania transakcji zamiany 50% udziałów w budynku magazynowym na dom mieszkalny nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.).

2006.05.15 - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim - US I/1-415/5c/2006
     ∟Czy na dzień objęcia udziałów w spółce jawnej z tytułu wniesienia budynku magazynowego w formie aportu nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.) i podatek w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu ?

2006.05.15 - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim - US I/1-415/5b/2006
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia budynku magazynowego opodatkowaniu podlegać będzie różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi jako wartość początkowa wkładu (wykazana w ewidencji spółki jawnej) uwzględniająca dokonane odpisy amortyzacyjne ?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj